גמלת ילד נכה והזכויות הנלוות לה

נדרשת התאמה של הסביבה הביתית לצרכי הילד (צילום: getty images by Renata Angerami)

גמלת ילד נכה אמנם לא מכסה את כל עלויות הטיפול, אך יש בה כדי לסייע מהותית. עו"ד רפאל אלמוג מסביר מהי גמלת ילד נכה ומה חשוב לדעת כדי לעבור את תהליך הזכאות נכון

גידול של ילדים עם מוגבלות גופנית, נפשית או קוגניטיבית, מורכב ומאתגר מבחינה רגשית ומשפחתית, אך בנוסף גם לא פעם מהווה אתגר כלכלי מורכב. גם המדינה מכירה בזה, כמובן תחת תנאים וסייגים, אך השורה התחתונה היא שהורים לילדים בעלי מוגבלויות עשויים להיות זכאים לזכויות שונות מהמדינה. אחת מהן היא גמלת ילד נכה, גמלה המשולמת במטרה לסייע במימון הוצאות הכרוכות בהתאמת סביבת החיים לצד נכות הילד. חשוב לציין שבנוסף לגמלה זו, ניתנות הטבות שונות, כמו הטבות מס, הנחות, פטורים ושירותים נוספים. על הגמלה, התנאים לקבלתה, אופן מימושה וההטבות הנוספות, ארחיב בטור זה.

מהי גמלת ילד נכה?

גמלת ילד נכה היא גמלה שמשולמת באופן חודשי על ידי המוסד לביטוח לאומי להורים של ילד הסובל מליקוי אחד (או יותר) מתוך רשימת הליקויים המצויים בתקנות המוסד לביטוח הלאומי ובחוזרים השונים של משרד הבריאות. תקופת הזכאות לקבלת הגמלה מתחילה בגיל 3 חודשים ועד גיל 18 ו – 31 ימים. עם זאת, יתכנו מקרים שבהם הגמלה תשולם טרם הגעת הילד לגיל 3 חודשים. לדוגמא, במקרים של פגות. רמות הזכאות לצורך קבלת הגמלה נעות בין 50% ועד 235% כאשר גובה הגמלה משתנה בהתאם לדרגת התלות של הילד בזולת, שנקבעת בוועדה הרפואית בהתאם למחלה או הליקוי הרפואי. נכון לשנת 2023, סכומי הגמלה נעים בין 1,676 ש"ח ועד 7,873 ש"ח. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם סכומי הקצבה שינתנו יהיו גבוהים מסכומים אלו. כך למשל הורים בעלי שני ילדים (או יותר) הזכאים לגמלת ילד נכה, יקבלו קצבה מוגדלת. התוספת לגמלה תיקבע בהתאם לדרגת התלות שנקבעה בעבור כל ילד. קצבה מוגדלת יכולה להינתן גם במקרים שבהם הילד הנכה מוגדר כ"מונשם". נכון לשנת 2023, התוספת לילד מונשם עומדת על 9,293 ש"ח לחודש. בנוסף לאמור, תשלום רטרואקטיבי עשוי להינתן בעבור חצי השנה שלפני מועד הגשת התביעה ובמקרים מסוימים ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי של עד שנה.

התנאים לקבלת גמלת ילד נכה והליך התביעה

ישנם מספר תנאים מצטברים לקבלת גמלת ילד נכה. ראשית, יש לעמוד בתנאי הגיל (מתחת לגיל 18 ו-31 ימים). שנית, מדובר בילד שהוריו (או לפחות אחד מהם), תושבי הארץ. ככל שהילד עלה ארצה ללא הוריו, הוא עשוי לרכוש זכאות לקבלת הגמלה אם עלה לישראל עם מי שמונה לו כאפוטרופוס או עם בן משפחה המוגדר כאח/ות, סבא/סבתא, דוד/ה. בנוסף, במקרה של פטירת ההורים, נדרש להוכיח כי בעת הפטירה היו תושבי ישראל. שלישית, הילד צריך להימצא בישראל. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם הילד לא יהיה בארץ ועדיין הוריו יהיו זכאים לקבל את הגמלה. לדוגמא, במקרה שבו יצטרך לעבור טיפול רפואי בחו"ל או שמא יצטרך לעבור לחו"ל בשל שליחות של אחד מההורים מטעם מעסיק ישראלי או מטעם המדינה, ניתן לקבל את הגמלה לתקופה מסוימת הגם שהילד לא נמצא בפועל בארץ. רביעית, כדי לקבל את הגמלה, על ההורים של הילד הנכה לגדל אותו. כלומר ישנה דרישה לכך שהילד יתגורר עמם. מנגד, ישנם חריגים בהם הילד לא יימצא עם הוריו ועדיין הם יהיו זכאים לקבלת הגמלה כך למשל במקרים של אשפוז. יצוין כי במקרים שהילד נמצא במוסד, עדיין יהיה זכאי לקבלת הגמלה אך בסכום נמוך יותר. גם לאחר במקרה של עמידה בקריטריונים, על מנת לקבל את הגמלה, נדרשת קביעה של דרגת נכות בשיעור שלא יפחת מ-50%.

טרם הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי יש לוודא כי קיימים כל המסמכים הרפואיים המעידים על הליקויים הרפואיים של הילד. הגשת התביעה תתבצע באחת מהדרכים הבאות: שיחת טלפון, באופן מקוון דרך אתר המוסד לביטוח הלאומי, בפקס, בדואר או בהגשה בתיבת השירות של הסניף הקרוב למקום המגורים. במסגרת התביעה יש למלא טופס "תביעה לגמלה לילד/ה נכה" (בל/7821) ולצרף אליו תיעוד רפואי המעיד על המחלות והליקויים הרפואיים וכן אישור על לימודים מאת מוסד הלימודים הרלוונטי. לאחר הגשת התביעה ושליחת הטפסים הרלוונטיים לביטוח הלאומי, מקבלים זימון לוועדה הרפואית (לא בכל תביעה יידרש שהילד יהיה נוכח בוועדה). אופן הבדיקה משתנה בהתאם לגילו של הילד, באופן הבא:

מתחת לגיל 3 – בודקים מספר דברים לצורך מטרות שונות. לדוגמא בוחנים פעולות כגון: הרמת ראש, הושטת יד לחפץ, מסוגלות הילד יכול להתהפך מהגב לבטן וכו'. זאת במטרה לאמוד את העיכוב ההתפתחותי בהתאם לגיל של הילד. מטרה נוספת היא לבדוק האם קיים ליקוי מיוחד לילד, שמצריך השגחה מתמדת כדוגמת לקות ראייה. כמו כן, ישנה בדיקה לגבי הצורך בטיפול רפואי. כדי להיות זכאים לקבלת הגמלה יש לקבל את מספר הנקודות הנדרשות בהתאם לגיל. למשל, ילד בן 4 חודשים יצטרך לעבור בדיקה הכוללת שלושה קריטריונים המזכים כל אחד מהם בנקודה אחת. כדי לרכוש זכאות לגמלה בבדיקה זו על הילד לצבור לפחות 2 נקודות מתוך ה-3. בעבור כל פעולה שנבחנת הילד צובר נקודות וככל שמקבל ניקוד גבוה יותר כך הסיכוי לקבל את הגמלה עולה. לדוגמא ילד בן שנה וחודשיים יצטרך לעבור בדיקה הכוללת יותר מ-3 פעולות ויידרש לצבור 9 נקודות כדי להיות זכאי לקבלת הגמלה.

מתחת לגיל 3 ייבדקו מספר פעולות לקביעת העיכוב ההתפתחותי

(צילום: getty images by Courtney Hale)

מעל גיל 3 – נבחנת מידת התלות בזולת. ככל שהתלות חורגת מילדים אחרים בגילו כך עשוי לקבל ניקוד גבוה יותר. הקריטריונים בגיל זה הם חמישה: (1) ניידות בתוך הבית (2) הלבשה והפשטה, (3) רחצה, (4) אכילה ושתייה, (5) היגיינה אישית. בעבור כל קריטריון נקבעו מספר מינימום של נקודות שאותו צריך לצבור על מנת להיות זכאי לקבלת הגמלה. זאת כאשר צבירת הניקוד עצמו ייעשה לאחר בדיקת הקריטריונים שנקבעו לאותו גיל (כך למשל בקריטריון האכילה והשתייה, אחד הדברים שיבדקו הינו האם הילד מסוגל לאכול ולשתות בכוחות עצמו).

במידה וקביעות הוועדה אינן עומדות בקנה אחד עם מצבו של הילד הנכה, ישנה אפשרות להגיש ערר על קביעות המוסד לביטוח לאומי בתוך 90 ימים ממועד קבלת ההחלטה. לאחר מכן, אם עדיין קיימת מחלוקת בנוגע לדרגת התלות, ערעור יהא אפשרי בנוגע לשאלות משפטיות בלבד, אותו יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים ממועד קבלת החלטת המוסד לביטוח לאומי בערר שהוגש. יובהר כי בכל מקרה, ניתן להגיש תביעה חוזרת לאחר 6 חודשים ממועד הדחייה או ממועד האישור החלקי של התביעה הקודמת. במקרים של החמרה במצב הילד, אין דרישה להמתין 6 חודשים וניתן לבקש דיון מחדש בכל עת.

אילו הטבות ניתן לקבל בנוסף לגמלה זו?

ככלל, לא ניתן לקבל מספר קצבאות במקביל משום שהדבר עולה כדי "כפל גמלאות". אך, במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל קצבת ניידות לצד גמלת ילד נכה. בנוסף לאמור, ניתן לקבל הטבות שונות כגון הנחה או פטור ממיסוי, קבלת שירותים ללא המתנה בתור, פטור מתשלום בכניסה למקומות ציבוריים, מעון יום שיקומי ועוד הטבות רבות כדוגמת אלו. חשוב לציין שלמרות שהורים שמאמצים ילד נכה לא זכאים לקבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי (אלא דמי אחזקה מוגדלים ממשרד הרווחה), הם כן יהיו זכאים להטבות הנלוות לה ואף לתוספת ילד מונשם.

לסיכום, מן סקירה לעיל ניתן לראות כי התנאים לקבלת הגמלה הינם רבים וסבוכים. זאת משום שהם אינם מסתכמים רק במצבו הרפואי של הילד אלא במספר רב של תנאים טכניים נוספים. במצב שכזה, הורים רבים עשויים להיתקל בקשיים שונים בהגשת התביעה ובכך לוותר על זכויות הילדים שלהם. זכרו: "קטן הוא אדם, הוא בן אדם, הוא איש – גם אם איש קטן בממדיו. ואיש, גם אם איש קטן, זכאי בכל זכויותיו של איש גדול...". ליווי נכון של עו"ד העוסק בתחום הביטוח הלאומי יסייע בהתמודדות עם האתגרים הטמונים בהגשת התביעה ובמיצוי מלוא הזכויות של הילד.


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel ו/או פורסם על ידי רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים. המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן