טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2017

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2017

 • הכנסות בסך 5.7$ מיליארד

 • הפסד למניה על בסיס GAAP בסך 5.94$

 • רווח למניה על בסיס non-GAAP בסך 1.02$

 • התחזית הפיננסית לשנת 2017 עודכנה לרווח למניה על בסיס non-GAAP של 4.30$ - 4.50$

 • טבע הכריזה על דיווידנד בסך 8.5 סנט לרבעון השני של 2017, הפחתה של 75% יחסית ל-34 סנט ברבעון הראשון של 2017

ירושלים, ישראל, 3 באוגוסט, 2017 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2017.

"תוצאות הרבעון השני היו נמוכות מכפי שצפינו כתוצאה מהביצועים של עסקי הגנריקה שלנו בארה"ב וההתדרדרות המתמשכת בונצואלה. גורמים אלו הובילו אותנו גם להפחית את תחזיותינו ליתרת השנה. כולנו בטבע מבינים את התסכול והאכזבה של בעלי המניות שלנו לאור תוצאות אלו", אמר פרופ' יצחק פטרבורג, נשיא ומנכ"ל בפועל של טבע. "בעסק הגנרי שלנו בארה"ב חווינו האצה בשחיקת המחירים וירידה בנפח המכירות בעיקר כתוצאה מריכוזיות גוברת של לקוחותינו, התגברות התחרות כתוצאה ממספר גדל והולך של אישורי תרופות גנריות על ידי ה-US FDA וכמה השקות מוצרים חדשים אשר נדחו או הושפעו מתחרות רבה יותר."

פרופ' פטרבורג הוסיף, "באקלים הנוכחי נאלצנו לנקוט בצעדים מהירים והחלטיים. אנו ממוקדים בהפחתת עלויות משמעותית, הפקת ערך מקסימלי מנכסינו, מכירת נכסים וחיזוק המאזן שלנו. אנו נמשיך וננקוט צעדים נחושים להתמודד עם האתגרים של טבע."

פרופ' פטרבורג סיכם, "החלקים האחרים של עסקינו הציגו ביצועים טובים בהתאם לציפיותינו. בתחום התרופות הייחודיות שלנו השגנו כמה אבני דרך משמעותיות כולל התוצאות החיוביות מניסוי שלב 3 של fremanezumab לטיפול במיגרנה ארעית וכרונית, האישור וההשקה של ®Austedo לטיפול במחלת ההנטינגטון ואישורה הצפוי בדיסקינזיה מאוחרת. ה- FDAקיבל לבחינה את הבקשות לרישיון ביולוגי שטבע הגישה יחד עם שותפתה Celltrion עבור גרסאות הביוסימילאר לתרופות Rituxan® ו-Herceptin®. בתחום הגנרי, יכולות המו"פ המשמעותיות שלנו וצבר המוצרים החדשים החזק בארה"ב, בו יש לנו יותר מ-300 בקשות בבחינה ב- FDA שמתוכן מעל 100 הינן בקשות להגשה ראשונה (First to file), כמו גם פריסתנו הגלובלית הרחבה, יסייעו לנו להתמודד עם תנאי השוק הנוכחיים בשוק האמריקאי."

תוצאות הרבעון השני של 2017

הכנסותינוברבעון השני של 2017 היו 5.7$ מיליארד, עליה של 13% בהשוואה לרבעון השני של 2016, בעיקר עקב הכללת מכירות אקטביס ג'נריקס לאחר השלמת הרכישה בשניים באוגוסט, 2016. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-17%.

שינויים בשערי חליפין בין הרבעון השני של שנת 2017 והרבעון השני של שנת 2016 הקטינו את הכנסותינו ב-218$ מיליון, את הרווח התפעולי על בסיס GAAPב-62$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-56$ מיליון.

התאמות שביצענו בשערי החליפין של הבוליבר הוונצואלי בהם השתמשנו הקטינו את הכנסותינו ב-183$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס GAAPב-47$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-38$ מיליון, בהשוואה לתוצאות ברבעון השני של 2016. לאור המצב הפוליטי והכלכלי בוונצואלה, אנו מחריגים את השינויים בהכנסות וברווח התפעולי בוונצואלה בכל ניתוח של השפעות שערי מטבע.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2017 היה 2.8$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2016. שיעור הרווח הגולמיעל בסיס GAAP היה 49.6% ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-57.1% ברבעון השני של 2016. הרווח הגולמיעל בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2017 היה 3.2$ מיליארד, עליה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2016. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 56.8% ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-62.5% ברבעון השני של 2016. הירידה בשיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP נבעה מהתוספת של פעילות ההפצה של Anda, שלה רווחיות נמוכה, כמו גם שולי רווח נמוכים יותר בעסקי התרופות הגנריות שלנו. שיעור הרווחיות הגולמית על בסיס GAAP הושפע לרעה גם מהעליה בהוצאות פחת של נכסים בלתי מוחשיים.

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השני של 2017 הסתכמו ב-486$ מיליון, עליה של 30% בהשוואה לרבעון השני של 2016, בעיקר עקב הכללת הוצאות המו"פ של אקטביס ג'נריקס. הוצאות מחקר ופיתוח, בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ורכישה של מו"פ בתהליך, ברבעון השני של 2017 הסתכמו ב-450$ מיליון, או 7.9% מההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-370$ מיליון, או 7.3%, ברבעון השני של 2016. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון השני של 2017 הסתכמו ב-200$ מיליון, עליה של 49% בהשוואה ל-134$ מיליון ברבעון השני של 2016. עליה זו נבעה בעיקר מהכללת הוצאות המו"פ של אקטביס ג'נריקס. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות הייחודיות שלנו ברבעון השני של 2017 עלו ב-6% ל-250$ מיליון, בהשוואה ל-235$ מיליון ברבעון השני של 2016, בעיקר עקב עליה בהוצאות הפיתוח של מוצרינו בשלבי הפיתוח המתקדמים לטיפול במיגרנה (fremanezumab) ובכאב (fasinumab).

הוצאות מכירה ושיווק ברבעון השני של 2017 הסתכמו ב-960$ מיליון, עליה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2016. הוצאות מכירה ושיווק בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים הסתכמו ב-906$ מיליון, או 15.9% מההכנסות, ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-898$ מיליון, או 17.8% מההכנסות, ברבעון השני של 2016. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון השני של 2017 עלו ב-4% ל-425$ מיליון, בהשוואה ל-410$ מיליון ברבעון השני של 2016. העליה נבעה בעיקר מהכללת הוצאות מכירה ושיווק של אקטביס ג'נריקס, בקיזוז חלקי של השפעת פעילויות החסכון וההתייעלות שלנו, ובירידת ההוצאות בונצואלה עקב ההתאמות שנעשו בשער המטבע. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות הייחודיות שלנו ירדו ב-8% ל-439$ מיליון, בהשוואה ל-478$ מיליון ברבעון השני של 2016 כתוצאה מפעולות ההתייעלות של גופי השיווק שלנו בהתאמה למחזור החיים של מוצרנו.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות ברבעון השני של 2017 היו 272$ מיליון, בהשוואה ל-311$ מיליון ברבעון השני של 2016. הירידה בהוצאות ברבעון השני של שנת 2017 נבעה בעיקר מתקבול מחברת Otsuka בעקבות מתן רשיון לשיווק fremanezumab ביפן, מהכנסה הקשורה למכירה של מוצרים ומהכנסה הקשורה להסכמים משפטיים, בקיזוז חלקי של העליה בהוצאות הנובעת מהכללת ההוצאות של אקטביס ג'נריקס. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ובנטרול הכנסות ממכירת נכסים מסויימים הסתכמו ב-274$ מיליון ברבעון השני של 2017, או 4.8% מההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-299$ מיליון ו-5.9% מההכנסות, ברבעון השני של 2016.

במהלך הרבעון השני של 2017, זיהתה טבע התפתחויות מסוימות בשוק האמריקאי אשר הביאו אותה לשקול מחדש את ה לגבי אופן התנהלות השוק של יחידת העסק הגנרי בארה"ב. בהתבסס על ניתוח תחזיות תזרים המזומנים המעודכנות של היחידה, החליטה החברה להכיר בהפחתה של מוניטיןבסך 6.1$ מיליארד הקשורה ליחידת הדיווח של העסק הגנרי בארה"ב, ברבעון השני של 2017.

ההפסד התפעוליעל בסיס GAAP ברבעון השני של 2017 היה 5.7$ מיליארד בהשוואה לרווח תפעולי בסך 0.4$ מיליארד ברבעון השני של 2016. הרווח התפעוליעל בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2017 היה 1.6$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2016. שיעור הרווח התפעוליעל בסיס non-GAAP היה 28.1% ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-31.4% ברבעון השני של 2016.

EBITDA (רווח התפעולי על בסיס non-GAAP - המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים - בנטרול הוצאות הפחת) היה 1.75$ מיליארד, עליה של 3% בהשוואה ל-1.7$ מיליארד ברבעון השני של 2016.

הוצאות מימוןעל בסיס GAAP ברבעון השני של 2017 הסתכמו ב-238$ מיליון בהשוואה ל-105$ מיליון ברבעון השני של 2016. הוצאות מימוןעל בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2017 הסתכמו ב-235$ מיליון, בהשוואה ל-6$ מיליון ברבעון השני של 2016. העליה בהוצאות המימון נובעת בעיקר מהוצאות ריבית גבוהות הקשורות לחוב שגויס לממן את רכישת אקטביס ג'נריקס, אשר היו גבוהות ב-151$ מיליון ברבעון השני של 2017, יחסית לרבעון השני של 2016.

מס הכנסהעל בסיס GAAP ברבעון השני של 2017 הסתכם בהטבת מס בסך 22$ מיליון. ברבעון השני של 2016 מס הכנסהעל בסיס GAAP הסתכם ב-29$ מיליון, או 11%, על רווח לפני מס של 256$ מיליון. מס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2017 הסתכם ב-230$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.4$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 17%. מס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2016 הסתכם ב-333$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.6$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%.

ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס GAAPוההפסד המדולל למניהעל בסיס GAAP היו 6.0$ מיליארד ו-5.94$, בהתאמה, ברבעון השני של 2017, בהשוואה לרווח של 188$ מיליון ורווח מדולל למניה של 0.20$ ברבעון השני של 2016. הרווח הנקיהמיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס non-GAAP והרווח המדולל למניהעל בסיס non-GAAP היו 1.0$ מיליארד ו-1.02$, בהתאמה, ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ו-1.25$, בהתאמה, ברבעון השני של 2016.

ברבעון השני של 2017 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניותבדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה, על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP, 1,017 מיליון. ברבעון השני של 2016 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה, 920 מיליון על בסיס GAAP ו-979 מיליון על בסיס non-GAAP. לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2017, לא נלקח בחשבון הדילול האפשרי כתוצאה מהנפקת מניות הבכורה עם ההמרה הכפויה, בסך 59.4 מיליון מניות בממוצע, כיוון שבתקופה זו היה למניות אלו אפקט אנטי-מדלל על הרווח הנקי למניה.
נכון ל-30 ביוני, 2017, מספר המניות בדילול מלא לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-1,082 מיליון.

מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון השני של 2017 ביצענו התאמות non-GAAP בסך 7.1$ מיליארד. הרווח הנקי והרווח למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הרכיבים הבאים:

 • הפחתת מוניטין בסך 6.1$ מיליארד הקשורה ליחידת הדיווח של העסק הגנרי בארה"ב
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 411$ מיליון, מתוכם 367$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-44$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק.
 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה בסך 324$ מיליון;
 • התחייבויות תלויות בסך 140$ מיליון הקשורות בעיקר לתמלוגי Bendeka®;
 • ירידת ערך של נכסים בסך 145$ מיליון;
 • הוצאות ארגון מחדש בסך 98$ מיליון הקשורות ברובן לאינטגרציה של אקטביס ג'נריקס ולצעדים נוספים לשיפור היעילות של החברה;
 • עלויות בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 35$ מיליון;
 • הוצאות רכישה, אינטגרציה והוצאות קשורות בסך 33$ מיליון;
 • רכישת מו"פ בתהליך בסך 26$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך 15$ מיליון;
 • התאמות non-GAAP אחרות בסך 15$ מיליון;
 • התאמות שליליות הקשורות לזכויות מיעוט בסך 20$ מיליון; ו-
 • השפעות מס קשורות בסך 252$ מיליון.

טבע מאמינה שהחרגת נתונים מסוג זה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות התאמה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיס GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

תזרים המזומניםמפעילות שוטפת ברבעון השני של 2017 הסתכם ב-741$ מיליון בהשוואה ל-963$ מיליון ברבעון השני של 2016. הירידה נבעה בעיקר מתשלום בסך 113$ מיליון שבוצע במהלך הרבעון הקשור להסכם הפשרה הנוגע לציפרופלוקסצין, כמו גם השפעה חיובית בסך 88$ מיליון על יתרות המלאי שלנו ברבעון השני של 2016, אשר לא שנתה במהלך 2017.

תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-567$ מיליון, בהשוואה ל-796$ מיליון, ברבעון הראשון של 2016.

סך הנכסים המאזנייםב-30 ביוני, 2017, היה 86.4$ מיליארד, בהשוואה ל-91.3$ מיליארד ב-31 במרץ, 2017. הירידה נבעה בעיקר מהפחת המוניטין שבוצעה במהלך הרבעון.

נכון ל-30 ביוני, 2017, היתה יתרת החובשלנו 35.1$ מיליארד, בהשוואה ל-34.6$ מיליארד ב-31 במרץ, 2017. העליה נבעה בעיקר מתנודות שערי חליפין בסך 0.6$ מיליארד, שקוזזו חלקית בהחזר חוב בסך 0.3$ מיליארד של מסגרת האשראי המתחדשת שלנו ושל הלוואות לזמן קצר. 4% מהחוב שלנו ב-30 ביוני, 2017, סווג כחוב קצר-מועד.

ההון העצמי של החברה ב-30 ביוני, 2017, הסתכם ב-29.6$ מיליארד, בהשוואה ל-35.7$ מיליארד ב-31 במרץ, 2017. הירידה בהון העצמי של החברה נבעה בעיקר מהפסד בסך 6.0$ מיליארד ברבעון.

תוצאות המגזרים ברבעון השני של 2017

החל ברבעון הרביעי של 2016, עסקי התרופות ללא מרשם שלנו (OTC), המבוצעים בעיקר דרך PGT, נכללים במגזר התרופות הגנריות שלנו, המכיל תרופות זהות מבחינה כימית וטיפולית לתרופות המקור במגוון צורות מתן, כמו גם את עסקי ה-API שלנו.

כל הנתונים המוצגים מתאימים למבנה המגזרים המעודכן.

תרופות גנריות – הכנסות

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון השני של 2017 היו 3.1$ מיליארד, עליה של 20% בהשוואה לרבעון השני של 2016. עליה זו משקפת את הכללת תוצאות אקטביס ג'נריקס.
הכנסות אלו מורכבות מ:

 • הכנסות בארה"ב של 1.3$ מיליארד, עליה של 45% בהשוואה לרבעון השני של 2016. העליה נובעת בעיקר מהכללת מכירות אקטביס ג'נריקס.
 • הכנסות באירופה של 957$ מיליון, עליה של 24%, או של 28% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2016. העליה נובעת בעיקר מהכללת מכירות אקטביס ג'נריקס.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 831$ מיליון, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון השני של 2016. במונחי מטבע מקומי ההכנסות עלו ב-13%. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מהכללת מכירות אקטביס ג'נריקס.
 • הכנסות ממכירת תרופות OTC (אשר כלולות במכירות בשווקים לעיל), בסך 283$ מיליון, עליה של 6% בהשוואה ל-266$ מיליון ברבעון השני של 2016, בעיקר כתוצאה מהכללת מכירות אקטביס ג'נריקס, בקיזוז חלקי של ירידת המכירות בונצואלה. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-40%. המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-301$ מיליון ברבעון השני של 2017, ירידה של 20% בהשוואה לרבעון השני של 2016.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים (אשר כלולות במכירות בשווקים לעיל), הסתכמו ב-204$ מיליון, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2016.

  ההכנסות מתרופות גנריות היוו 54% מסך הכנסותינו ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-51% ברבעון השני של 2016.

תרופות גנריות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון השני של 2017 הסתכם ב-1.3$ מיליארד, עליה של 15% בהשוואה לרבעון השני של שנת 2016. העליה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מהכללת הפעילות של אקטביס ג'נריקס.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון השני של 2017 ירד ל-42.8% מ-44.9% ברבעון השני של שנת 2016. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה מרווחיות נמוכה יותר בשווקי ארה"ב ושאר העולם, בקיזוז חלקי של שיפור ברווחיות השווקים האירופאיים.

תרופות גנריות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-691$ מיליון ברבעון השני של 2017, עליה של 14% בהשוואה לרבעון השני של 2016. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 22.4% ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-23.6% ברבעון השני של 2016.

תרופות ייחודיות – הכנסות

הכנסותינו מתרופות ייחודיות הסתכמו ב-2.1$ מיליארד ברבעון השני של 2017, ירידה של 9% בהשוואה לרבעון השני של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.5$ מיליארד, ירידה של 13% בהשוואה לרבעון השני של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות באירופה הסתכמו ב-419$ מיליון, עליה של 1%, או של 5% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בשווקי שאר העולם היו 110$ מיליון, עליה של 29%, או של 33% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2016.

ההכנסות מתרופות ייחודיות היוו 36% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-45% ברבעון השני של שנת 2016.

הירידה בהכנסותינו מתרופות ייחודיות בהשוואה לרבעון השני של 2016 נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של מוצרי מערכת העצבים המרכזית (CNS) ושל התרופות האונקולוגיות שלנו, בקיזוז חלקי של תשלום בסך 75$ מיליון אשר קיבלנו על פי הסכם למכירת תמלוגים וזכויות נוספות ב-Ninlaro® (ixazomib) לחברת בת של Takeda.

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות ייחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2017 ו-2016:

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.0$ מיליארד ברבעון השני של 2017, ירידה של 10% בהשוואה לרבעון השני של 2016.

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-843$ מיליון, ירידה של 12% בהשוואה לרבעון השני של 2016, בעיקר כתוצאה מירידה בנפח המכירות של קופקסון® 20 מ"ג/מ"ל ועקב תנודות מחיר שליליות למרות עליית מחירים בשיעור של 7.9% עבור שני מוצרי הקופקסון® בינואר 2017. על פי נתוני IMS לחודש יוני 2017, בסוף הרבעון השני של 2017, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 26.5% ו-28.8% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-85% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-180$ מיליון, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון השני של 2016. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-75% מכלל מרשמי הקופקסון® באירופה.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון השני של 2017 היו 34$ מיליון, ירידה של 69% בהשוואה לרבעון השני של 2016 עקב תחילתה של תחרות גנרית לאזילקט® בארצות הברית בשנת 2017.

מכירות מוצרי הנשימהשלנו הסתכמו ב-322$ מיליון, עליה של 3% בהשוואה לרבעון השני של 2016 בעיקר עקב השקת המוצרים Braltus®, Cinqair®/Cinqaero®. המכירות של ®ProAir ברבעון השני של 2017 ירדו ב-9% ל-123$ מיליון, בהשוואה לרבעון השני של 2016, בעיקר עקב תנודות מחירים חיוביות ברבעון השני של 2016, בקיזוז חלקי של עליה בנפח המכירות. המכירות של ®QVAR ברחבי העולם ירדו ב-8% ל-107$ מיליון ברבעון השני של 2017, בהשוואה לרבעון השני של 2016, בעיקר עקב השפעות תמחור שליליות נטו בקיזוז חלקי של עליה בנפח המכירות.

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון השני של 2017 היו 280$ מיליון, ירידה של 16% בהשוואה לרבעון השני של 2016. המכירות של ®Treanda ו-®Bendeka הסתכמו ב-163$ מיליון, ירידה של 21% בהשוואה לרבעון השני של 2016, בעיקר עקב המכירות הגבוהות של ®Bendeka ברבעון השני של 2016, כחלק מפעילויות ההכנה להשקה של המוצר.

תרופות ייחודיות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הייחודיות שלנו הסתכם ב-1.9$ מיליארד, ירידה של 127$ מיליון בהשוואה לרבעון השני של 2016, בעיקר כתוצאה מהירידה בהכנסותינו מתרופות ייחודיות. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הייחודיות שלנו ברבעון השני של 2017 היה 89.6%, בהשוואה ל-87.1% ברבעון השני של 2016. השיפור ברווחיות נבע בעיקר מסיומו של סכסוך מתמשך עם ספק מסוים, דבר אשר הפחית את עלות המכר ברבעון.

תרופות ייחודיות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הייחודיות שלנו הסתכמה ב-1.2$ מיליארד ברבעון השני של 2017, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון השני של 2016.

רווחיות מגזר התרופות הייחודיות כאחוז ממכירות התרופות הייחודיות היתה 56.3% ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-55.7% ברבעון השני של 2016.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות הייחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2017 ו-2016:

פעילויות נוספות

הכנסותינו האחרות, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בארה"ב (דרך חברת Anda), ממתן שירותי ייצור למוצרים אשר נדרשנו למכור לקבלת אישור רגולטורי לרכישת אקטביס ג'נריקס ומפעילויות מגוונות אחרות, היו 543$ מיליון ברבעון השני של 2017, בהשוואה ל-210$ מיליון ברבעון השני של 2016. העליה נבעה בעיקר מהכללת מכירות Anda החל ברבעון הרביעי של 2016.

הכנסותינו האחרות היוו 10% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-4% ברבעון השני של שנת 2016.

תחזית פיננסית לשנת 2017 על בסיס non-GAAP

התחזית הפיננסית לשנת 2017 על בסיס non-GAAP עודכנה מטה להכנסות בסך 22.8$ - 23.2$ מיליארד, בהשוואה לטווח הצפוי הקודם בסך 23.8$ - 24.5$ מיליארד. הרווח למניה על בסיס non-GAAP צפוי כעת להיות בטווח של 4.30$ - 4.50$ בהתבסס על ממוצע משוקלל של מספר מניות בדילול מלא של 1,076 מיליון, ירידה מהטווח הצפוי הקודם של 4.90$ - 5.30$.

התחזית המעודכנת לוקחת בחשבון את השפעת שחיקת המחירים הגוברת בעסק הגנרי שלנו בארצות הברית, אשר צפויה להיות ברמה חד-ספרתית גבוהה עד לסוף השנה, ועיכובים בהשקות גנריות בארצות הברית. לבסוף, תחזית זו משקפת גם את ההידרדרות המתמשכת בתנאים הפוליטיים והכלכליים בונצואלה.

התחזית המעודכנת איננה מניחה תחרות גנרית לקופקסון® 40 מ"ג בארה"ב בשנת 2017.

תחזיות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לביצועים של טבע בשנת 2017 .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות, בין אם כתוצאה מתנודות בשערי חליפין, תנאי שוק או גורמים אחרים. בנוסף על כך, נתונים על בסיס GAAP-non מחריגים, בין השאר, פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, עלויות הקשורות לפעולות רגולטוריות מסוימות, התאמות ערך מלאי, הסדרי פשרה והפרשות, הפחתות ערך והשפעות מס נלוות.

דיווידנד

ב-31 ביולי, 2017, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השני של 2017 בשיעור של 0.085$ למניה רגילה. למחזיקי המניות הרגילות שלנו, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, יומר הדיווידנד לשקלים על פי השער היציג ביום 3 באוגוסט, 2017.
המועד הקובע יהיה ה29 באוגוסט, 2017, ומועד התשלום נקבע ל14 בספטמבר, 2017. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.
כמו כן, ב-31 ביולי, 2017, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השני של 2017 בשיעור של 17.50$ למניית בכורה עם המרה כפויה. המועד הקובע יהיה ה-1 בספטמבר, 2017, ומועד התשלום נקבע ל-15 בספטמבר, 2017. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון בליווי מצגת, ביום חמישי, 3 באוגוסט, 2017, בשעה 7:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 14:30 שעון ישראל, במסגרתה תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2017 ותספק רקע עסקי כללי. פרק שאלות ותשובות יתקיים בתום המצגת.

בכדי להשתתף בשיחה נא חייגו את המספרים הבאים (לפחות 10 דקות לפני זמן הפתיחה): בארה"ב 1-866-869-2321, בקנדה 1-866-766-8269; בשאר העולם 2030095710 (0)44+; קוד גישה 52029560. רשימה של מספרי חינם בינלאומיים נוספים ניתן למצוא כאן.

שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: ir.tevapharm.com. אנא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.

הקלטה של השיחה תמצא באתר החברה בתוך 24 שעות מסיומה. ניתן להאזין להקלטת השיחה גם בטלפון עד ליום ה-3 בספטמבר, 2017, בשעה 9:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, על ידי חיוג: 1-866-247-4222 בארה"ב, 1-866-878-9237 בקנדה, או 550000 1452 (0) 44+ לשאר העולם. קוד 52029560.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה המשמשים כ-200 מיליוני מטופלים ב-100 שווקים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1,800 מולקולות לייצור מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, לטבע יש את הטיפול החדשני המוביל בעולם לטיפול בטרשת נפוצה וכן תכניות מחקר מתקדמות למחלות אחרות של מערכת העצבים המרכזית, כולל הפרעות תנועה, מיגרנה, כאב ותופעות ניווניות, וכן פורטפוליו מוצרים רחב בתחום הנשימה. טבע ממנפת את יכולותיה בגנריקה ובתרופות הייחודיות במטרה לחפש דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים, וזאת על ידי שילוב פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2016 הסתכמו ב-21.9$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com


CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which are based on management’s current beliefs and expectations and are subject to substantial risks and uncertainties, both known and unknown, that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from that expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to:

 • uncertainties relating to the potential benefits and success of our new structure and recent senior management changes as well as the potential success and our ability to effectively execute a restructuring plan;
 • our generics medicines business, including: that we are substantially more dependent on this business, with its significant attendant risks, following our acquisition of Allergan plc’s worldwide generic pharmaceuticals business (“Actavis Generics”); our ability to realize the anticipated benefits of the acquisition (and any delay in realizing those benefits) or difficulties in integrating Actavis Generics; the increase in the number of competitors targeting generic opportunities and seeking U.S. market exclusivity for generic versions of significant products; price erosion relating to our generic products, both from competing products and as a result of increased governmental pricing pressures; and our ability to take advantage of high-value biosimilar opportunities;
 • our specialty medicines business, including: competition for our specialty products, especially Copaxone®, our leading medicine, which faces competition from existing and potential additional generic versions and orally-administered alternatives; our ability to achieve expected results from investments in our product pipeline; competition from companies with greater resources and capabilities; and the effectiveness of our patents and other measures to protect our intellectual property rights;
 • our substantially increased indebtedness and significantly decreased cash on hand, which may limit our ability to incur additional indebtedness, engage in additional transactions or make new investments, and may result in a downgrade of our credit ratings;
 • our business and operations in general, including: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; manufacturing or quality control problems, which may damage our reputation for quality production and require costly remediation; interruptions in our supply chain; disruptions of our or third party information technology systems or breaches of our data security; the failure to recruit or retain key personnel;the restructuring of our manufacturing network, including potential related labor unrest; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products; our ability to consummate dispositions on terms acceptable to us; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or terrorism on our significant worldwide operations; and our ability to successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions;
 • compliance, regulatory and litigation matters, including: costs and delays resulting from the extensive governmental regulation to which we are subject; the effects of reforms in healthcare regulation and reductions in pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; potential additional adverse consequences following our resolution with the U.S. government of our FCPA investigation; governmental investigations into sales and marketing practices; potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; product liability claims; increased government scrutiny of our patent settlement agreements; failure to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; and environmental risks;
 • other financial and economic risks, including: our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the significant increase in our intangible assets, which may result in additional substantial impairment charges; potentially significant increases in tax liabilities; and the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business;


and other factors discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2016 (“Annual Report”), including in the section captioned “Risk Factors,” and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, which are available at www.sec.gov and www.tevapharm.com. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other information contained herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are cautioned not to put undue reliance on these forward-looking statements. 

שתפו מאמר זה


למעבר לכל הכתבות והמאמרים

הקליקו כאן