kaftor-130X27.png

הטלפון הקווי איתך בכל מקום עם אותו מספר שהתרגלנו אליו, רק כעת, באופן וירטואלי.

  • הטלפון הווירטואלי מותקן אוטומטית במחשב שלך לשיחות יוצאות ונכנסות, כולל אפשרות חיוג למספר מתוך אנשי הקשר בטבע.

    כך בעצם הופך המחשב שלך גם לטלפון וירטואלי, דבר המבטל את הצורך בטלפון השולחני.

  • הטלפון מאפשר לחייג למספר מתוך רשימת אנשי הקשר בטבע - באמצעות קליק ימני.

איך מתחברים?

הטלפון הווירטואלי הותקן אוטומטית במחשב שלך, חפש את האייקון של Avaya Workplace Avaya IX-30X30.png

אנא ודא כי אתה מחובר לרשת טבע באמצעות VPN בהתחברות מרחוק או במשרד ישירות לרשת טבע. שים לב - ללא חיבור לרשת טבע לא תתאפשר גישה לטלפון הווירטואלי.

לשמיעה מיטבית יש להשתמש באוזניות. במידה ואין ברשותך, תוכל לפנות למוקד התמיכה ולהצטייד בהן.

להנחיות נוספות על חיבור, גישה וכל מה שצריך לדעת, ניתן לפנות למוקד תמיכת המחשוב והציוד ההיקפי ב: 03-9267777