הדרך למימוש זכויות בגיל השלישי

Getty Images: shapecharge

לא את כל הזכויות המגיעות לבן המשפחה לפי חוק מקבלים אוטומטית, לרוב יש סבך בירוקרטי שצריך לחצות עד שמקבלים אותן – מה יש לדעת בדרך למימוש הזכויות?

הסבך הבירוקרטי למימוש ומיצוי זכויות של קרוב משפחה מבוגר כרוך בתכתובות, בירורים. המצאת מסמכים ואישורים רפואיים, פיננסיים ואחרים הנדרשים ע"י מוסדות ממשלתיים  מולם אנו מתנהלים. קחו אויר. 

מעבר להיבט העקרוני במימוש זכויות המגיעות לנו, יש לכך גם היבטים כלכליים משמעותיים הבאים לידי ביטוי בגמלה המגיעה לנו, סבסוד ומימון ציוד רפואי וסיוע עזר ועוד. במסע המשפחתי שלנו כל סיוע הוא מבורך ומקל על המטופל והמטפל.

בפניה הנוגעת במימוש זכויות של קרוב משפחה חולה או קשיש, חשוב להדגיש את גילו ומצבו התפקודי של המבוגר, הסיבות שהובילו את קרוב משפחתנו לאבד את עצמאותו ואת צרכיו החדשים ותלותו בהם. בפנייתנו לגורמים השונים, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות ואחרות יש לשמור על ניסוח ענייני הנצמד לעובדות ולתנאים הקיימים. יש להימנע מפרשנויות, ציניות או ביקורת מיותרת כלפי הארגון. חשוב לזכור ולהבין כי המוסדות והארגונים אליהם אנו פונים פועלים בהתאם למגבלות החוק ונהלים המחייבים אותם.

טרם ביצוע הפניה, מומלץ לוודא כי המבוגר אכן עומד בתנאי הזכאות להטבה, להנחה או לזכות המבוקשת – כנקבע בחוק או כנקבע מטעם הארגון הפרטי הנדון.

במידת האפשר, רצוי לצרף לבקשה מסמכים ותיעוד המהווים סימוכין לטענות העולות מהפניה. כמו כן, רצוי לציין בפניה את זהותו של מגיש המכתב, ואת מהות הקשר שלו למבוגר אשר הפניה מוגשת מטעמו.

מומלץ לסייע למבוגר להבין כיצד עליו לממש את זכותו ואם יש אפשרות להגיש בקשה לפיצוי רטרואקטיבי (בגין אי ניצול הזכות בעבר). בדרך כלל, בקשה למימוש זכויות כרוכה במילוי טפסים והמצאת מסמכים רבים. רצוי לסייע למבוגר בהגשת הבקשה וביצוע בדיקה נוספת האם ישנן זכויות נוספות שעדיין לא מומשו.

במקרים בהם המבוגר אינו משתף פעולה או מגיב בביטול למימוש זכאותו בשל קשיי תפקוד, הטרחה הכרוכה בכך והסבך הבירוקרטי, אפשר ואף רצוי לפעול בשמו ומטעמו, לאחר קבלת הסכמתו לכך.

טרם הפניה לרשויות שונות, במטרה לברר את זכאותו של בן משפחה מבוגר, יש להצטייד בפרטיו האישיים. במידה ומדובר על בירור זכויות בנושאים בעלי רגישות – כדוגמת פיננסים, קצבאות, היבטים רפואיים וכדומה – ייתכן והפונה יידרש להציג ייפוי כוח בעל תוקף משפטי, או לכל הפחות אישור כתוב מטעם המבוגר, אודות הסמכתו את בן המשפחה לייצג אותו בנושא זה. 

גמלאות, קצבאות והנחות

מבוגרים החיים בישראל זכאים לקבל הנחות והטבות בתחומים שונים, בכפוף לעמידתם בתנאים מסוימים הנדרשים לכל הטבה.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוקבין התחומים הבולטים:  

 • קצבאות רווחה – מבוגרים העומדים בתנאים, זכאים לקבל קצבאות מהמדינה, ובכללן קצבת זקנהקצבת שארים(לאלמן או אלמנה), גמלת סיעוד
 • הנחות ופטור מתשלומי מדינה – הנחה בארנונה, חשמל, מים
 • פטורים, הנחות וסיוע במימון שירותים רפואיים וציוד רפואי – מאת משרד הבריאות
 • הנחות בתחבורה הציבורית, בכניסה לאתרים, מוזיאונים, ופעילויות תרבו
 • חלק מהעסקים הפרטיים בישראל מעניקים הנחות והטבות ייחודיות, על פי שיקול דעתם
 • קצבת זקנה
 • מגיעה לכם קצבת זקנה!

קצבת זקנה בסכום של 1,531 ש"ח לכל הפחות משולמת לתושבי ישראל המבוטחים בביטוח הלאומי – לגברים מגיל 70 ולנשים מגיל 65 (בהתאם לחקיקה המעודכנת), העומדים בתנאי הזכאות. שיעור הקצבה עולה בגיל 80 לסכום של 1,617 ₪ לפחות. סכום הקצבה מורכב מקצבה בסיסית ומתוספות המותנות במספר השנים בהן מקבל הקצבה היה מבוטח ואם חיים עמו בני משפחה נוספים.

בהתקיים תנאים נוספים, משולמת תוספת השלמת הכנסה לקצבה.

מי שהכנסתם נמוכה מהסכום שנקבע במבחן ההכנסות, יכולים לקבל קצבת זקנה כבר בהגיעם לגיל פרישה מעבודה, דהיינו גיל 67 לגברים ו-62 לנשים. בכדי לקבל את הקצבה יש צורך בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.

מי שהגיעו לגיל פרישה ועדיין עובדים, יעדיפו אולי לדחות את מועד קבלת קצבת הזקנה עד לגיל הזכאות המוחלט, ולקבל תוספת בעבור דחיית הקצבה.

זכויות בני משפחה מטפלים

גם למטפלים עיקריים בבני משפחה חולים או קשישים יש זכויות. הן לא רבות אך כדאי להכירן ולממשן במידת הצורך. 

 • זכאות להיעדרות בשל מחלת הורה או בשל מחלת בן זוג, על חשבון ימי מחלה, עד 6 ימי עבודה
 • זכאות להיעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג, על חשבון ימי מחלה, עד 60 ימים בשנה
 • זכאות לקבלת פיצויי פיטורין מהמעביד בגין התפטרות בגלל מצב בריאותי לקוי של בן משפחה
 • קבלת זיכוי במס, בשל השתתפות במימון בסידור מוסדי של אב/אם זכאות לקבלת הבטחת הכנסה ללא צורך במבחן תעסוקה, למי שמטפל בבן משפחה חולה.

בכל שאלה הנוגעת לזכויותיכם כבני משפחה המטפלים בקרוב מבוגר מומלץ לפנות לארגון Caregivers Israel.
   
Caregivers Israel הוא הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים ללא מטרות רווח, אשר מוביל חזון שבו בני משפחה מטפלים זוכים להכרה והערכה, לזכויות ולכלים אשר מאפשרים להם להמשיך בתפקידם תוך שמירה על בריאותם ואיכות חייהם.

ניתן להתעדכן גם באתרים ובמוקדי שירות ומידע לקבלת מענה אנושי, בהם:

ישנם מספר גופים הפועלים ללא מטרת רווח ומעניקים מידע, ייעוץ וסיוע, וברשם משרדי הממשלה והגופים הציבוריים הרלוונטיים.

