מילון המושגים של בני המשפחה המטפלים

Getty Images: noipornpan

אם אתם מטפלים בבן משפחה מבוגר שאינו עצמאי, חשוב שתכירו את עולם המושגים הרלוונטי, על מנת שתוכלו לסייע לו ולהקל על עצמכם באופן היעיל ביותר

טיפול בהורה מבוגר, גם אם אינו סיעודי, כרוך במעמסה רגשית מורכבת, בהוצאות כספיות נוספות ולא פעם שינויים דרמטיים בסדר היום. לא משנה עד כמה ננסה לתחם אותו, הוא הופך לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום ומשפיע על כל פעולה, נרצה או לא נרצה. לתוך הלקסיקון הפרטי שלנו נכנסים מושגים שלא הכרנו וחשוב לעשות בהם סדר. הכרת המושגים היא בגדר "ידע הוא כוח" וכוח זה בדיוק מה שהכי צריך בתקופה זו.

מילון המושגים של עולם בני המשפחה המטפלים, נועד להקל עליכם, ולקצר את תהליך ההיכרות עם המצב החדש - לגזור ולשמור.

מילון המושגים שכל מי שמטפל בקרוב צריך להכיר

זכויות הקשיש ובני משפחתו

קצבת זקנה - הכנסה קבועה המשולמת ע"י הביטוח הלאומי חודש בחודשו, לקשישים שהגיעו לגיל הפרישה ושילמו ביטוח לאומי ובלא קשר להכנסותיו של הקשיש.

גמלת סיעוד - גמלת סיוע חודשית המשולמת ע"י הביטוח הלאומי לקשיש המתגורר בביתו, הגיע לגיל פרישה ונמצא זקוק לסיוע ועזרה בביצוע פעולות יומיומיות. הגמלה כוללת מגוון שירותים, כמו: טיפול אישי, טיפול במרכז יום,  שירותי ניקיון וכביסה ועוד. לקבלת הגמלה יש לעמוד במספר תנאים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כמו: מבחן הכנסה ומבחני ADL.

הערכת תלות - בדיקה המתקיימת בבית הקשיש ע"י איש מקצוע מטעם הביטוח הלאומי. על פי תוצאות הבדיקה תוגדר מידת הצורך בסיוע ובטיפול. מבחני ADL - מבחנים שנועדו לבחון את מידת התפקוד. ADL  הם ראשי תיבות באנגלית Activities of Daily Living ובתרגום חופשי לעברית – פעולות של חיי יומיום. אין זה סוד שאיכות חייו של הקשיש נקבעת במידה רבה לפי מצב עצמאותו ויכולת התפקוד היומיומית שלו. מבחנים אלו נועדו להבין את רמת התלות של המטופל בפעולות כמו: קימה/שכיבה, לבוש, רחצה, אכילה/שתייה, ניידות ושליטה על הסוגרים. חשוב לציין כי מבחני ADL אינם קריטריון יחיד לזכאות.

זכויות בני משפחה מטפלים - בני המשפחה שמטפלים בהורה הקשיש, זכאים לתשלום ימי מחלה החל מיום ההיעדרות השני.

זיכוי מס לבן משפחה – אדם שמטפל בהורה סיעודי שנושא בעלויות הסידור מוסדי זכאי לנקודות זכות.

הבטחת הכנסה – אדם המטפל בבן משפחה סיעודי, ונאלץ בגלל הנסיבות לעזוב את מקום עבודתו זכאי להבטחת הכנסה.

ניתן לברר מה הן הזכויות המגיעות לבן משפחתכם על פי הגדרת מצבו, באתר הביטוח הלאומי, ולמלא טופס בקשה לגמלה.

קוד משרד הבריאות - משרד הבריאות מעניק סיוע לחלקי או מלא, למימון שהייה בבתי אבות סיעודיים ובתי אבות לקשישים תשושי נפש, שפועלים מטעם המשרד ובאישורו. קוד משרד הבריאות הוא מסמך שמעניק המשרד לקבלת הסיוע, בהתאם למצבו הפיזי והמנטלי של הקשיש, יכולת תפקודו, ומצבם הסוציואקונומי שלו ושל בני משפחתו. את  גדרת מצבו של הקשיש קובעת וועדה מטעם משרד הבריאות.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוקחשוב שתכירו את זכויות בני משפחתו של הקשיש
חשוב שתכירו את זכויות בני משפחתו של הקשיש Getty images: Willowpix


פסיכוגריאטריה ועזרה נפשית

הגדרות תפקוד – הגדרות תפקוד הן חלק בלתי נפרד מעולם התוכן של הטיפול בקרוב משפחה. ההגדרות תלויות בהערכת המצב:

  • קשיש סיעודי - מבוגר הזקוק לעזרה בכל פעולה במהלך היום, או ברובן.

  • קשיש סיעודי מורכב - מבוגר הזקוק לעזרה בכל פעולה ולהתערבות רפואית שוטפת.

  • קשיש תשוש - מבוגר הזקוק לסיוע חלקי בפעולות יומיומיות, כמו לבוש וניקיון.

  • קשיש תשוש נפש - מבוגר הסובל מהתדרדרות קוגניטיבית, וכתוצאה מכך נזקק לעזרה בפעולות יומיומיות, גם אם פיזית רמת תפקודו גבוהה.

הערכת מצב נפשי -  הערכת מצב רוחו של הקשיש באמצעי אמדן מקובלים וקביעת מצבו בין ערך תקינות לדיכאון.

הערכת מצב קוגניטיבי - בחינה והערכה של מיומנויות זיכרון, התמצאות בזמן, בוחן מציאות ושיפוט בקבלת החלטות.

להערכה הנפשית והקוגניטיבית השפעה על קביעת מצבו הכללי של הקשיש, ועל זכויותיו בביטוח הלאומי.

פסיכוגריאטר -  רופא פסיכיאטר שהתמחה במחלות נפש, מחלות פיזיות, ומחלות קוגניטיביות המאפיינות אנשים מבוגרים.

טיפול פסיכוגריאטרי - טיפול נפשי ורגשי שנועד לתמוך ולסייע למבוגרים ולבני משפחותיהם.

אבחון פסיכוגריאטרי – מומלץ לבניית תכנית סיעוד וטיפול לאדם המבוגר ולבני משפחתו. לתוצאות האבחון השפעה רבה על קביעת זכויות הקשיש במוסד לביטוח לאומי, ומאפשר למצות את זכויותיו מול חברות ביטוח פרטיות.

אחריות בן משפחה

ייפוי כח רפואי - מסמך שממנה בן משפחה, חבר, עו"ד או מוסד, לטפל בצרכיו של הקשיש / האדם הסיעודי. ייפוי הכח הרפואי מעניק סמכות לקבלת החלטות רפואיות בלבד, במצב שבו הקשיש ייפה הכוח, לא כשיר לקבל החלטה, או אינו מודע למצבו, כמו במקרה של דמנציה.

מסמך ייפוי הכח חייב להיות כתוב בכתב ידו של הקשיש, ולהיות מפורט בהתאם לחוק. אם אתם מטפלים בבן משפחה סיעודי, חשוב שתקדימו להחתים אותו על ייפוי כח רפואי כל עוד הוא צלול. רק במצב כזה יוכל בית המשפט לאשר את מסמך ייפוי הכח הרפואי.

אפוטרופוס - בית המשפט ממנה אדם שיהיה אחראי על האדם המבוגר, על גופו ועל רכושו, באופן חלקי או מלא בהתאם למצבו. האפוטרופוס למבוגר אמור לפעול בשמו של הקשיש ולטובתו. תפקידו של האפוטרופוס יהיה לקבל החלטות במקום המבוגר באופן שיהיה דומה ככל האפשר לדעותיו ולרצונותיו של המבוגר.

טפסים להגשת אפוטרופסות, ניתן למצוא באתר השירותים הממשלתיים.

קשיש שבוחר להתגורר בביתו, זכאי לאחר קבלת היתר, להעסיק מטפל צמוד
קשיש שבוחר להתגורר בביתו, זכאי לאחר קבלת היתר, להעסיק מטפל צמוד


עזרה וטיפול סיעודי

היתר להעסקת עובד זר - קשיש סיעודי שבוחר להמשיך ולהתגורר בביתו, וקיבל היתר לכך, זכאי להעסיק מטפל שהוא עובד זר. גיוס העובד הזר חייב להתבצע רק באמצעות חברות סיעוד שמורשות לגיוס, הבאה לארץ וטיפול בעובדים זרים.

חברת סיעוד - חברה המספקת מטפלים זרים וישראלים, לאנשים סיעודיים הזקוקים לטיפול קבוע.

חשוב לזכור שחברות סיעוד ולשכות המטפלות בעובדים זרים, חייבות ללוות את העובד הזר בתהליך קבלת ההיתרים ואשרת העבודה, וחייבות בפיקוח על תנאי העסקתו.

