דוח פומבי לשנת 2022 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

ענף הפעילות:
פארמה, כימיה ומדעי החיים

מאז היווסדה של טבע, לפני למעלה מ-120 שנה, חרוטים על דגלנו הערכים של שוויון וכבוד האדם, ואנו פועלים על מנת לקדם תרבות ארגונית המושתתת על ׳הכלה וגיוון׳, לה ערך חברתי ועסקי כאחד.
לתפיסת התגמול הגלובלית בטבע ארבעה עוגנים - הוגנות, תחרותיות (מול השוק המקומי), ניסיון וביצועים.

בהתאם לדרישת "חוק שכר שווה לעובדת ועובד" חילקנו את העובדים שלנו לשלוש קבוצות מרכזיות, בהתאם לפונקציות הארגוניות בטבע: ייצור, מחקר ופיתוח ותמיכה עסקית. חלוקה זו משקפת את האופן בו החברה בנויה ופועלת, תוך שהיא מבטיחה את פרטיותם של העובדות והעובדים בתהליך וכוללת בדיווח קרוב ל-100% מעובדינו. הממצאים העדכניים מלמדים כי גם השנה אנו מצליחים לשמור על עיקרון השוויון. 

בשתיים מהקבוצות שהגדרנו ממוצע השכר ברוטו למס של נשים גבוה מעט (בכ-1%) מזה של הגברים, בעוד שבקבוצה אחת (ייצור) נמצא כי ממוצע השכר ברוטו של הגברים גבוה (ב-8.9%) מזה של הנשים. פער זה נובע בעיקר משני רכיבים, שאינם כלולים בשכר הבסיס: משמרות ושעות נוספות, המבוצעות בהיקפים גבוהים בעיקר על ידי גברים.

הסיבות לפער נובעות להבנתנו, בעיקר על רקע תרבותי/חברתי וככל שנמצא כי ישנם, בכל זאת, אי אילו חסמים פנים-ארגוניים, נפעל לאתרם ולהסירם. יודגש, כי בנטרול רכיבים אלו, לא קיים פער לטובת גברים.

לקריאת הדוח

שתפו מאמר זה