טבע מכל הלב

כאן תוכלו לגלות לקרוא על פעילויות העמותה, אשר הוקמה על ידי מנהלים בכירים בטבע ומסייעת לעובדי וגמלאי טבע ובני משפחותיהם.

אודות העמותה ופועלה 

עמותת "טבע מכל הלב" הינה עמותה רשומה אשר הוקמה בשנת 2006 ע"י מנהלים בכירים בטבע, ומאז מסייעת לעובדי וגמלאי טבע בישראל ובני משפחותיהם הנזקקים לסיוע כספי או אחר, כאשר זה אינו בנמצא.

עיקר מימון פעילות העמותה נעשה עד כה על ידי תרומה אישית של עובדי הנהלה בכירה בטבע בישראל - באמצעות תרומת ימי חופשה, וזאת בנוסף לסיוע הכלכלי מטעם טבע.

החל משנת 2016 הוחלט לשנות ולהרחיב את פעילות העמותה ולאפשר לכל עובד בטבע בישראל לתרום ימי חופשה מתוך מכסת ימי החופשה לה הוא זכאי, ובכך לקדם מעורבות חברתית ועזרה הדדית בין עובדים.

פעילותה של העמותה עבור גמלאי טבע ממוקדת כיום ב-2 תחומים:

מקרים סוציאליים חריגים

העמותה תעניק סיוע כספי או אחר לעובדי וגמלאי טבע בישראל ו/או בני משפחותיהם (בן/בת זוג וילדים) הסובלים מקשיים כלכליים, לצורך מימון צרכים רפואיים מיוחדים ו/או מקרים סוציאליים חריגים. לדוגמה: העמותה סייעה לעובד אשר בתו נכה וחולה במחלה קשה ונזקקה לציוד רפואי מיוחד לצורך תפקודה היום-יומי, באמצעות רכישת הציוד הנדרש.

מי רשאי להגיש בקשה לתמיכה במקרים סוציאליים חריגים?

כל עובדי וגמלאי טבע בישראל רשאים להגיש בקשה לתמיכה במקרים סוציאליים חריגים, בכפוף לכל התנאים הבאים: 

  • העובד/הגמלאי הינו תושב קבע בישראל
  • עובד או גמלאי שקיבל סיוע מהעמותה בתחום זה לא יהיה זכאי לקבל סיוע, אלא רק לאחר שנתיים ממועד קבלת הסיוע האחרון (כלומר כל שנתיים ניתן לקבל סיוע מהעמותה) 

כיצד להגיש בקשה לסיוע?

להגשת בקשה לתמיכה במקרים סוציאליים חריגים יש למלא את טופס הבקשה לקבלת סיוע במקרים סוציאליים חריגים, ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטים הנדרשים.

את הטופס והמסמכים הנלווים יש לשלוח לתיבת המייל בכתובת Tevafriendlysociety@teva.co.il

שימו לב: ייתכן ובעת פתיחת הטופס תופיע חלונית להזנת סיסמה.

סגרו אותה באמצעות לחיצה על "cancel" והטופס ייפתח.

מתי מתכנס ועד העמותה לדיון בבקשות?

לצורך דיון בבקשות לתמיכה במקרים סוציאליים חריגים, ועד העמותה יתכנס אחת לחודשיים.

סכום התמיכה (אם יאושר) לא יעלה על פעמיים השכר הממוצע במשק (פרטים בדבר השכר הממוצע במשק תוכלו לקרוא באתר הביטוח הלאומי).

קישורים שימושיים

שתפו מאמר זה