סיוע לאזרחים וותיקים - יחידת השירות לאזרחים ותיקים פועלת בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ומספקת סביבה תומכת חברתית ותרבותית לקשישים.

על נהלי העסקת עובדים זרים ניתן לקרוא פרטים נוספים באתר רשות האוכלוסייה וההגירה.

רשימת השירותים לקשישים וסיעודיים באמצעות רשויות מקומית ניתן למצוא באתר משרד הרווחה.

עזרים וציוד

ציוד רפואי סיעודי -עזרים ואביזרים המספקים מענה לקשיש סיעודי המתגורר בביתו, בהתאם למצבו הגופני והמנטלי, כמו: כסא גלגלים, מנוף, מיטה סיעודית, או מזרון וכריות למניעת פצעי לחץ. ישנן עמותות בהן ניתן להשאיל את הציוד והאביזרים, גם לטווח ארוך, כמו עמותת עזר מציון, ועמותת יד שרה.

היתר ללחצן מצוקה -  המוסד לביטוח לאומי נותן היתר ללחצן מצוקה למי שזכאי לקצבת סיעוד בתמורה לרבע שעת טיפול שבועית. את השירות מספקות חברות שנותנות שירות לביטוח הלאומי. חשוב לדעת שההיתר לא מכסה את התשלום עבור הרופא המוזעק.

דיור

בית אבות סיעודי - בית אבות שמספק מענה רפואי וטיפולי לקשישים סיעודיים ולקשישים הזקוקים להשגחה רפואית קבועה.

דיור מוגן – מסגרת מגורים לבני הגיל השלישי שמתפקדים באופן עצמאי ולא זקוקים לטיפול רפואי שוטף. בחלק מבתי הדיור המוגן ישנן פעילויות חברתיות, חוגי ספורט, אמנות ותרבות. 

דיור תומך / מחלקה סיעודית בדיור מוגן -  מסגרת בתוך הדיור המוגן בבית אבות, עבור בני הגיל השלישי שאינם עצמאיים וזקוקים לעזרה בתפקוד היומי, מעקב רפואי, טיפול רפואי והשגחה. המסגרת המאפשרת לבן הגיל השלישי ליהנות מפעילויות בית האבות בהתאם למצבו הבריאותי, המנטלי, וליכולותיו.

טיפול ביתי בתוך הקהילה -  טיפול במבוגר בביתו, בסיוע בני משפחתו ומטפל סיעודי. באמצעות עזרים ייעודיים מתאימים את מרחב המגורים למצבו התפקודי, והקשיש נשאר בסביבת המגורים המוכרת. שירותי רפואה ומעבדה ניתנים לו בבית, ע"י רופא המשפחה, ואחיות המרפאה.

מרכז יום - מסגרת יומית קבוצתית לפעילות חברתית המעניקה שירותים ויחס אישי למבוגרים. בין השירותים שניתנים ניתן למצוא: הסעות, ארוחות, שירותים אישיים שונים, פעילויות חברתיות ועוד.


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

עקבו אחרינו

כתבות נוספות בנושא

זקנה בצל השואה: זכויות שחשוב לדעת

זקנה בצל השואה: זכויות שחשוב לדעת

בת הזוג של אבא נפטרה – איך מבשרים לאבא שסובל מדמנציה?

בת הזוג של אבא נפטרה – איך מבשרים לאבא שסובל מדמנציה?

הזנחה עצמית בזקנה

הזנחה עצמית בזקנה

עיניים על המטרה: מערכת יחסים מיטיבה

עיניים על המטרה: מערכת יחסים מיטיבה

דמנציה והזיות: מה חשוב שבני המשפחה המטפל ידעו

דמנציה והזיות: מה חשוב שבני המשפחה המטפל ידעו

היום שבו אמא נפלה

היום שבו אמא נפלה

כשההורה נופל קרבן להונאה: סימני אזהרה ודרכי טיפול

כשההורה נופל קרבן להונאה: סימני אזהרה ודרכי טיפול

מטפלים בהורים מזדקנים? שמים זרקור על הקהילה "השקופה" בישראל

מטפלים בהורים מזדקנים? שמים זרקור על הקהילה "השקופה" בישראל

בתי מרקחת ידידותיים לבני המשפחה המטפלים

בתי מרקחת ידידותיים לבני המשפחה המטפלים

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן