ביטוחים

כאן תוכלו ללמוד על תוכניות הביטוח המיוחדות המוצעות לכם בתור גמלאי טבע.

ביטוח בריאות

לחץ לסגירה

עובד שיוצא לפרישה, זכאי להמשיך את פוליסת הביטוח שלו באופן אישי, בתנאים ובתעריפים שיהיו קיימים בחברת הביטוח באותו מועד, ללא הוכחת מצב בריאות וללא תקופת אכשרה לגבי הכיסויים החופפים, ובלבד שהמבוטח הודיע על רצונו להמשיך בביטוח בתוך 90 יום מהמועד שעד אליו היה מבוטח במסגרת הפוליסה.

ההתקשרות עם "מגדל" תתבצע באמצעות הדס טננבאום (אשת הקשר בחברת "מגדל").

פרטי יצירת קשר:

טלפון: 050-7700139

מייל: hadast@migdal.co.il

לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של חברת "מגדל" או לחברת "בריאוטיפ"

Shimrit@briutip.co.il | 03-6005481

את טופסי התביעות בפוליסת ביטוח בריאות יש להגיש לכתובת המייל Tviotbriteva@migdal.co.il
מוקד ייעודי בחברת מגדל בטל. 1-700-50-66-62
מספר הפקס – 0768869918
לפניות בכתב
דואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת תביעות בריאות, רח' היצירה 3 קריית אריה פתח תקווה ת"ד 3063 מיקוד 49130
מייל: Tviotbriteva@migdal.co.il
פקס: 076-8869918

לצפיה בפרטי הפוליסה >

לחוברת הפוליסה >

הודעת עדכון פוליסת ביטוח בריאות >

טופס הצטרפות לפוליסה >

טופס תביעת סיעוד >

טופס תביעת ניתוח >

טופס תביעה עבור החזר הוצאות >

טופס הצטרפות לביטוח לאחר פרישה >

הנחיות להגשת תביעה >

ביטוח שיניים

לחץ לסגירה

עובד שיוצא לפרישה, זכאי להמשיך בביטוח במחיר זהה עד תום תקופת הביטוח לו ולמשפחתו, בתנאי שישלם את הפרמיה ישירות לחברת הביטוח באמצעות כרטיס אשראי או בהוראת קבע.

להמשך הביטוח לאחר פרישה/עזיבה יש למלא את טופס ההצטרפות לביטוח שיניים.

את הטופס המלא והחתום יש לשלוח בדואר עבור:

"מגדל חברה לביטוח בע"מ" – עבור צוות קולקטיב, ת.ד.3063 קריית אריה פתח תקווה מיקוד 4951106.

או באמצעות פקס: 076-8869913

או באמצעות דוא"ל: tevashencoll@migdal.co.il

ייעוץ במקרה של בעיות או מחלוקות עם חברת הביטוח
ליעוץ בנושאי תביעות במקרי מחלוקת מול חברת הביטוח 'מגדל' יש לפנות לנציגי 'בריאוטיפ'
טלפון: 03-6005481
פקס: 153-54-7225786 או 03-6005608
מייל: shimrit@briutip.co.il

לצפיה בפרטי הפוליסה >
לחוברת ביטוח השיניים >
עיקרי השינויים מחברת הפניקס למגדל >
טופס הצטרפות >
תביעה לאישור תכנית פרודנטאלית >
טופס תביעה לרופא שאינו בהסכם >
הוראה לביצוע העברה בנקאית של תגמולי ביטוח >
טופס המשך ביטוח לאחר פרישה >
תמצית תהליכי תביעה >
טופס ביטול פוליסת ביטוח שיניים >

ביטוח תאונות אישיות

לחץ לסגירה

גמלאי טבע יוכלו להצטרף מיד עם תום תקופת הפוליסה לביטוח תאונות אישיות פרטי מורחב בהנחה של 20% מהתעריף הרגיל, ללא תקופת אכשרה וללא הצהרת בריאות.

הפוליסה מכסה בכל העולם וכוללת כל תאונה: נפילות, שברים, כוויות, תאונות דרכים, תאונות עבודה ועוד.
מקרים שבגינם ישולם פיצוי: שברים, כוויות, אשפוז בבית חולים, נכות צמיתה, מצב סיעודי, מוות.
הפרמיה קבועה לכל תקופת הביטוח, הפיצוי בתשלום חד פעמי מידי.
להצטרפות יש ליצור קשר עם מגדל: 050-7700139 | hadast@migdal.co.il

טופס תביעה לביטוח תאונות אישיות >
טופס ויתור סודיות ביטוח תאונות אישיות >

קישורים שימושיים

שתפו מאמר זה