Getty Images: PeopleImages

מזווית אישית

כל בן משפחה מטפל מתמודד אחרת, כל מטופל הוא עולם ומלואו, כל התמודדות היא שונה אך דומה, מעוררת הזדהות והשראה. אלו הם הסיפורים שלכם, בני המשפחה המטפלים

אבי, בתו: מיומנה של הגר, בת משפחה מטפלת

הכירו את הגר בת משפחה מטפלת

קראו עוד אבי, בתו: מיומנה של הגר, בת משפחה מטפלת

כתבות נוספות בתחום

ממשבר להזדמנות: בעקבות היציאה מהארון של נכד במשפחה דתית

ממשבר להזדמנות: בעקבות היציאה מהארון של נכד במשפחה דתית

אבא שלי ואני, או - איך מתמודדים עם הורה סיעודי תשוש נפש?

אבא שלי ואני, או - איך מתמודדים עם הורה סיעודי תשוש נפש?