המדריך הבסיסי לקבלת גמלת סיעוד

Getty Images: FredFroese

מהי גמלת סיעוד, מי זכאי, איך מגישים בקשה? מהו מבדק תלות? מה רמות הזכאות החדשות שנכנסו לתוקפן בינואר 2018? הכתבה שנותנת את התשובות לכל אלה ועוד

צעד ראשון - מהי גמלת סיעוד?

גמלת סיעוד ניתנת למי שהגיעו לגיל פרישה, המתגוררים בביתם או בדיור מוגן כעצמאיים ונמצא כי הם זקוקים לעזרה (סעד) בביצוע פעולות יומיומיות שגרתיות והכרחיות כגון : לבוש, רחצה, אכילה, הליכה או השגחה למען ביטחונם, וכדומה.

את הגמלה ניתן לקבל באמצעות שירותים שונים כמפורט מטה או בתשלום  לחשבון הבנק של הקשיש הסיעודי, באמצעותו יוכל לממן, באופן חלקי, העסקת עובד זר.

גמלת סיעוד בשירותים כוללת את האפשרויות הבאות:

הזכאי לגמלה יכול לשלב בין השירותים השונים בהתאם לצרכיו.

צעד שני – זכאות לגמלת סיעוד

לגמלת סיעוד זכאי מי שעומד ב-5 התנאים הבאים*:

 • תושב/ת ישראל שהגיע/ה לגיל פרישה
 • מתגורר בביתו או בדיור מוגן במחלקה עצמאית (ולא סיעודית)
 • אינו מקבל אחת מהקצבאות הבאות: קצבת שירותים מיוחדים, קצבה לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה, גמלה לטיפול אישי או השגחה ממשרד האוצר. בכדי לממש את זכאות הסיעוד ייאלץ הקשיש לוותר על קצבאות אלה. מומלץ לחשב את התועלת בכדי למקסם את הסיוע
 • מבדק התלות שביצע הביטוח הלאומי בביתו מצא כי הוא זקוק לסיוע או השגחה
 • עמידה במבחן הכנסות, כמפורט מטה:
  • אדם יחיד בעל הכנסה חודשית עד לסכום  9,673 ₪  - זכאי לגמלת סיעוד מלאה
  • אדם יחיד בעל הכנסה 9,673 – 14,509.5 ₪ - גמלה מופחתת בשיעור של 50%
  • אדם יחיד שהכנסתו החודשית היא מעל 14,509.5 – אינו זכאי לגמלת סיעוד
  • זוג בעל הכנסה חודשית עד 14,509.5 ₪ - זכאי לגמלה מלאה
  • זוג בעל הכנסה חודשית 14,509.5 – 21,764.25 ₪ - גמלה מופחתת בשיעור של 50%
  • זוג שהכנסתו החודשית היא מעל 21,764.25 ₪ - אינו זכאי לגמלה
  • בני זוג מאותו מין נחשבים יוכרו כ"זוג" לעניין מבחן ההכנסות
  • כאשר שני בני הזוג סיעודיים, סכום ההכנסה יחושב כיחיד לכל אחד מבני הזוג

*מעודכן לנובמבר 2018

במקרים בהם הכנסותיו של אדם גבוהות מהרף הקבוע בחוק, הוא לא יוכל ליהנות מגמלה זו. יחד עם זאת, היעדר הגמלה אינה שוללת ממנו את הזכות להעסקת עובד זר בביתו, על חשבונו, אם נמצא כי הוא זקוק לכך במבדק התלות של המוסד לביטוח לאומי. על כך נפרט בהמשך.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוקצעד שלישי – הגשת תביעה לקבלת גמלת סיעוד

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי מחייבת עמידה בדרישות מסוימות, כפי שקבע החוק. הגם שמדובר בהליך בירוקרטי הכרוך במילוי טפסים ומסמכים, עדיין מדובר במשימה אפשרית ולא נדרשת הכשרה מסוימת. מדי חודש מוגשות ומטופלות ע"י המוסד לביטוח לאומי אלפי תביעות, ופנייתכם אינה חריגה.

 1. את הבקשה יכול להגיש המטופל הסיעודי או קרוב המייצג אותו
 2. ניתן  להיעזר בשירותי חברות סיעוד המורשות ע"י המוסד לביטוח לאומי (לינק לחברות)
 3. יש למלא את טופס בל/2600 תביעה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי 
 4. יש לצרף  לטופס את המסמכים הבאים:
 • טופס תביעה לגמלת סיעוד - אם אתה מתגורר בבית אבות או במוסד על הנהלת המקום למלא את סעיף 9 בטופס התביעה.
 • מסמכים רפואיים עדכניים – תדפיס מידע רפואי הכולל את תמצית התיק הרפואי, אבחנות, טיפולים ותרופות, או סיכום אשפוז שהתקיים ב-3 חודשים האחרונים.
 • אישורי הכנסות – אישורים על ההכנסות שלך ושל בת זוגך (למעט קצבאות ביטוח לאומי ואישורי רנטה או כל קצבה לניצולי שואה ונרדפי הנאצים), עבור שלושה חודשים מתוך ארבעת החודשים האחרונים.
 • ייפוי כוח-  אם מגיש התביעה והחתום עליה הוא אפוטרופוס ולא תובע הקצבה עצמו, יש לצרף לתביעה גם העתק צו אפוטרופוס.
 • תעודת עיוור - עיוור צריך לצרף לתביעה העתק של תעודת העיוור.

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

לאחר הגשת התביעה, אם אתה עונה על תנאי הזכאות הבסיסיים, תביעתך תיבדק בהתאם למסמכים הרפואיים,
ומעריך בסיעוד יתאם עימך ביקור בית, כדי לבדוק את יכולת התפקוד שלך בסביבת מגוריך.
במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבוע זכאות על סמך מסמכים רפואיים בלבד, ללא צורך בבדיקת מעריך.

צעד רביעי  – הביטוח הלאומי 

תשובת הביטוח הלאומי תישלח בדואר לביתו של הקשיש לאחר כשבועיים מיום קבלת כל המסמכים המלאים והמפורטים. במועד זה, יקבעו פקידי המוסד ביקור בית לביצוע מבדק התלות בסופו יקבע שיעור גמלת הסיעוד

צעד חמישי – מבדק התלות

הבדיקה מבוצעת בכדי לקבוע את זכאותו של אדם המבקש גמלת סיעוד או היתר להעסקת מטפל זר גם למי שאינו זכאי לגמלת סיעוד. הבדיקה מתבצעת ע"י אנשי מקצוע מטעם המוסד לביטוח לאומי בביתו של הקשיש במטרה לבדוק את רמת תפקודו ומסוגלותו של הקשיש בביצוע פעולות שגרתיות ויומיומיות כמו אכילה, רחצה, לבוש, ניידות ושליטה על סוגרים. בין היתר, נבדקת גם הפגיעה בכושר השיפוט של מבוגרים כתוצאה ממחלות דמנציה ואלצהיימר.

כבן משפחה מטפל מומלץ להיות נוכח בבדיקה ביחד עם הוריך. הבודקים הם אחים או אחיות מטעם הביטוח הלאומי ותפקידם להעריך את מסוגלותו של הקשיש על סמך התבוננות בהתנהלותו בבית בביצוע המטלות השונות. המעמד עלול להיות לא נעים למטופל ולבני המשפחה, אך תוצאותיו חשובות לצורך קבלת ההיתר. על הקשיש לנסות ולפעול בטבעיות ולתאר את הקשיים הניצבים בפניו בחיי היום יום. אין מקום להתנהגות קיצונית, לכאן או לכאן. אין צורך להגזים ולהחמיר את המצב הקיים כמו שאין זה הזמן להרשים את הבודקים ע"י מאמץ עילאי בכדי "להצליח במבחן".

לאחר הבדיקה, ובהתאם למסוגלותו ותלותו של הקשיש בזולת תקבע וועדה מיוחדת בביטוח הלאומי את שיעור הגמלה לה הוא זכאי, כמפורט מטה. בכל אחת משש רמות הסיעוד יוכל הקשיש הסיעודי לבחור מבין מספר אפשרויות לקבלת הגמלה, בכסף או בשירותים. אלה המעסיקים מטפל סיעודי זר בביתם יכולים להחליף את כל שעות הטיפול בכסף. (שעת טיפול שוות ערך ל 204.7 ₪)

זכאות לגמלת סיעוד ברמה 1  לקשיש שצבר  2.5-3 נקודות תלות:

 • קצבה בכסף - תשלום חודשי בסך 1,407 ש"ח
 • טיפול אישי בבית – 5.5 שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית
 • שילוב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד

זכאות לגמלת סיעוד ברמה 2 לקשיש שצבר 3.5-4.5 נקודות תלות:

 • זכאות ל 10 שעות טיפול בשבוע
 • החלפת שעות הטיפול בכסף – ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה בכסף. כל שעת טיפול שווה ל-204.7 ₪ בחודש. כלומר, ניתן לקבל 6 שעות טיפול בשבוע וקצבה בסך 818.8 ₪ בחודש.
 • קבלת שירותי סיעוד
 • באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה - השווי מפורט בקישור של כל שירות.

זכאות לגמלת סיעוד ברמה 3 לקשיש שצבר 5-6 נקודות תלות:

 • זכאות ל 15 שעות טיפול בשבוע ע"י מטפל ישראלי (12 שעות טיפול שבועיות אם אתם מעסיקים מטפל זר)
 • החלפת שעות הטיפול בכסף – ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה בכסף. (שעה חמישית באישור מיוחד של עו"ס מטעם הביטוח הלאומי)
 • קבלת שירותי סיעוד - באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה

זכאות לגמלת סיעוד ברמה  4 לקשיש שצבר 6.5-7.5 נקודות תלות:

 • זכאות ל 19 שעות טיפול בשבוע (16 שעותטיפול שבועיות אם אתם מעסיקים מטפל סיעודי זר)
 • החלפת שעות טיפול בכסף – ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה בכסף. (ניתן להחליף עד 7 שעות טיפול באישור מיוחד של עו"ס מטעם הביטוח הלאומי)
 • קבלת שירותי סיעוד - באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה

זכאות לגמלת סיעוד ברמה 5 לקשיש שצבר 8-9 נקודות תלות:

 • זכאות ל 23 שעות טיפול בשבוע (19 שעות טיפול שבועיות אם אתם מעסיקים מטפל סיעודי זר)
 • החלפת שעות טיפול בכסף – ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה בכסף. (ניתן להחליף עד 8 שעות טיפול באישור מיוחד של עו"ס מטעם הביטוח הלאומי).
 • קבלת שירותי סיעוד - באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה

זכאות לגמלת סיעוד ברמה  6 לקשיש שצבר  9.5-10.5 נקודות תלות:

 • זכאות ל 28 שעות טיפול בשבוע (24 שעות טיפול שבועיות אם אתם מעסיקים מטפל סיעודי זר)
 • קבלת שירותי סיעוד - באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לקבוע שעות סיעוד נמוכות יותר, בהתאם לגובה הכנסותיו של הקשיש
 • אם הקשיש יעדיף מטפל סיעודי זר על פני מטפל ישראלי תבוצע הפחתה במספר השעות השבועיות לה הוא יהיה זכאי  
 • ניתן לערער על החלטת הועדה של המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום מרגע קבלתה
 • במידה וחלה הידרדרות במצבו של הקשיש ניתן להגיש תביעה מחודשת לצורך הגדלת הזכאות   

צעד שישי – קבלת גמלת סיעוד

בשלב זה, גם הרשויות מכירות במצבם של הוריכם ובזכאותם לגמלת סיעוד. גובה הגמלה תיקבע על פי מצבם הבריאותי, הקוגניטיבי והכלכלי, כפי שפורט קודם לכן. הזכאים לגמלת סיעוד יכולים לבחור את השירותים הנדרשים להם מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה. המעסיקים מטפל צמוד יכולים לבחור לקבל את גמלת הסיעוד בכסף (במקום בשירותים) ובתנאי שהם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק.

אין אדם אחד דומה לחברו במצבו הקוגניטיבי והתפקודי, והסיוע (או הסעד) להם הם נזקקים משתנה.

בהמשך ננסה לעשות סדר וללוות אתכם בסבך הבירוקרטי והרגשי בכל הקשור לסיעוד ומטפל זר עבור בני משפחתכם.

טבע מאחלת לכם וליקירכם בריאות ואריכות ימים


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

איך להתמודד עם תפקיד בן המשפחה המטפל כאשר הקשר שלילי?

איך להתמודד עם תפקיד בן המשפחה המטפל כאשר הקשר שלילי?

עזרה סוציאלית: הסיוע שיותר מדי בני משפחה מטפלים לא מכירים

עזרה סוציאלית: הסיוע שיותר מדי בני משפחה מטפלים לא מכירים

למה מתכוונים במושג "פעילות גופנית" בזקנה ומה חשוב שבני המשפחה המטפלים ידעו?

למה מתכוונים במושג "פעילות גופנית" בזקנה ומה חשוב שבני המשפחה המטפלים ידעו?

7 דרכים לייצר קשר טוב עם צוות בית האבות

7 דרכים לייצר קשר טוב עם צוות בית האבות

על חשיבות ההיגיינה בגיל השלישי

על חשיבות ההיגיינה בגיל השלישי

בריחת שתן אצל קשישים – מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע?

בריחת שתן אצל קשישים – מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע?