צור קשר

מטה החברה הגלובלי

ת.ד. 3190, דבורה הנביאה 124, תל אביב
מיקוד 6944020
03-9267-267

אחריות תאגידית

ת.ד. 3190, דבורה הנביאה 124, תל אביב
מיקוד 6944020
social.responsibility@teva.co.il

קשרי משקיעים

ת.ד. 3190, דבורה הנביאה 124, תל אביב
מיקוד 6944020

פניות לאתרי טבע בחו״ל

ת.ד. 3190, דבורה הנביאה 124, תל אביב
מיקוד 6944020
03-9267-267

שירות צרכנים טבע ישראל

New logo teva care
1800-805-005
Tevacare@med-trix.com

מידע שיימסר לנו בפנייתך ישמש את טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בישראל וחברות הבנות שלה (להלן: "טבע") למטרות תגובה לפנייתך ולמילוי חובותיה של טבע. מאחר שטבע הינה חברה גלובלית, ניהול ועיבוד הפנייה יכלול העברה של המידע אל מחוץ לישראל. למידע נוסף בדבר עיבוד המידע שלכם, לרבות זכויות הגנת המידע, אנא ראו את מדיניות הפרטיות שלנו.

מדיניות פרטיות


בחר מאחד התחומים מטה

מילוי טופס פנייה