לסיים את זה יפה – איך מסיימים העסקת מטפל סיעודי?

Getty Images: MachineHeadz

סיום ההתקשרות עם המטפל הסיעודי צריך להיעשות נכון. בין אם במקרה של פיטורים, התפטרות, היעלמות, אשפוז או חלילה מותו של ההורה - איך מסיימים נכון את העסקתו? הנקודות שחשוב שנכיר

אין מקום להתפשר על איכות הטיפול או על האווירה הכללית בבית המטופל, אך בהחלט יש מקום לתת הזדמנות לקשר החדש בין המטפל למטופל. כבר נכתב כאן על תקופת ההסתגלות המשותפת, הן של העובד הזר והן ושל המטופל ובני משפחתו, ויש לבחון האם חלף מספיק זמן בכדי לקבל החלטות ולהסיק מסקנות על המשך העבודה של העובד הזר. 

לפני נקיטת צעדים יש לקיים שיחה גלויה ופתוחה עם המטפל הזר ולשתף אותו בתחושות ובנושאים שלדעתכם טעונים שיפור. ייתכן, שבמעמד זה, ישתף אתכם העובד בתחושותיו, ודרך שיחה זו תוכלו ללבן נושאים שלא היו ידועים לכם או למטפל. לאחר שיחה זו, מומלץ לבחון את העסקת העובד לתקופה נוספת – הזדמנות שניה. רצוי לשתף את חברת ההשמה של העובד הזר בהתלבטותכם. יש להניח שגם המטפל עצמו עידכן את איש הקשר בחברת ההשמה. 

אם במידה ובכל זאת העובד אינו עומד בציפיות שלכם או של הוריכם, הליך הפיטורים של עובד זר דומה לפיטורי עובד שכיר בישראל. לא ניתן להפסיק את עבודתו באופן מידי וללא שימוע והודעה מוקדמת. פגיעה באחת מזכויותיו של העובד הזר עלולה לגרום לתביעות, קנסות ופיצויים.

פיטורי העובד הזר

 • יש לעדכן את חברה ההשמה. החברה מחויבת לעדכן את משרד הפנים על ההתפטרות או הפיטורין
 • יש לערוך לעובד הזר שימוע בו אתם מפרטים את הסיבות לפיטוריו
 • יש לתת לעובד הודעה מוקדמת בכתב בהתאם לוותק שצבר, כמפורט מטה
 • עד וותק של 6 חודשי עבודה – יום הודעה מוקדמת על כל חודש עבודה
 • 7 חודשי וותק עד שנת עבודה – 6 ימי הודעה מוקדמת ובנוסף 2.5 ימים על כל חודש עבודה החל מהחודש השביעי (לדוגמה –עובד זר בעל ותק של 8 חודשים יקבל 6+2.5+2.5=11 ימי הודעה מוקדמת)
 • שנת וותק ומעלה – חודש הודעה מוקדמת
 • כמובן שעובד מפוטר זכאי לכל ההטבות והזכויות בהתאם לחוקי העבודה בישראל, לרבות פיצויי פיטורין, מימוש ימי חופשה, פנסיה הבראה, וכדומה
 • במקרים של אי חידוש הוויזה, פטירת המטופל או אשפוזו מעל 30 יום, דינם כדין פיטורין מכיוון שנבצר מהעובד לעבוד מסיבות שאינן תלויות בו
 • במקרים הדורשים פיטורין מידיים של העובד בשל ביצוע עבירה פלילית כמו גניבה או  התעללות וכדומה, בית הדין לעבודה רשאי לשלול את פיצויי הפיטורין מהמטפל שסרח  
הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוקהתפטרות העובד הזר  

כמובן שכל אחד יפעל על פי הבנתו וניסיונו, אך לעיתים בני משפחה חוששים מהחלפת העובד לאחר שהוריהם התרגלו או נקשרו אליו ונוטים לפתות את העובד בהטבות והבטחות נוספות. גם אם העובד יתרצה וימשיך לטפל בהורינו, כלל לא בטוח שזהו הפיתרון הטוב והנכון.

יש לקחת בחשבון כי בדומה לכל תחום תעסוקתי אחר, כאשר יש אי שביעות רצון הדבר משפיע על איכות העבודה. אלא שבמקרה זה, לא מדובר בירידה בתפוקה של עובד, אלא בירידה באיכות הטיפול שהורינו מקבלים.

כך או כך, מטפל זר שמבקש לסיים את עבודתו אצל המשפחה חייב לתת למעסיק הודעה מוקדמת לפני עזיבתו בהתאם למשך התקופה שבה עבד אצל אותו מעסיק, כמפורט:

 • ותק של 1-3 חודשים בבית המטופל –  לפחות שבוע הודעה מראש
 • ותק של 4-6 חודשים בבית המטופל – לפחות שבועיים הודעה מראש
 • ותק של 7 חודשים עד שנה בבית המטופל – לפחות 3 שבועות הודעה מראש
 • ותק של שנת עבודה ומעלה – לפחות חודש הודעה מראש
 • מטפל שלא עמד בהתחייבות ההודעה מראש ישלם פיצויים למעסיקו בהתאם לגובה שכרו ביחס לתקופה שלא הודיע כנדרש.

מטפל שמבקש לעזוב מרצונו אינו זכאי לפיצויי פיטורין, אלא אם המטפל אינו יכול להמשיך את עבודתו עקב בעיות בריאותיות שלו או של קרוב מדרגה ראשונה, או כאשר תנאי העבודה שלו הורעו. יחד עם זאת, המטפל זכאי לכל הזכויות הסוציאליות אותן צבר.

כאשר מטפל בוחר לסיים את עבודתו הוא מחויב לדווח על כך לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. במצב זה, יקבל העובד אשרה זמנית לתקופה של חודש, במהלכו יצטרך למצוא מעסיק סיעודי אחר.

העובד הזר נעלם  – מה עושים?

ארוע כזה גורם לחוסר וודאות ובלבול אצל בני המשפחה. כמובן שהתנהלותו של עובד זה אינה חוקית ואינה מוסרית. מטפל זר נדרש לתת למעסיקו הודעה מוקדמת כפי שפורט מעלה בכדי שלבני המשפחה תהיה שהות מספקת למציאת חלופה טיפולית הולמת. במקרים אלה, ניתן לנכות משכרו האחרון את מספר ימי ההודעה המוקדמת – שלא בוצעו בפועל. 

יש לדווח על התנהלותו של העובד בפני חברת ההשמה שביצע בינכם את ההתקשרות עמו. בעזרתה, ניתן להשתחרר מהיתר ההעסקה ולעדכן את משרד הפנים וכן לאתר מטפל זר מתאים.

מה עושים עם המטפל כשאבא או אמא אושפזו לתקופה לא ידועה?

במהלך האשפוז, אמור העובד לשהות לצדו של הקשיש במשך 8 שעות ביום. מעבר לכך, יש לשלם לעובד שעות נוספות על פי חוק.

כאשר האשפוז עולה על תקופה של 30 יום או שהמטופל עובר לדיור מוגן סיעודי או אחר דינו של העובד כדין עובד מפוטר והוא זכאי לכל ההטבות הסוציאליות.

הקשיש המטופל נפטר - מה המשמעות מבחינת העובד הזר?

אנו משתתפים בצערכם.

רגע לפני הטיפול בזכויותיו וחובותיו של העובד, יש להניח כי גם עבורו, לאחר שליווה וסעד את הוריכם תקופה אינטנסיבית ואינטימית, מדובר בימים קשים של צער, יגון ואי וודאות. בהחלט יש מקום לשתף אותו ולאפשר לו לקחת חלק בתהליכי הקבורה והאבלות.

וכעת לזכויות והחובות – פטירתו של המטופל כמוה כפיטורין, והעובד זכאי לכל ההטבות הסוציאליות, כפי שפורט מעלה.

העובד הזר יידרש לשוב אל הלשכה/תאגיד על מנת שתאתר עבורו מטופל אחר.

עליכן לעדכן את התאגיד בדבר מותו של בן משפחתכם 


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

איך להתמודד עם תפקיד בן המשפחה המטפל כאשר הקשר שלילי?

איך להתמודד עם תפקיד בן המשפחה המטפל כאשר הקשר שלילי?

עזרה סוציאלית: הסיוע שיותר מדי בני משפחה מטפלים לא מכירים

עזרה סוציאלית: הסיוע שיותר מדי בני משפחה מטפלים לא מכירים

למה מתכוונים במושג "פעילות גופנית" בזקנה ומה חשוב שבני המשפחה המטפלים ידעו?

למה מתכוונים במושג "פעילות גופנית" בזקנה ומה חשוב שבני המשפחה המטפלים ידעו?

7 דרכים לייצר קשר טוב עם צוות בית האבות

7 דרכים לייצר קשר טוב עם צוות בית האבות

על חשיבות ההיגיינה בגיל השלישי

על חשיבות ההיגיינה בגיל השלישי

בריחת שתן אצל קשישים – מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע?

בריחת שתן אצל קשישים – מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע?

על שינויי טעם וריח בגיל המבוגר

על שינויי טעם וריח בגיל המבוגר

טיפול פליאטיבי – מה זה בעצם אומר?

טיפול פליאטיבי – מה זה בעצם אומר?

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן