החלטות רפואיות על חייו של אדם קרוב

Getty Images: KatarzynaBialasiewicz

ישנם מקרים בהם הבריאות מידרדרת במהירות ובפתאומיות מבלי שניתן היה לצפות זאת. במקרים אלה, מאבד החולה את היכולת לקבל החלטות ביחס לגופו ולדרכי הטיפול בו. תכנון מוקדם מאפשר לצמצם את חוסר הוודאות ולמנוע מחלוקות ודילמות קשות בין בני משפחה, בכל הקשור לטיפול הרפואי שיינתן לאדם המבוגר אם זה איבד את יכולתו להחליט בעצמו לגבי גופו.

כל עוד האדם בריא בכדי לקבל החלטות רפואיות עבור עצמו, הוא יכול להורות על סוגי הטיפול הרפואי העתידי שברצונו לקבל או להימנע מלקבל, במידה ובריאותו תיפגע בעתיד או אם יחלה במחלה קשה וחשוכת מרפא.  הנחיות אלו מכונות לעתים בשם הכללי "צוואה בחיים" או "הנחיות רפואיות מקדימות".

לעמוד הטפסים הרלוונטיים במשרד הבריאות

 

"צוואה בחיים" או החלטות של אדם על פעולות רפואיות עתידיות

בכדאי שתכובד צוואתו של אדם בנוגע לאופן הטיפול הרפואי בו (או הימנעות מטיפול מאריך חיים) עליו למלא טופס רשמי ולרשום בו הנחיות רפואיות מקדימות - אשר יחולו על הרופאים או על מיופה כוחו. את הטופס יש למלא רק לאחר קבלת הסברים מרופא מומחה, שמסוגל להבהיר את המשמעות של קבלת טיפול מסוים או הימנעות ממנו (למשל ביחס למניעת סבל, השפעה על מועד המוות וכדומה). בשל משמעותה הרבה של "צוואה בחיים" בנוגע לרצונו של אדם על המשך חייו, מומחים בתחום מדעי ההתנהגות ממליצים כי החלטה כזו תתקבל לאחר שיחה או יידוע בני משפחה על הנושא, ואחרי שממלא הטופס וידא כי הסובבים אותו מודעים לרצונותיו.

גם מיופה כוח מטעמו של חולה הנוטה למות יכול לקבל את ההחלטות הרפואיות הנוגעות למצבו הרפואי, כפי שיפורט בהמשך.   

לטופס הנחיות רפואיות מקדימות, באתר משרד הבריאות


ההנחיות יהיו תקפות למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר.

ייפוי כוח לטיפול רפואי

זהו ייפוי כוח המייפה את כוחו של אדם לקבל החלטות רפואיות בנוגע לקבלת טיפול רפואי או מניעת טיפול רפואי, בהתאם למצבו הבריאותי של החולה. ייפוי הכוח מותיר בידי קרוב המשפחה את האחריות לקבלת החלטות הרות גורל הכרוכות בדילמות קשות, ולכן מומלץ להעניק את ייפוי הכוח לאדם המסוגל או מעוניין לקחת על עצמו את האחריות.

כדאי לזכור כי ייפוי כוח רפואי מסמיך את מיופה הכוח גם בכל הקשור לבדיקות ולטיפולים פסיכיאטריים (בין אם בבי"ח פסיכיאטרי או במסגרות בקהילה), אלא אם כן מייפה הכוח ציין אחרת במסמכי ייפוי הכוח.

בכדי לקבל את ייפוי הכוח יש למלא טופס ייעודי בשם ייפויי כוח רפואי בפני עו"ד, רופא מורשה, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

במעמד החתימה על ייפוי הכוח הרפואי נדרשים בעלי המקצוע המורשים לכך לוודא כי שני המעורבים (ההורה המבוגר ובן משפחתו מיופה הכוח) מבינים היטב את כוחו של המסמך והמשמעויות הכרוכות בחתימה עליו, וכן כי ההחלטה התקבלה במודע ומבחירה חופשית, ללא מניפולציות או כפייה. על בעל המקצוע גם להזכיר למייפה הכוח שביכולתו לכלול בהסכם ייפוי הכוח הנחיות מקדימות ספציפיות.

על בן המשפחה מיופה הכוח החובה לפעול בהתאם להנחיות הממנה, כמפורט במסמך ייפוי הכוח. במקרים שהנחיה מסוימת שרשם ההורה המבוגר אינה אפשרית לביצוע, מובילה לפגיעה בהורה, או גורמת לעבירה על החוק - על מיופה הכוח לפנות לגורם משפטי על מנת לקבל ייעוץ והנחיות כיצד לפעול.

בדומה לייפוי כוח ספציפי לטיפול רפואי, גם במקרה של ייפוי כוח מתמשך על שני המעורבים (ההורה הממנה ובן המשפחה המקבל את ייפוי הכוח) לחתום על המסמך בפני עו"ד או בעל מקצוע מתאים.

אפוטרופוס לענייני גוף המטופל

כאשר אדם זקוק לטיפול רפואי, אך מצבו הגופני ו/או הנפשי אינו מאפשר קבלת הסכמתו לטיפול הרפואי, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך - מיופה כוח לעניינים רפואיים, אם מונה כזה מבעוד מועד או אפוטרופוס לגוף המטופל, שממנה בית המשפט.אפוטרופוס לענייני גוף המטופל שמונה ע"י בית משפט הוא הגורם בעל הסמכות לתת הסכמה או סירוב לביצוע בדיקות פולשניות וניתוחים. האפוטרופוס נדרש מכוח הזכות והאחריות לפקח על איכות הטיפול ועל איכות חייו של המטופל וסביבת מגוריו.

את הבקשה למינוי אפוטרופוס לענייני גוף יש להגיש בכתב אל בית המשפט לענייני משפחה, הפועל במחוז בו מתגורר האדם המבוגר עבורו מבוקש המינוי. את הבקשה רשאי להגיש בן זוגו של האדם, או קרוב משפחה אחר. מוסלמים רשאים להגיש את בקשתם גם בבית דין שרעי.

על ההבדל בין ייפוי כוח רפואי לבין אפוטרופסות

במקרה של ייפוי כוח רפואי, ההורה המבוגר מינה את מיופה הכוח מראש, בעת שעדיין היה כשיר לקבל החלטות בעצמו. מנגד, אפוטרופוס לענייני גוף המטופל מתמנה ע"י בית משפט, במצב בו בריאותו של ההורה המבוגר כבר התדרדרה ה ואין להורה את היכולת להחליט בעצמו, אך הוא לא מינה מיופה כוח מבעוד מועד. מצבים אלו עשויים לכלול גם מקרים של מחלת נפש או מצב דמנטי של ההורה.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן