דוח פומבי לשנת 2021 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

ענף הפעילות:
פארמה, כימיה ומדעי החיים

מאז היווסדה של טבע, חרוטים על דגלנו הערכים של שוויון וכבוד האדם, ואנו פועלים על מנת לקדם תרבות ארגונית המושתתת על ׳הכלה וגיוון׳, לה ערך חברתי ועסקי כאחד.
לתפיסת התגמול הגלובלית בטבע ארבעה עוגנים - הוגנות, תחרותיות (מול השוק המקומי), ניסיון וביצועים.

בהתאם לדרישת חוק שכר שווה לעובדת ועובד חילקנו את העובדים שלנו לשלוש קבוצות מרכזיות, בהתאם לפונקציות הארגוניות בטבע: ייצור, מחקר ופיתוח ותמיכה עסקית. חלוקה זו משקפת את האופן בו החברה בנויה ופועלת, תוך שהיא מבטיחה את פרטיותם של העובדות והעובדים בתהליך.
כמו כן, אופן חלוקה זה מאפשר לנו לכלול בד״ח קרוב ל 100% מעובדינו.

הפערים בכל הקבוצות הם בשיעורים נמוכים מאוד, 1% עד 4%.
בשתי קבוצות ממוצע השכר ברוטו למס של הנשים גבוה מזה של הגברים, בקבוצה אחת נמצא כי ממוצע השכר ברוטו למס של הגברים גבוה מזה של הנשים - פער זה מתאפס כאשר מורידים את השעות נוספות ודמי נסיעות.

לקריאת הדוח

Share this article: