family on couch reading in home

רפואת משפחה

תחום רפואת המשפחה התפתח בשנות ה־60 בארצות הברית ובבריטניה מתוך צורך למתן טיפול רפואי אישי. רפואת משפחה מבוססת על גישות הומניסטיות לבריאות של כלל המשפחה, טיפול באדם במקום התמקדות במחלה ושיפור איכות החיים והיא מהווה את קו הטיפול הראשוני של המטופל במסגרת הקהילה. רפואת המשפחה עוסקת בכלל הבעיות הבריאותיות, כרוניות ואקוטיות, ללא קשר לגיל, מין או כל מאפיין אחר של האינדיבידואל, תוך שימוש יעיל במשאבי הבריאות בממשק עם התמחויות אחרות.

כתבות נוספות בנושא רפואת משפחה

סובלים מנדודי שינה? אל תדחו את הטיפול

סובלים מנדודי שינה? אל תדחו את הטיפוללכל תחומי הטיפול

הקליקו כאן

המוצרים שלנו