חשיבותו של ייפוי כוח מתמשך

Getty Images: skynesher

כבני משפחה מטפלים חשוב להכיר כלי משפטי שיכול להקל מהותית על ניהול הטיפול אם וכאשר, חלילה, בן המשפחה מאבד את כושר השיפוט שלו. עו"ד רפאל אלמוג מסביר מדוע חשוב להיערך לפני על כל צרה שלא תבוא

הידרדרות קוגניטיבית היא חלק מהסיבות לירידה באיכות החיים בגיל השלישי והיא לרוב תהליך שרק הולך ומתגבר. אין אפשרות להעריך מראש מי חלילה ייקלע למצב רפואי בו יפגע כושר השיפוט שלו, אבל אין ספק שללא היערכות מראש הקושי הצפוי לבני המשפחה המטפלים גדול.  

במקרה בו בן משפחה מאבד את כושר השיפוט שלו ואינו יכול להחליט על ניהול ענייניו הרפואיים או הממוניים, בלא ייפוי כוח מתמשך שנחתם לפני אבדן הכשירות, המדינה, באמצעות בית משפט, תידרש לקבוע מי יהיה האפוטרופוס, כלומר האחראי על קבלת ההחלטות בנוגע למצבו הבריאותי, האישי והכלכלי שלו. אם לא די בכך שמינוי אפוטרופוס הינו צעד קיצוני, השולל מניה וביה את זכויותיו של החולה על גופו או רכושו, המשמעות הינה שלא יקירנו הוא שיקבע מי יהיה אחראי על החלטות גורליות אלה כשהוא לא יוכל אלא צד שלישי.

מהסיבה הזו, כמו גם סיבות נוספות עליהן אעמוד להלן, חוקק לאחרונה כלי משפטי מיוחד, ייפוי כוח מתמשך. כלי חשוב שיש להכירו מבעוד מועד אחרת אין בו הקלה למטופל או לבני המשפחה המטפלים.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו הסדר משפטי המאפשר לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) וצלול בדעתו, לקבוע מי יהא בעל הסמכות לטפל בענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים, אם ו כאשר יגיע למצב שלא יהא כשיר לעשות זאת בעצמו. מקור הסמכות מעוגן בסעיף 32 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון 18), שנחקק בשנת 2017, ומטרתו להוות תחליף להליך מינוי אפוטרופוס בבית המשפט.

היתרונות של ייפוי כוח מתמשך

בין היתרונות ניתן למנות:

  • קביעה מבעוד מועד של פרטים שונים וחשובים על ידי האדם הממנה, מייפה הכוח, אשר נועדו להגן כמה שרק ניתן על אוטונומיית הפרט, כמו: אופן הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח, מי יהיה אחראי על קבלת החלטות עבורו במידה ויאבד את כשירותו, אילו נושאים באחריות מיופה בכוח ואילו לא, למי מוטל למסור דיווחים וכיו"ב כללים שרשאי הממנה לקבוע מבעוד מועד. במקרה של אפוטרופסות כל אלה נקבעים על ידי המדינה, ייפוי כוח מתמשך שם את הדגש על רצונו של הממנה והוא קובע את העקרונות והמגבלות של ייפוי הכוח.
  • ייפוי כוח מתמשך הינו כלי נוח, יעיל ומהיר יחסית להליך מינוי אפוטרופוס בבית המשפט.
  • ייפוי כוח מתמשך אינו מוגבל בזמן וניתן לבטלו או לשנותו בכל עת, בעוד שייפוי כוח רגיל מוגבל ל-10 שנים ודורש הארכה.
  • בניגוד לאפוטרופסות, שם יש צורך בהמצאת דוחות שנתיים, חשבון ייעודי ורואה חשבון, במקרה של ייפוי כוח מתמשך אין צורך בכל אלה ויש בזה הקלה משמעותית על בן המשפחה המטפל.
  • הפיקוח על ייפוי כוח מתמשך נמצא בסמכות האפוטרופוס הכללי והוא כרוך בפחות בירוקרטיה מאשר אפוטרופסות, בניגוד לייפוי כוח רגיל, שמפוקח רק במקרים בהם הוגשה תלונה/פנייה על ידי אחד הצדדים לערכאה שיפוטית.
הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

                                                                                                                     

החתימה על ייפוי הכוח נעשית כאשר המייפה עודנו כשיר משפטית
החתימה על ייפוי הכוח נעשית כאשר המייפה עודנו כשיר משפטית Getty Images: DigitalGrill

מדוע צריך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם המעוניין לדאוג לצרכיו ורכושו ככל ויאבד את כשירותו לעשות כן בכוחות עצמו. כמו כן, ייפוי הכוח מרבה למנוע סכסוכים משפחתיים ועימותים לא נעימים בקרב המשפחה בכל ענייני הרכוש, בשעה שהממנה מגדיר באופן מדויק מי ינהל את רכושו וכיצד עליו לעשות זאת. בעזרת ייפויי הכוח יכול הממנה, בעודו כשיר מבחינה משפטית, לדאוג שההחלטות שיתקבלו לגביו אם וכאשר יהיה לא כשיר יהיו תואמות לרצונותיו בעודו כשיר להחליט.

אילו תחומים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

הממנה רשאי ליפה את כוחו בכל ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים. בתחום האישי, לממונה יש סמכות רחבה הנוגעת בשלל עניינים יומיומיים של הממנה, לרבות תעסוקה, רווחה ועוד. לדוגמא: הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח כי הוא אוסר על מיופה הכוח להוציאו מביתו לבית אבות. בתחום הרכוש, על מיופה הכוח מוטלת האחריות על כל נכסיו של הממנה וההתחייבויות שלו מול הגורמים השונים. חשוב לדעת, כי לא ניתן למנות אדם שהוכרז כפושט רגל בתור מיופה כוח לעניין רכושי. עוד יצוין כי בעניינים רכושיים בלבד, ניתן להחיל את ייפוי הכוח המתמשך באופן מיידי, גם במקרים בהם מייפה הכוח צלול בדעתו. בפן הרפואי, על ממונה אחריות גדולה על מיפה הכוח, שכן עליו לקבל החלטות בשלל ענייניו הרפואיים של הממנה, לרבות ביצוע ניתוחים או טיפולים רפואיים אחרים, אשפוזים ועוד.

אין הגבלה כמותית על מספר מיופי הכוח. כלומר, הממנה רשאי למנות מספר מיופי כוח במקביל ולחלק את תחומי האחריות שלהם ככל העולה על רוחו. בנוסף, ניתן למנות מיופה כוח חליפי אשר יכנס לנעלי מיופה הכוח בעת שהאחרון לא יהא כשיר לדאוג לענייניו של הממנה או ילך לעולמו. היתרון המרכזי באפשרויות אלו הוא הבטחת תוקפו של ייפוי הכוח וקיום רצונו של הממנה בעת שלא יהא כשיר לעשות כן.

מתי יכנס לתוקף?

ייפוי הכוח יחול באופן מידי כאשר מיפה הכוח, קרי הממנה, לא יהא כשיר לנהל את ענייניו באופן עצמאי, וזאת בהתאם לתנאים שציין בייפוי הכוח.

בהיעדר קביעה מפורשת אימתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקף, קובע החוק כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לאחר קביעת מומחה כי הממנה "אינו מסוגל להבין בדבר". החוק אינו קובע את זהות המומחה, אך על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת והנהוגה, אבחון מצבו הקוגניטיבי של מיפה הכוח יהא בסמכות של גורם מקצועי בלבד, כגון: פסיכיאטר, נוירולוג, גריאטר או פסיכו-גריאטר. כלומר, התנאי לתחילת הפעלתו של ייפוי הכוח הינו בדיקה ואישור של גורם מקצועי כי מייפה הכוח אינו צלול בדעתו.

כיצד מבצעים ייפוי כוח מתמשך?

עריכת ייפוי כוח מתמשך הינה בסמכות עורך דין שהוסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי, בלבד. בשלב ראשון, על עורך הדין לזהות כי מייפה הכוח הינו צלול בדעתו ומבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך והשלכותיו. לעיתים, עורך הדין יבקש תיעוד רפואי המעיד כי מצבו הקוגניטיבי של מייפה הכוח תקין, לכן מומלץ לערוך בדיקה קוגניטיבית לפני הפניה לעורך הדין. חל איסור כי לעורך הדין יהיה כל עניין אישי בייפוי הכוח לשם מניעת ניגוד עניינים. לאחר השלב המקדמי, מיפה הכוח ממלא עם עורך הדין את פרטיו ואת הפרטים הרלבנטיים אודות המינוי, לרבות, פרטי הממונה, הנושאים בהם יחול ייפוי הכוח ועוד.

לאחר מילוי הפרטים, נדרש עורך הדין להיפגש עם הממנה ומיופי הכוח, לעבור על הפרטים, ליתן הסברים על המשמעויות השונות בייפוי הכוח, החובות והזכויות ולאמת את חתימות הצדדים.

בהמשך, על עורך הדין להגיש את המסמכים לאישור האפוטרופוס הכללי (האישור הינו על פרטים טכניים בלבד), אם כי ניתן לעשות כן לבד. כעבור מספר ימים מיום ההגשה, האפוטרופוס הכללי מאשר את ייפוי הכוח, והתהליך מושלם.

רוצים להכיר את המומחים שלנו? פה תוכלו לקרוא עליהם יותר

אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מיגרנות בגיל מבוגר – סכנת חיים או אקמול וגמרנו?

מיגרנות בגיל מבוגר – סכנת חיים או אקמול וגמרנו?

וידיאו-תרפיה: טיפול דרך צילום לבני משפחה מטפלים

וידיאו-תרפיה: טיפול דרך צילום לבני משפחה מטפלים

להתאים את הבית לבן המשפחה המתמודד עם דמנציה

להתאים את הבית לבן המשפחה המתמודד עם דמנציה

תרופות, מזון ומה שביניהם: מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע

תרופות, מזון ומה שביניהם: מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע

כיצד ניתן לצמצם את הסיכונים למחלות הדמנציה?

כיצד ניתן לצמצם את הסיכונים למחלות הדמנציה?

מה חשוב לדעת על תוספי תזונה בדגש על תקופת הקורונה?

מה חשוב לדעת על תוספי תזונה בדגש על תקופת הקורונה?

משפט מניעתי: הכלים המשפטיים שמסייעים בתכנון

משפט מניעתי: הכלים המשפטיים שמסייעים בתכנון

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן