חיטוי ידיים זה ספטול

Getty Images: Luis Alvarez

ספטול (Septol) תמיסה לחיטוי ידיים (Antiseptic hand rub)

תרופת החיטוי מבית טבע אשר נצרכת באופן שוטף ברוב בתי החולים על ידי הצוותים הרפואיים ובמיוחד כחלק מהכנה לניתוחים, וזאת על מנת להגיע לרמת חיטוי גבוהה. ספטול נמצא כבעל יעילות מוכחת מדעית בחיטוי ידיים מחיידקים ווירוסים.

תרופת ספטול מבוססת אלכוהול לחיטוי ידיים ומורכבת משני מרכיבים פעילים מומלצים:

  1. אתנול 70% -בריכוז יעיל לחיידקים ווירוסים מספק יעילות בטווח המידי.
  2. 0.5% כלורקסידין גלוקונאט, מספק יעילות מתמשכת למשך מספר שעות, וביעילות מצטברת.

ספטל סקראב (SEPTAL SCRUB)

משרד הבריאות1 וכן ארגון הבריאות העולמי2 ממליצים לרופאים להשתמש בסבון חיטוי לשטיפת ידיים. ספטל סקראב הינו סבון נפוץ לחיטוי ידיים טרום ניתוחי בבתי החולים בישראל, לחיטוי עור לפני ניתוחים ולשטיפת ידיים אנטיספטית. סבון החיטוי מבית טבע המכיל 4% כלורקסידין גלוקונאט הינו בעל יעילות מוכחת מדעית לחיטוי עור וידיים במלחמה מול טווח רחב של חיידקים3.

SEPTAL SCRUB-720x530JPG.JPG

מחקרים מדעיים מציגים אפקטיביות סינרגיסטית לחיטוי בסביבה רפואית בשילוב קרצוף עם ספטל סקראב ולאחר מכן שימוש בספטול בשטיפת ידיים לפני ניתוח. שילוב זה מקנה יעילות חיטוי משמעותית וארוכת טווח5,4.

ניתן לרכוש את שני התכשירים בבית המרקחת הקרוב לביתכם.
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.


1. הגיינת ידיים במוסדות רפואיים חוזר מספר 24/2009
https://www.health.gov.il/hozer/mr24_2009.pdf

2. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health care: First Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23805438/

3. Aaron M. Milestone et. al clinical Infectious Diseases (2008) 46: 274-81
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18171263/

4. C.M. Beausoleil et.al. Journal of Hospital Infection (2012); 81(4); 283-287
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670112001466?via%3Dihub

5. L. J. Pereira et.al. Journal of Hospital Infection (1997); 36; 49-65
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0195670197900906?token=9B0E7963E2223682BFA393B0ACE77D48787846F33BDC42937DA7F83F3A3979C624A157041574DF8F87097509C86F24CB

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

סובלים מנדודי שינה? אל תדחו את הטיפול

סובלים מנדודי שינה? אל תדחו את הטיפול