זכויותיו של המטפל הזר

Getty Images: JackF

טוב שמערכת היחסים עם המטפל הזר קרובה וטובה, אך היא בכל זאת קשר של עובד-מעסיק, לכן חשוב לדעת את זכויותיו של המטפל הזר וליישם אותן, זה בהחלט משפר את הקשר

ככלל, עובדים זרים זכאים לאותם תנאים, זכויות וחובות הנהוגים בדיני העבודה בישראל. שכר הוגן, שעות עבודה ומנוחה הנהוגים בחוק, שעות נוספות, חופשות, תנאי עבודה ומחייה הולמים, זכויות סוציאליות ופנסיוניות, כיסוי ביטוחי רפואי, פיצויים במקרה פיטורין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה וכדומה. מעסיק השולל זכויותיו של עובד זר מסתכן בנקיטת עונשים חמורים הקבועים בחוק.

שכר

שכרו של המטפל הזר לא יהיה פחות מגובה שכר המינימום הנהוג בישראל – 5,300 ₪ ברוטו

חופשה שבועית

העובד זכאי לחופשה של 25 שעות ברצף. ניתן לתאם עם העובד כי ינצל את חופשתו במהלך סוף השבוע. למטפלים סיעודיים המתגוררים בבית הקשיש ועובדים גם ביום החופשה השבועי ישולם 150% עבור יום העבודה הנוסף.

החופשה שנתית

עובד זכאי לחופשה שנתית בארץ מולדתו או בכל מקום שיחפוץ בו. העובד אינו רשאי לקבוע את מועד חופשתו באופן חד צדדי ללא הסכמת הקשיש המעסיק. משך החופשה לזה זכאי העובד נגזרת מתקופת העסקתו.

עובד שאינו מממש את חופשתו זכאי לפדות ימים אלה בכסף, עם סיום העסקתו.

חגים

עובד זר זכאי ל-9 ימי חופשת חג על פי בחירתו בהתאם למועדי החגים הנהוגים במולדתו.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוקמחלה

על פי החוק, זכאי עובד ליום מחלה וחצי בתשלום על כל חודש עבודה שצבר, בכפוף לאישור רפואי על ימי מחלה.

עבור היום הראשון למחלתו, לא זכאי העובד לתשלום. עבור היום השני הוא זכאי לתשלום בשיעור של 50%. יום שלישי ומעלה הוא יהיה זכאי לתשלום מלא.

ביטוח לאומי וביטוח בריאות  

המעסיק מחויב לפתוח לעובד הזר תיק בביטוח הלאומי וכן ביטוח רפואי עם כיסוי מיוחד לעובדים זרים בכל תקופת שהותו בארץ. 

במהלך אשפוזו של המטופל

במהלך האשפוז, אמור העובד לשהות לצדו של הקשיש במשך 8 שעות ביום. מעבר לכך, יש לשלם לעובד שעות נוספות על פי חוק.

כאשר האשפוז עולה על תקופה של 30 יום או שהמטופל עובר לדיור מוגן סיעודי או אחר דינו של העובד כדין עובד מפוטר והוא זכאי לכל ההטבות הסוציאליות..

*רשימה זו היא תמצית זכויותיו של המטפל הזר, והיא אינה כוללת את מלוא זכויותיהם של המטפלים העובדים בישראל. להרחבה על זכויות העובד הזר - משרד העבודה והרווחה 


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

איך להתמודד עם תפקיד בן המשפחה המטפל כאשר הקשר שלילי?

איך להתמודד עם תפקיד בן המשפחה המטפל כאשר הקשר שלילי?

עזרה סוציאלית: הסיוע שיותר מדי בני משפחה מטפלים לא מכירים

עזרה סוציאלית: הסיוע שיותר מדי בני משפחה מטפלים לא מכירים

למה מתכוונים במושג "פעילות גופנית" בזקנה ומה חשוב שבני המשפחה המטפלים ידעו?

למה מתכוונים במושג "פעילות גופנית" בזקנה ומה חשוב שבני המשפחה המטפלים ידעו?

7 דרכים לייצר קשר טוב עם צוות בית האבות

7 דרכים לייצר קשר טוב עם צוות בית האבות

על חשיבות ההיגיינה בגיל השלישי

על חשיבות ההיגיינה בגיל השלישי

בריחת שתן אצל קשישים – מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע?

בריחת שתן אצל קשישים – מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע?

על שינויי טעם וריח בגיל המבוגר

על שינויי טעם וריח בגיל המבוגר

טיפול פליאטיבי – מה זה בעצם אומר?

טיפול פליאטיבי – מה זה בעצם אומר?

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן