ביטוחים

כאן תוכלו ללמוד על תוכניות הביטוח המיוחדות המוצעות לכם בתור גמלאי טבע.

ביטוח בריאות

לחץ לסגירה

עובד שיוצא לפרישה, זכאי להמשיך את פוליסת הביטוח שלו באופן אישי, בתנאים ובתעריפים שיהיו קיימים בחברת הביטוח באותו מועד, ללא הוכחת מצב בריאות וללא תקופת אכשרה לגבי הכיסויים החופפים, ובלבד שהמבוטח הודיע על רצונו להמשיך בביטוח בתוך 90 יום מהמועד שעד אליו היה מבוטח במסגרת הפוליסה.

ההתקשרות עם "מגדל" תתבצע באמצעות סוכנות הביטוח "מבטח-סיימון".

פרטי יצירת הקשר עם הסוכן:

טלפון: 03-7966116

פקס: 03-7976821

מייל – tevatofes@mvs.co.il

לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של חברת "מגדל" או לחברת "בריאוטיפ"

Shimrit@briutip.co.il | 03-6005481

גמלאי/ת את טפסי התביעות בפוליסת ביטוח בריאות יש להגיש לכתובת המייל של "מבטח סיימון" thmvs@mvs.co.il  כתובת המייל ישירות ל"מבטח סיימון" (חב' הבת של "מגדל" המטפלת באוכלוסיית גמלאי "טבע" בלבד על כל היבטי פוליסת ביטוח בריאות)
כמו כן, עומד לרשותכם קישור לאתר הבריאות לגמלאי טבע https://www.mvs.co.il/health סיסמא: TAVA2016

- אין להגיש טפסי תביעות ישירות לחב' הביטוח "מגדל". כל פניה של הגמלאים היא ישירות דרך "מבטח סיימון".

לצפיה בפרטי הפוליסה >

הודעת עדכון פוליסת ביטוח בריאות >

טופס הצטרפות לפוליסה >

טופס תביעת סיעוד >

טופס תביעת ניתוח >

טופס תביעה עבור החזר הוצאות >

טופס הצטרפות לביטוח לאחר פרישה >

הנחיות להגשת תביעה >

ביטוח שיניים

לחץ לסגירה

עובד שיוצא לפרישה, זכאי להמשיך בביטוח במחיר זהה עד תום תקופת הביטוח לו ולמשפחתו, בתנאי שישלם את הפרמיה ישירות לחברת הביטוח באמצעות כרטיס אשראי או בהוראת קבע.

להמשך הביטוח לאחר פרישה/עזיבה יש למלא את טופס ההצטרפות לביטוח שיניים.

את הטופס המלא והחתום יש לשלוח בדואר עבור:

"מגדל חברה לביטוח בע"מ" – עבור צוות קולקטיב, ת.ד.3063 קריית אריה פתח תקווה מיקוד 4951106.

או באמצעות פקס: 076-8869913

או באמצעות דוא"ל: tevashencoll@migdal.co.il

לצפיה בפרטי הפוליסה >
עיקרי השינויים מחברת הפניקס למגדל >
טופס הצטרפות >
תביעה לאישור תכנית פרודנטאלית >
טופס תביעה לרופא שאינו בהסכם >
הוראה לביצוע העברה בנקאית של תגמולי ביטוח >
טופס המשך ביטוח לאחר פרישה >
תמצית תהליכי תביעה >
טופס ביטול פוליסת ביטוח שיניים >

ביטוח תאונות אישיות

לחץ לסגירה

גמלאי טבע יוכלו להצטרף מיד עם תום תקופת הפוליסה לביטוח תאונות אישיות פרטי מורחב בהנחה של 20% מהתעריף הרגיל, ללא תקופת אכשרה וללא הצהרת בריאות.

להצטרפות לביטוח, יש לפנות ל"י.ק.ב סוכנות לביטוח" - הילה וינשטוק בטל: 073-2364226

טופס תביעה לביטוח תאונות אישיות >
טופס ויתור סודיות ביטוח תאונות אישיות >

קישורים שימושיים

שתפו מאמר זה