מומלץ להיעזר בסיוע מטעם המשרד לשוויון חברתי, המפעיל מוקד ייעוץ טלפוני במספר 8840*. ניתן לפנות למרכז תמיכה ומידע טלפוני לקשישים ולבני משפחותיהם 9696* או 02-6709857, בימים א – ה בשעות 12:30 – 09:00

שירות ייעוץ לקשיש בביטוח הלאומי  מפעיל מרכז תמיכה ומידע טלפוני לקבלת מידע בנושאים הבאים: המשרד לשוויון חברתי, המפעיל מוקד ייעוץ טלפוני במספר 8840*. ניתן לפנות למרכז תמיכה ומידע טלפוני לקשישים ולבני משפחותיהם 9696* או 02-6709857, בימים א – ה בשעות 12:30 – 09:00

שירות ייעוץ לקשיש בביטוח הלאומי  מפעיל מרכז תמיכה ומידע טלפוני לקבלת מידע בנושאים הבאים:

 • מיצוי זכויות בביטוח הלאומי
 • מידע על זכויות ושירותים בקהילה
 • ייעוץ בנושאים רלוונטיים לאדם המבוגר
 • הדרך למימוש זכותו של אדם עלולה לעיתים לפגוע בזכותו לשמירה על פרטיותו

לעתים, פניה של בן משפחה בשמו של אדם מבוגר – בנוגע למימוש זכויות הנוגעות לקצבאות רווחה או לזכויות רפואיות – מצריכה כי המוסד הרפואי ישתף עם הפונה מידע רפואי רגיש אודות המבוגר.

כאשר יש צורך במסירת מידע רפואי על החולה לגורמים שונים, חובה לקבל את הסכמתו בכתב באמצעות חתימה על טופס הנקרא 'ויתור על סודיות רפואית'. במקרים בהם המטופל חתם על טופס ל-'ויתור על סודיות רפואית', יכול הרופא לספק את המידע הרפואי הרלוונטי.

במידה והמבוגר אינו יכול לחתום על מסמך זה מחמת מצב בריאותי, תפקודי או אשפוז – הרופא יוכל למסור את המידע לאפוטרופוס או למיופה כוח לעניינים הרפואיים.

פנייה למוקדי שירות לקוחות 

כאשר המטופל המבוגר מתקשה לפנות בעצמו אל מוקדי שירות לקוחות (בטלפון, במייל או בצ'ט), כל אדם אחר יכול לפנות למוקד בשמו – בני משפחה, שכנים, מכרים או מתנדבים אחרים. במידת האפשר, מומלץ לנהל את השיחה בנוכחות המטופל. באופן זה, המטופל יכול לפקח על התנהלות הדיון ולעדכן בפרטי זיהוי בהתאם לדרישות מטעם נציג מוקד השירות.

חשוב לזכור – המידע שיועבר אליכם כבני משפחה מטפלים מטעם מוקד שירות הוא מוגבל. לעתים מוקד השירות לא יוכל לסייע אלמלא הפונה יוכל להוכיח כי הוא אכן מייצג את המבוגר כחוק, ומחזיק בפרטי הזיהוי של המבוגר אשר נמסרו לו לשם כך.

בכל שיחה מול מוקד שירות הלקוחות, מומלץ לפיכך להצטייד במירב הפרטים האישיים האפשריים אודות המבוגר – שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר לקוח/ מספר צרכן, וכן הלאה.

במקרים בהם מדובר בשירות בעל רגישות–  כגון שירות בנקאי, חברת כרטיסי אשראי וכדומה – הפונה יידרש להציג תחילה ייפוי כוח רשמי.

יחס נאות לחולים מבוגרים

"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" היא מצוות עשה מהתורה, אך אם לא די בציווי התנ"כי, המוסרי והחברתי, גם החוק בישראל מעניק הגנה למבוגרים החולים בכל מה שנוגע לקבלת יחס נאות במערכת הבריאות.

חוק זכויות החולה נועד להגן על כולנו (ומבוגרים בכללם) אשר בשל מצב בריאותי או תפקודי, עשויים להיות חשופים לפגיעה בזכויותיהם, כבודם ופרטיותם – בעת קבלת טיפול רפואי. החוק כולל התייחסות להיבטים כדוגמת:

 • טיפול רפואי נאות – מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש
 • מידע בדבר זהות המטפל – כל מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו
 • חוות דעת נוספת – כל מטופל זכאי לקבל חוות דעת נוספת שתושג מיוזמתו כאשר המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו
 •  שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל – כל מי שמטפל במטופל מחויב בשמירת כבודו בכל שלבי הטיפול הרפואי. הכוונה להתייחסות ובכיבוד זכויותיו כאדם וכמטופל, הן החוקיות והן המוסריות
 • הסכמה מדעת לטיפול רפואי – סעיף זה בא להדגיש כי גופו ורוחו של אדם שייכים לו ואך ורק לו וכל טיפול רפואי הניתן יינתן אך ורק בהסכמתו של המטופל, כאשר הוא מבין את התהליך הטיפולי וכל המשתמע מכך (סיכויי החלמה מול סיכונים, תופעות לוואי וכו').   במקרים דחופים, בהם המטופל לא מסוגל לאשר טיפול זה או אחר, ינהגו הרופאים והמטפלים בהתאם לחוקים הנוספים החלים עליהם ושכל מטרתם היא סיוע למטופל.

הפרת זכויות החולה הקשיש

במידה ועולה חשש להפרת זכויותיו של בן משפחה מבוגר במהלך קבלת טיפול רפואי, מומלץ להביא לכך סימוכין באמצעות צילום מסמכים או עדויות, במידת האפשר.

חוק זכויות החולה מאפשר מספר מנגנונים לטיפול והתמודדות עם מצבים בהם מטפלים הפרו את זכויות המטופלים מכוח חוק זכויות החולה:

 • בכל מוסד רפואי אמור להיות אחראי על זכויות החולים שניתן לפנות אליו, ובהעדרו, ניתן תמיד לפנות למנהל המוסד או המסגרת הרפואית
 • בכל מסגרת רפואית ניתן לפנות בבקשה לבדיקת תלונה על ידי וועדת בדיקה
 • ניתן לפנות ל מממונה על פניות הציבור במשרד הבריאות
 • ניתן להגיש תביעה אזרחית במסגרת בתי המשפט האזרחיים

ערעור על החלטות בענייני מימוש זכות

לא פעם, פניות לבקשת מימוש זכות נדחות מסיבות טכניות או מהותיות. בטרם ממהרים לפנות לעורך דין או לערכאות משפטיות, רצוי לפנות בשנית אל מקבלי ההחלטות בארגון שדחה את בקשתנו  – בבקשה לנמק את הדחייה או לשקול אותה מחדש.

במידה וניתן להגיש ערעור, מומלץ להדגיש נסיבות מיוחדות אשר מקנות למבוגר בכל זאת זכאות להטבה הנדונה, הגם שהארגון מצא כי המבוגר אינו עומד בתנאי הזכאות הנדרשים. חשוב להקפיד על ציון עובדות בלבד, ללא הוספת פרשנות, ביקורת או עמדות אישיות.


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

איך להתמודד עם תפקיד בן המשפחה המטפל כאשר הקשר שלילי?

איך להתמודד עם תפקיד בן המשפחה המטפל כאשר הקשר שלילי?

עזרה סוציאלית: הסיוע שיותר מדי בני משפחה מטפלים לא מכירים

עזרה סוציאלית: הסיוע שיותר מדי בני משפחה מטפלים לא מכירים

למה מתכוונים במושג "פעילות גופנית" בזקנה ומה חשוב שבני המשפחה המטפלים ידעו?

למה מתכוונים במושג "פעילות גופנית" בזקנה ומה חשוב שבני המשפחה המטפלים ידעו?

7 דרכים לייצר קשר טוב עם צוות בית האבות

7 דרכים לייצר קשר טוב עם צוות בית האבות

על חשיבות ההיגיינה בגיל השלישי

על חשיבות ההיגיינה בגיל השלישי

בריחת שתן אצל קשישים – מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע?

בריחת שתן אצל קשישים – מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע?

על שינויי טעם וריח בגיל המבוגר

על שינויי טעם וריח בגיל המבוגר

טיפול פליאטיבי – מה זה בעצם אומר?

טיפול פליאטיבי – מה זה בעצם אומר?

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן