טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2017

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב- 31 במרץ, 2017

q1-image-1.png

ירושלים, ישראל, 11 במאי, 2017 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב- 31 במרץ, 2017.

"בשלושת החודשים שעברו מאז נכנסתי לתפקיד המנכ"ל בפועל, פעלנו ללא לאות להבטיח את מיצוי הסינרגיות הקשורות לרכישת אקטביס ג'נריקס, לקידום צעדי התייעלות בכל רחבי החברה, חיזוק תזרים המזומנים, החזר החוב, מיצוי הפוטנציאל בצבר המוצרים הייחודיים בפיתוח וביצוע השקות גנריות משמעותיות," אמר פרופ' יצחק פטרבורג, הנשיא והמנכ"ל בפועל של טבע. "אנו שמחים שהסינרגיות הקשורות לעסקה, בנוסף לצעדי חסכון נוספים שאנו נוקטים, מתקדמות כמצופה, וכעת אנו מצפים להפיק סינרגיות כוללות וחסכון בעלויות בסך 1.5$ מיליארד עד לסוף שנת 2017, 200$ מיליון יותר ממה שחזינו. ראוי לציין כי ברבעון זה הפחתנו את חובנו ב-1.2$ מיליארד. כמו כן, החלנו בתהליך למכירת נכסים שאינם נכסי ליבה, הכוללים את הפעילות הגלובלית שלנו בתחום בריאות האישה ואת עסק האונקולוגיה והכאב שלנו באירופה, על מנת לשפר את החזר החוב. בתחום המוצרים הייחודיים, קיבלנו מספר אישורים חשובים, כולל האישור, בחודש אפריל, וההשקה של Austedo® לטיפול במחלת הנטינגטון.

פרופ' פטרבורג המשיך ואמר, "לגבי המשך שנת 2017, אנו מאשררים את התחזית הפיננסית לשנה. אמנם ניצבים בפנינו מספר אתגרים, הכוללים את דינמיקות השוק הגנרי בארצות הברית וחוסר יציבות הולך וגובר בוונצואלה, אך אנו בטוחים שהעסק הגלובלי שבנינו יאפשר לטבע להמשיך לפרוח בעתיד כחברה מובילה בתעשייה הגנרית. ברצוני להודות לעובדי טבע על עבודתם הקשה ומסירותם המאפשרת לנו לקיים את המחויבות שלנו לחולים ברחבי העולם."

פרופ' פטרבורג הוסיף, "ברצוני להודות לאיל דשא, אשר על עזיבתו המתוכננת הודענו לפני כמה שבועות, על תרומתו הרבה לצמיחתה של טבע והצלחתה במהלך כהונתו. אנו שמחים להודיע כי החל מ-1 ביולי 2017, יכהן מייקל מקללן כמנהל כספים ראשי בפועל. בשנתיים האחרונות כיהן מייק בתור מנהל הכספים של חטיבת התרופות הייחודיות שלנו. לפני שהצטרף לטבע, היה מייק מנהל הכספים של ארה"ב בסנופי, בה עבד במשך עשרים שנה בתפקידים שונים בתחום הבריאות וניהול הכספים הגלובלי. אני סמוך ובטוח שמייק יהיה תוספת מבורכת לצוות ההנהלה. איל ומייק יעבדו יחד להבטיח חילופין מוצלחים. כפי שאמרנו בעבר, אנו מצפים שהמנכ"ל החדש ייקח חלק משמעותי בבחירת מנהל הכספים הראשי הקבוע. "

תוצאות הרבעון הראשון של 2017

הכנסותינו  ברבעון הראשון של 2017 היו 5.6$ מיליארד, עליה של 17% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016, בעיקר עקב הכללת מכירות אקטביס ג'נריקס לאחר השלמת הרכישה בשניים באוגוסט, 2016. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-22%.

שינויים בשערי חליפין  בין הרבעון הראשון של שנת 2017 והרבעון הראשון של שנת 2016 הקטינו את הכנסותינו ב-254$ מיליון, את הרווח התפעולי על בסיס GAAPב-78$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-81$ מיליון. שערי החליפין של הבוליבר הוונצואלי בהם השתמשנו במהלך השנה יחד עם עליות מחירים אינפלציוניות הקטינו את הכנסותינו ב-217$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס GAAPב-71$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-67$ מיליון, בהשוואה לתוצאות ברבעון הראשון של 2016. לאור המצב הכלכלי בוונצואלה, אנו מחריגים את השינויים בהכנסות וברווח התפעולי בוונצואלה בכל ניתוח של השפעות שערי מטבע.

הרווח הגולמי  על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2017 היה 2.8$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 50.1% ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-58.0% ברבעון הראשון של 2016. הרווח הגולמיעל בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2017 היה 3.2$ מיליארד, עליה של 6% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. שיעור הרווח הגולמיעל בסיס non-GAAP היה 56.8% ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-62.7% ברבעון הראשון של 2016. הירידה בשיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP נבעה מהתוספת של פעילות ההפצה של Anda, שלה רווחיות נמוכה, כמו גם שולי רווח נמוכים יותר בעסקי התרופות הגנריות והייחודיות.

הוצאות מחקר ופיתוח  ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב-457$ מיליון, עליה של 17% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016, בעיקר עקב הכללת הוצאות המו"פ של אקטביס ג'נריקס. הוצאות מחקר ופיתוח, בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ורכישה של מו"פ בתהליך, ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב-446$ מיליון, או 7.9%, מההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-375$ מיליון, או 7.8%, ברבעון הראשון של 2016. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב-191$ מיליון, עליה של 48% בהשוואה ל-129$ מיליון ברבעון הראשון של 2016. עליה זו נבעה בעיקר מהכללת הוצאות המו"פ של אקטביס ג'נריקס. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות הייחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2017 עלו ב-7% ל-255$ מיליון, בהשוואה ל-239$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, בעיקר עקב עליה בהוצאות הפיתוח של מוצרינו בשלבי הפיתוח המתקדמים לטיפול במיגרנה, (TEV-48125, fremanezumab) ובכאב (fasinumab).

הוצאות מכירה ושיווק  ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב-971$ מיליון, עליה של 16% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. הוצאות מכירה ושיווק בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים הסתכמו ב-907$ מיליון, או 16.1% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-821$ מיליון, או 17.1% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2016. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון הראשון של 2017 עלו ב-16% ל-400$ מיליון, בהשוואה ל-345$ מיליון ברבעון הראשון של 2016. העליה נבעה בעיקר מהכללת הוצאות מכירה ושיווק של אקטביס ג'נריקס ומהשקת פעילות המיזם העסקי שלנו ביפן ברבעון השני של 2016. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות הייחודיות שלנו עלו ב-1% ל-461$ מיליון, בהשוואה ל-457$ מיליון ברבעון הראשון של 2016.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות  ברבעון הראשון של 2017 היו 236$ מיליון, בהשוואה ל-304$ מיליון ברבעון הראשון של 2016. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים הסתכמו ב-222$ מיליון ברבעון הראשון של 2017, או 3.9% מההכנסות, בהשוואה ל-294$ מיליון ו-6.1% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2016. ההוצאות הנמוכות יחסית ברבעון הראשון של 2017 משקפות בעיקר הכנסה הקשורה להשבה משפטית בקנדה ולהכנסה מתשלום אבן-דרך הקשורה למתן רשיון של Attenukine™, בקיזוז חלקי של הוצאות הקשורות לאקטביס ג'נריקס.

הרווח התפעולי  על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2017 היה 0.9$ מיליארד, ירידה של 23% בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ברבעון הראשון של 2016. שיעור הרווח התפעוליעל בסיס GAAP היה 15.9% ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-24.2% ברבעון הראשון של 2016. הרווח התפעוליעל בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2017 היה 1.6$ מיליארד, עליה של 6% בהשוואה ל-1.5$ מיליארד ברבעון הראשון של 2016. שיעור הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP היה 28.8% ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-31.7% ברבעון הראשון של 2016.

EBITDA  (רווח התפעולי על בסיס non-GAAP - המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים - בנטרול הוצאות הפחת) היה 1.8$ מיליארד, עליה של 9% בהשוואה ל-1.6$ מיליארד ברבעון הראשון של 2016.

הוצאות מימון  על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב-207$ מיליון בהשוואה ל-298$ מיליון ברבעון הראשון של 2016. הוצאות מימוןעל בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב-235$ מיליון, בהשוואה ל-52$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, בעיקר עקב הוצאות ריבית גבוהות יותר הקשורות לחוב שגויס לממן את רכישת אקטביס ג'נריקס.

מס הכנסה  על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-54$ מיליון, או 8%, על רווח לפני מס של 688$ מיליון. ברבעון הראשון של 2016 מס הכנסה על בסיס GAAP הסתכם ב-228$ מיליון, או 26%, על רווח לפני מס של 867$ מיליון. מס הכנסהעל בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-240$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.4$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 17%. מס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2016 הסתכם ב-302$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.5$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%.

הרווח  המיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס GAAP והרווח המדולל למניה על בסיס GAAP היו 580$ מיליון ו-0.57$, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-570$ מיליון ו-0.62$ ברבעון הראשון של 2016. הרווח הנקיהמיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס non-GAAP והרווח המדולל למניה על בסיס non-GAAP היו 1.1$ מיליארד ו-1.06$, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ו-1.20$, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2016.

ברבעון הראשון של 2017 היה הממוצע המשוקלל שלמספר המניותבדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה, על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP, 1,107 מיליון. ברבעון הראשון של 2016 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 920 מיליון על בסיס GAAP ו-979 מיליון על בסיס non-GAAP. הגידול במספר המניות הינו כתוצאה מהנפקת מניות לחברת אלרגן באוגוסט 2016 כחלק מהשלמת עסקת אקטביס ג'נריקס. לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2017, לא נלקח בחשבון הדילול האפשרי כתוצאה מהנפקת מניות הבכורה עם ההמרה הכפויה, בסך 59 מיליון מניות בממוצע, כיוון שבתקופה זו היה למניות אלו אפקט אנטי-מדלל על הרווח הנקי למניה.

נכון ל-31 במרץ, 2017, מספר המניות בדילול מלא לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-1,082 מיליון.

מידע על בסיס non-GAAP:  ברבעון הראשון של 2017 ביצענו התאמות non-GAAP בסך 499$ מיליון. הרווח הנקי והרווח למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הרכיבים הבאים:

 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 320$ מיליון, מתוכם 267$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-53$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק.
 • הוצאות ארגון מחדש בסך 130$ מיליון הקשורות ברובן לאינטגרציה של אקטביס ג'נריקס ולצעדים נוספים לשיפור היעילות של החברה;
 • התאמות מלאי נרכש בסך 64$ מיליון הקשורות ברובן לרכישת העסק הגנרי של אקטביס;
 • הפסד הון מהפרשי שער בסך 52$ מיליון, כתוצאה מסיווג מחדש של התאמת המרת מטבע מ-other comprehensive income לדו"ח הרווח והפסד, הקשור למכירה של נכסים ופעילות של אקטביס ג'נריקס באנגליה ובאירלנד.
 • הוצאות רכישה, אינטגרציה, והוצאות קשורות כולל התחייבויות תלויות בסך 44$ מיליון;
 • עלויות בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 36$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך 34$ מיליון;
 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה בסך 20$ מיליון;
 • ירידת ערך של נכסים בסך 11$ מיליון;
 • התאמות non-GAAP אחרות בסך 15$ מיליון;
 • הכנסות מימון בסך 28$ מיליון;
 • התאמות שליליות הקשורות לזכויות מיעוט בסך 13$ מיליון; ו-
 • השפעות מס קשורות בסך 186$ מיליון.

טבע מאמינה שהחרגת נתונים מסוג זה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיס U.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

תזרים המזומנים  מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-0.5$ מיליארד בהשוואה ל-1.4$ מיליארד ברבעון הראשון של 2016. הירידה נבעה בעיקר מתשלומים גבוהים יותר להסכמי פשרה בסך 0.6$ מיליארד, בעיקר התשלום הקשור להסכם עם משרד המשפטים האמריקאי ועם רשות ניירות הערך האמריקאית והסכם הפשרה הנוגע לציפרופלוקסצין, כמו גם 0.3$ מיליארד הקשורים להסדר הסופי בגין הסכם החלפת הריבית אשר הבשיל במחצית הראשונה של 2016. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-0.3$ מיליארד בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ברבעון הראשון של 2016.

תוצאות המגזרים ברבעון הראשון של 2017

החל ברבעון הרביעי של 2016, עסקי התרופות ללא מרשם שלנו (OTC), המבוצעים בעיקר דרך PGT, כמו גם עסקי ה-API שלנו נכללים במגזר התרופות הגנריות שלנו, המכיל תרופות זהות מבחינה כימית וטיפולית לתרופות המקור במגוון צורות מתן.

כל הנתונים המוצגים מתאימים למבנה המגזרים המעודכן.

תרופות גנריות

q1-image-2.png

תרופות גנריות – הכנסות

ההכנסות מתרופות גנריות  ברבעון הראשון של 2017 היו 3.1$ מיליארד, עליה של 24% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. עליה זו משקפת את איחוד תוצאות אקטביס ג'נריקס.

הכנסות אלו מורכבות מ:

 • הכנסות בארה"ב של 1.4$ מיליארד, עליה של 41% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. העליה נובעת בעיקר מהכללת מכירות אקטביס ג'נריקס.
 • הכנסות באירופה של 988$ מיליון, עליה של 25%, או של 31% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. העליה נובעת בעיקר מהכללת מכירות אקטביס ג'נריקס.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 689$ מיליון, בדומה לתוצאות ברבעון הראשון של 2016. במונחי מטבע מקומי ההכנסות עלו ב-27%. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מתוצאות המיזם העסקי שלנו עם טקדה ביפן אשר החל לפעול באפריל 2017 וכן מהכללת מכירות אקטביס ג'נריקס.
 • הכנסות ממכירת תרופות OTC (אשר כלולות במכירות בשווקים לעיל), בסך 264$ מיליון, ירידה של 10% בהשוואה ל-292$ מיליון ברבעון הראשון של 2016. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-25%. המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-318$ מיליון ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-411$ מיליון ברבעון הראשון של 2016.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים (אשר כלולות במכירות בשווקים לעיל), הסתכמו ב-197$ מיליון, בדומה לתוצאות ברבעון הראשון של 2016.

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 54% מסך הכנסותינו ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-51% ברבעון הראשון של 2016.

תרופות גנריות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-1.4$ מיליארד, עליה של 22% בהשוואה ל-1.1$ מיליארד ברבעון הראשון של שנת 2016. העליה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מהכללת הפעילות של אקטביס ג'נריקס והמיזם העסקי שלנו עם טקדה ביפן ברבעון הנוכחי אך לא ברבעון הראשון של 2016.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון הראשון של 2017 ירד ל-44.8% מ-45.7% ברבעון הראשון של שנת 2016.

תרופות גנריות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-779$ מיליון ברבעון הראשון של 2017, עליה של 20% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 25.5% ברבעון הראשון של 2017, ירידה מ-26.4% ברבעון הראשון של 2016.

תרופות ייחודיות 

q1-image-3.png

תרופות ייחודיות – הכנסות

הכנסותינו מתרופות ייחודיות  הסתכמו ב-2.0$ מיליארד ברבעון הראשון של 2017, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.5$ מיליארד, ירידה של 11% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות באירופה הסתכמו ב-438$ מיליון, עליה של 11%, או של 17% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בשווקי שאר העולם היו 90$ מיליון, עליה של 11%, או של 9% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2016.

ההכנסות מתרופות ייחודיות היוו 36% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-45% ברבעון הראשון של שנת 2016.

הירידה בהכנסותינו מתרופות ייחודיות בהשוואה לרבעון הראשון של 2016 נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של מוצרי מערכת העצבים המרכזית שלנו (CNS) ושל מוצרי מערכת הנשימה שלנו, בקיזוז חלקי של תשלום בסך 75$ מיליון אשר קיבלנו על פי הסכם למכירת תמלוגים וזכויות נוספות ב-Ninlaro® (ixazomib) לחברת בת של טקדה.

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות ייחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב- 31 במרץ, 2017 ו-2016: q1-image-4.png

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-970$ מיליון ברבעון הראשון של 2017, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016.

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-782$ מיליון, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016, בעיקר כתוצאה מירידה בנפח המכירות של קופקסון® 20 מ"ג/מ"ל, בקיזוז חלקי של עליית מחירים בשיעור של 7.9% עבור שני מוצרי הקופקסון® בינואר 2017. על פי נתוני IMS לחודש מרץ 2017, בסוף הרבעון הראשון של 2017, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 25.4% ו-28.4% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-85% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-188$ מיליון, עליה של 2%, או של 5% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2016, בעיקר עקב עליה בנפח המכירות. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-70% מכלל מרשמי הקופקסון® באירופה.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון הראשון של 2017 היו 60$ מיליון, ירידה של 47% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016 עקב תחילתה של תחרות גנרית לאזילקט® בארצות הברית בשנת 2017.

מכירות מוצרי הנשימהשלנו הסתכמו ב-304$ מיליון, ירידה של 17% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. המכירות של ®ProAirברבעון הראשון של 2017 ירדו ב-30% ל-121$ מיליון, בהשוואה לרבעון הראשון של 2016, עקב ירידה בנפח המכירות הקשורה בהקטנת מלאים של לקוחותינו, והשפעות נטו על המחירים. המכירות של ®QVARברחבי העולם ירדו ב-27% ל-98$ מיליון ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה לרבעון הראשון של 2016, בעיקר עקב השפעות נטו על מחירים והקטנת מלאים של לקוחותינו בארצות הברית.

מכירות התרופות האונקולוגיותשלנו ברבעון הראשון של 2017 היו 270$ מיליון, עליה של 1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. המכירות של ®Treandaו-®Bendekaהסתכמו ב-157$ מיליון, עליה של 1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016.

תרופות ייחודיות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הייחודיות שלנו הסתכם ב-1.8$ מיליארד, ירידה של 117$ מיליון בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הייחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2017 היה 86.8%, בהשוואה ל-86.9% ברבעון הראשון של 2016.

תרופות ייחודיות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הייחודיות שלנו הסתכמה ב-1.0$ מיליארד ברבעון הראשון של 2017, ירידה של 12% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016.

רווחיות מגזר התרופות הייחודיות כאחוז ממכירות התרופות הייחודיות היתה 51.4% ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-54.6% ברבעון הראשון של 2016.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות הייחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2017 ו-2016: 

q1-image-5.png

פעילויות נוספות

הכנסותינו האחרות, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בארה"ב (דרך חברת Anda), ממתן שירותי ייצור למוצרים אשר נדרשנו למכור לקבלת אישור רגולטורי לרכישת אקטביס ג'נריקס ומפעילויות מגוונות אחרות, היו 552$ מיליון ברבעון הראשון של 2017, בהשוואה ל-200$ מיליון ברבעון הראשון של 2016. העליה נבעה בעיקר מהכללת מכירות Anda החל ברבעון הרביעי של 2016.

הכנסותינו האחרות היוו 10% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-4% ברבעון הראשון של שנת 2016.

דיווידנד

ב-10 במאי, 2017, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של 2017 בשיעור של 0.34$ למניה רגילה. למחזיקי המניות הרגילות שלנו, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, יומר הדיווידנד לשקלים על פי השער היציג ביום 11 במאי, 2017.

המועד הקובע יהיה ה-5 ביוני, 2017, ומועד התשלום נקבע ל-22 ביוני, 2017. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

כמו כן, ב-10 במאי, 2017, הדירקטוריון הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של 2017 בשיעור של 17.50$ למניית בכורה עם המרה כפויה. המועד הקובע יהיה ה-1 ביוני, 2017, ומועד התשלום נקבע ל-15 ביוני, 2017. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון בליווי מצגת, ביום חמישי, 11 במאי, 2017, בשעה 8:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 15:00 שעון ישראל, במסגרתה תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2017 ותספק רקע עסקי כללי. פרק שאלות ותשובות יתקיים בתום המצגת.

בכדי להשתתף בשיחה נא חייגו את המספרים הבאים (לפחות 10 דקות לפני זמן הפתיחה): בארה"ב 1-866-869-2321, בקנדה 1-866-766-8269; בשאר העולם 2030095710 (0)44+; קוד גישה 97789997. רשימה של מספרי חינם בינלאומיים נוספים ניתן למצוא כאן.

שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: ir.tevapharm.com. אנא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.

הקלטה של השיחה תמצא באתר החברה בתוך 24 שעות מסיומה. ניתן להאזין להקלטת השיחה גם בטלפון עד ליום ה-11 ביוני, 2017, בשעה 9:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, על ידי חיוג: 1-866-247-4222 בארה"ב, 1-866-878-9237 בקנדה, או 550000 1452 (0) 44+ לשאר העולם. קוד 97789997.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה המשמשים כ-200 מיליוני מטופלים ב-100 שווקים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1,800 מולקולות לייצור מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, לטבע יש את הטיפול החדשני המוביל בעולם לטיפול בטרשת נפוצה וכן תכניות מחקר מתקדמות למחלות אחרות של מערכת העצבים המרכזית, כולל הפרעות תנועה, מיגרנה, כאב ותופעות ניווניות, וכן פורטפוליו מוצרים רחב בתחום הנשימה. טבע ממנפת את יכולותיה בגנריקה ובתרופות הייחודיות במטרה לחפש דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים, וזאת על ידי שילוב פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2016 הסתכמו ב-21.9$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com


CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which are based on management’s current beliefs and expectations and are subject to substantial risks and uncertainties, both known and unknown, that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from that expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to:

 • uncertainties relating to the potential benefits and success of our new structure and recent senior management changes as well as the potential success and our ability to effectively execute a restructuring plan;
 • our generics medicines business, including: that we are substantially more dependent on this business, with its significant attendant risks, following our acquisition of Allergan plc’s worldwide generic pharmaceuticals business (“Actavis Generics”); our ability to realize the anticipated benefits of the acquisition (and any delay in realizing those benefits) or difficulties in integrating Actavis Generics; the increase in the number of competitors targeting generic opportunities and seeking U.S. market exclusivity for generic versions of significant products; price erosion relating to our generic products, both from competing products and as a result of increased governmental pricing pressures; and our ability to take advantage of high-value biosimilar opportunities;
 • our specialty medicines business, including: competition for our specialty products, especially Copaxone®, our leading medicine, which faces competition from existing and potential additional generic versions and orally-administered alternatives; our ability to achieve expected results from investments in our product pipeline; competition from companies with greater resources and capabilities; and the effectiveness of our patents and other measures to protect our intellectual property rights;
 • our substantially increased indebtedness and significantly decreased cash on hand, which may limit our ability to incur additional indebtedness, engage in additional transactions or make new investments, and may result in a downgrade of our credit ratings;
 • our business and operations in general, including: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; manufacturing or quality control problems, which may damage our reputation for quality production and require costly remediation; interruptions in our supply chain; disruptions of our or third party information technology systems or breaches of our data security; the failure to recruit or retain key personnel;the restructuring of our manufacturing network, including potential related labor unrest; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products; our ability to consummate dispositions on terms acceptable to us; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or terrorism on our significant worldwide operations; and our ability to successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions;
 • compliance, regulatory and litigation matters, including: costs and delays resulting from the extensive governmental regulation to which we are subject; the effects of reforms in healthcare regulation and reductions in pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; potential additional adverse consequences following our resolution with the U.S. government of our FCPA investigation; governmental investigations into sales and marketing practices; potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; product liability claims; increased government scrutiny of our patent settlement agreements; failure to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; and environmental risks;
 • other financial and economic risks, including: our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the significant increase in our intangible assets, which may result in additional substantial impairment charges; potentially significant increases in tax liabilities; and the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business;


and other factors discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2016 (“Annual Report”), including in the section captioned “Risk Factors,” and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, which are available at www.sec.gov and www.tevapharm.com. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other information contained herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are cautioned not to put undue reliance on these forward-looking statements. 

שתפו מאמר זה


למעבר לכל הכתבות והמאמרים

הקליקו כאן