קצבת ניידות – תנאים לקבלתה ואופן הגשתה

מגבלות הניידות מהוות אתגר יומיומי (צילום: getty images by Juanmonino)

עו"ד רפאל אלמוג מסביר מהי קצבת ניידות? מה הקריטריונים לקבלתה? איך מגישים אותה ובכלל כל הפרטים ההכרחיים שחשוב לדעת

הגבלות בניידות עשויות להקשות באופן ניכר על חיי היום יום, בבית ומחוצה לו. בהסכם שנחתם לפני שנים רבות בין משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי, הוחלט להעניק גמלאות ניידות לאנשים הסובלים מליקויים המגבילים אותם בניידות. הגמלאות כוללות קצבה כספית חודשית והטבות שונות, כדוגמת תו חניה, הלוואה עומדת לרכישת רכב, פטור מתשלומי אגרה ועוד. בטור זה ארחיב על הגמלאות, הקריטריונים המזכים והליכי מימושן, עבור הורים לילדים בעלי מגבלות ניידות.

מהי גמלת ניידות?

גמלת הניידות היא קצבה המשולמת מדי חודש ולה הטבות נלוות שונות בתחום הניידות. מטרת הקצבה לעזור לנכה המוגבל בניידות במימון הוצאות הניידות שלו. סכומי הקצבה מתעדכנים בכל תחילת שנה בהתאם להתייקרות של מחירי הדלק, תיקונים ואחזקה ומחירי ביטוח הרכב. החל מתאריך 1.8.2022, סכומי הקצבה נעים בין 359 ש"ח ועד 8,197 ש"ח לחודש. אופן התשלום משתנה בהתאם לסוג המוגבלות בניידות, אחוז המוגבלות ולשאלה האם יש רכב ברשותו ובבעלותו של אדם המוגבל בניידות.

לקצבת ניידות זכאים החל מגיל 3 ובהתאם לתנאי הזכאות

(צילום: getty images by dmphoto)

מהם התנאים לקבלת הקצבה?

כדי לקבל את הקצבה, יש לעמוד במספר תנאים. ראשית, ניתן לקבל קצבת ניידות מגיל 3 ועד גיל 67. עם זאת, יתכנו מצבים בהם גם לאחר גיל 67, אדם המוגבל בניידות יהיה זכאי לקבלתה. מצב זה אפשרי ככל שהייתה הכרה במוגבלות בניידות טרם הגעה לגיל 67 (אני מציין בכוונה את הגיל על פי חוק, אם כי ברור כי אינו רלוונטי להורים לקטינים) ושהתביעה לקבלת הקצבה לא הוגשה לראשונה לאחר גיל זה. שנית, על האדם המוגבל בניידות להיות תושב ישראל. אם עזב את הארץ וככל שהיה זכאי לקבלת הקצבה טרם יציאתו לחו"ל, עשוי המוגבל בניידות לקבל את הקצבה הגם שלא מתגורר בארץ לתקופה קצובה של עד 6 חודשים מיום עזיבתו. שלישית, נדרש שהוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות תקבע אחוזי מוגבלות בניידות בהתאם ל"רשימת הליקויים" הקיימת בהסכם הניידות. כעת, יש לבדוק האם ברשות המבקש קיים רכב.

תנאים למוגבלים בניידות בעלי רכב:

מוגבל בניידות שברשותו רכב, נדרש לקבל מהוועדה הרפואית של משרד הבריאות לפחות 40% מוגבלות בניידות כדי להיות זכאי לקבלת הקצבה. כל זאת כאשר יש ברשותו רישיון נהיגה בתוקף. אם לא קיים רישיון נהיגה, נדרשת הכרה של לפחות 60% מוגבלות בניידות וגם לשהות ברכב יחד עם מורשה נהיגה. מורשה נהיגה הינו אדם בעל רישיון נהיגה בתוקף אשר קיבל אישור על היותו "מורשה נהיגה" מהמוסד לביטוח לאומי. על מורשה נהיגה להיות קרוב משפחה או אדם שביטוח לאומי קבע לגביו שהוא סועד את המוגבל בניידות ברוב שעות היום. בנוסף, על מורשה הנהיגה להתגורר בקרבת המוגבל בניידות.

 תנאים למוגבלים בניידות חסרי רכב:

עבור מוגבל בניידות חסר רכב, הדין משתנה בהתאם לסיטואציה. סיטואציה אפשרית ראשונה עוסקת באדם מעל גיל 18 ללא רכב ושעדיין לא הגיע לגיל פרישה. במצב זה, כדי לקבל את הקצבה, יש לעמוד ב-3 תנאים: (1) נקבעו לו לפחות 80% מוגבלות בניידות, (2) האדם משתכר, (3) האדם לא מוגדר כנכה לפי חוק ביטוח לאומי. סיטואציה אפשרית שנייה עוסקת במקרה של בגיר (מעל גיל 18) ללא רכב, אשר מקבל קצבה לשירותים מיוחדים. במצב כגון זה נדרש לקבל לפחות 100% מוגבלות בניידות ע"י הועדה הרפואית של משרד הבריאות או שייקבע כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ואכן משתמש בו. סיטואציה אפשרית שלישית עוסקת בילד מתחת לגיל 18 אשר מקבל קצבת ילד נכה. במצב זה, על מנת להיות זכאי לקבלת קצבת הניידות הילד נדרש לקבל לפחות 80% מוגבלות בניידות ע"י הוועדה הרפואית של משרד הבריאות וצריך שייקבעו כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ושאכן משתמש בו. סיטואציה אפשרית רביעית עוסקת בשני מקרים שונים אך הדרישה לזכאות זהה. המקרה הראשון עוסק בילד מתחת לגיל 18 אשר שוהה במוסד וקיבל לפחות 80% מוגבלות בניידות או שנקבע כי זקוק לכיסא גלגלים ואכן משתמש בו. בנוסף, יש להוכיח כי ישנה זכאות לגמלת ילד נכה או קצבת שירותים מיוחדים אך אינה משולמת עקב שהייה במוסד. מקרה השני עוסק באדם מעל גיל 18 שנקבעו עבורו 100% מוגבלות בניידות או שנקבע כי זקוק לכיסא גלגלים ואכן משתמש בו. בשני מקרים אלו על מנת לקבל את הקצבה, הן הילד והן המבוגר יצטרכו להראות כי הם שוהים במוסד סגור אך יוצאים ממנו לפחות 6 פעמים בחודש לצורך אחת מהפעולות הבאות: עבודה, שיקום, לימודים, התנדבות או פעילות חברתית.

אילו הטבות ניתן לקבל במסגרת גמלת הניידות מלבד הקצבה?

גמלת ניידות כוללת בתוכה קצבה חודשית אשר ניתנת הן למוגבל בניידות בעל רכב והן למוגבל בניידות ללא רכב. לצד תשלום הקצבה, ישנן הטבות רבות שניתנות למוגבל בניידות שברשותו ובבעלותו רכב. כך למשל אדם בעל רכב שנקבעו לו לפחות 40% מוגבלות בניידות, עשוי לקבל הלוואה עומדת לצורך מימון המיסים על רכב חדש. ההלוואה ניתנת בעבור רכב פרטי, רכב לאביזרים או רכב מסרחי. חשוב לציין שכדי לקבל את הטבה זו, שמו של המוגבל בניידות צריך להיות רשום ברישיון הרכב. בנוסף, ניתן לקבל תו חניה למוגבל בניידות שעקב מוגבלותו זקוק לרכב כדי להתנייד. תו חניה זה יכול להינתן למוגבל בניידות ולקרוב שמסיעו. דוגמא נוספת הינה תשלום אגרה מופחתת לרכב עם תו חניה נכה. כמו כן, ישנן הטבות רבות נוספות שאדם מוגבל בניידות עשוי לקבל במקביל לקבלת הקצבה.

ההליך לקבלת הקצבה

ההליך לקבלת הקצבה הוא דו שלבי. בשלב הראשון, ההתנהלות היא מול אחת מלשכות הבריאות המחוזיות הנמצאות במספר ערים שונות כגון: ירושלים, ת"א, חיפה, וכו'. בשלב זה נדרש להגיש לאחת מהוועדות של לשכת הבריאות תיעוד רפואי הכולל את המסמכים המעידים על הליקוי הרלוונטי ובקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (בל/8220). חשוב לציין כי הבקשה צריכה לכלול המלצת רופא אודות סעיף הליקוי לו טוענים. לאחר שהבקשה מוגשת וככל שהוועדה לא דחתה את הבקשה על הסף, תזמין את המבקש לבדיקה בוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות. לאחר מכן, יהיה עליה לעדכן את הפונה בתוצאותיה. ככל שאדם אינו שבע רצון מקביעות הוועדה, הרי שבאפשרותו להגיש ערר לוועדה הרפואית לעררים במשרד הבריאות בתוך 60 ימים מיום קבלת קביעות הוועדה. ככל שנקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בקצבה יהיה ניתן לעבור לשלב הבא – השלב השני.

בשלב זה ההתנהלות של האדם המוגבל בניידות היא מול המוסד לביטוח לאומי. בנקודה זו, יש להגיש את התביעה להטבות על פי הסכם הניידות (בל/8200) ולצרף לתביעה מסמכים נוספים רלוונטיים כגון: תיעוד רפואי, צילום רישיון רכב (ככל שיש), אישור בית ספר/מוסד על לימודי וכו'. את התביעה למוסד לביטוח לאומי ניתן להגיש בתוך 60 ימים מיום קביעת שיעור המוגבלות בניידות. יצוין כי המוסד לביטוח לאומי לא מחויב לתת את הקצבה באופן אוטומטי.

במקרים שבהם אדם המוגבל בניידות לא מרוצה מהחלטת המוסד, ניתן להגיש ערעור בתוך 12 חודשים מיום החלטת המוסד. ערעור זה ייעשה בפני אחד מבתי הדין האזוריים לעבודה ויעסוק בשאלות משפטיות בלבד. יצוין כי בכל מקרה של החמרה במצב הרפואי ניתן לבקש בדיקה חוזרת.

לסיכום, ניתן לראות כי ישנן הטבות רבות במסגרת גמלת הניידות, אך התנאים לקבלתה הינם רבים וכרוכים לעיתים בבירוקרטיה רבה. מצב שכזה עלול להערים קשיים שונים על אנשים המבקשים את קבלת הקצבה ועשויים לפגוע במימוש מלוא הזכויות. לכן, כדאי להיוועץ עם גורמים מקצועיים בטרם התחלת הליך מיצוי הזכויות.


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel ו/או פורסם על ידי רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים. המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן