10 הכללים שחשוב להכיר לפני בדיקה רפואית

Getty Images: noipornpan

הבדיקה הרפואית היא חלק בלתי נפרד מתביעה למימוש הזכויות, אין צורך לחשוש ממנה וניתן לעבור אותה בהצלחה בעזרת עשרת הכללים הבאים, אותם אסף עבורכם עו"ד רפאל אלמוג

ישנן זכויות שונות הניתנות לאנשי הגיל השלישי הסובלים ממגבלות רפואיות ותפקודיות אם ממוסדות המדינה ואם מתאגידי הביטוח. התשלום על זכויות אלה לאורך השנים אינו מקנה זכאות אוטומטית בהגיע השעה אלא מחייב את החולה, או בן משפחתו, לפעול למימוש הזכויות. לשם כך נדרש להגיש תביעה מסודרת המוכיחה שהמקרה תואם את הוראות הדין. בדיקה רפואית, בין אם על ידי אחות רפואית, רופא מומחה, ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי או כל גורם אחר, היא חלק בלתי נפרד ומשמעותי מהליך מימוש הזכאות לגמלה.

מעמד הבדיקה קנה מוניטין מרתיע, אך למעשה רתיעה זו נובעת בעיקר מחוסר ידע שכן הקשיש ובני משפחתו המטפלים אינם יודעים כיצד להיערך לבדיקה, אילו מסמכים להגיש, כיצד לנהוג במהלכה ויותר מכל גם חוששים מתוצאותיה, שלהן השפעה מהותית על עתיד הטיפול.

על מנת לסייע לכם להיערך, אספתי עבורכם עשרה כללים מנחים למעבר מוצלח של הבדיקה:

1. איסוף מלוא התיעוד הרפואי

התיעוד הרפואי הינו הכלי המרכזי במאבק למימוש הזכויות. בהיעדר תיעוד רפואי שמשקף את מצבו הקוגניטיבי או הפיזי של יקירכם, סביר כי תתקשו להוכיח את הזכאות לגמלה. לתביעת הזכאות לגמלה יש כבר בהתחלה לאסוף את כל המסמכים המרכזיים והרלבנטיים לתביעת הזכאות, כולל: תרשומות רפואיות של רופאים מומחים/רופא משפחה, רופא גריאטרי, פסיכיאטר, נוירולוג וכל רופא מומחה רלוונטי אחר, רשימת אבחנות וכיו"ב. לתיעוד הרפואי חשיבות יתרה במקרה של בקשת זכאות רטרואקטיבית.

חשוב לדעת שעל פי חוק זכויות החולה כל אדם זכאי להעתק מלא מהרשומה הרפואית, אך הדבר כרוך בתשלום אגרת איסוף וצילום, בהתאם לשיעורי התשלום שנקבעו בחוזרי משרד הבריאות.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

                                                                                                                     

חשוב לקחת את הזמן ולכתוב פרוטוקול רפואי שניתן להוסיף למסמכים שמגישים וגם כדי לזכור מה להגיד
חשוב לקחת את הזמן ולכתוב פרוטוקול רפואי שניתן להוסיף למסמכים שמגישים וגם כדי לזכור מה להגיד Getty Images: PeopleImages

2. עריכת פרוטוקול רפואי

לאחר איסוף התיעוד הרפואי, יש לסנן את המסמכים הרלבנטיים ולנפות את המסמכים שאינם נחוצים לתביעה. כמו כן, מומלץ לסדר את התיעוד הרפואי לפי סדר כרונולוגי, כך שיהיה לוועדה נוח לאבחן ולהבין את הרצף הכרונולוגי הרפואי של יקירכם. מומלץ להעלות על הכתב את הנקודות החשובות במצבו הרפואי של יקירכם, ששופכות אור על הזכאות לגמלה ולהתייחס למועדי אבחון, בדיקות דימות אם נערכו, הערכות תלות או הערכות קוגניטיביות שבוצעו וכיו"ב. מסמכים שאינם תורמים, או אף מזיקים, אין לצרף. פרוטוקול זה עשוי לסייע רבות במעמד הבדיקה, כמו לוודא שלא תשכחו להעלות את כל המגבלות הרפואיות. ניתן לצרף את הפרוטוקול לתביעה, בצירוף האסמכתאות הרפואיות ולבקש מהגורם הרפואי להתייחס גם אליו.

3. תעודות וחוות דעת רפואיות

בנוסף מומלץ לצרף תעודת רופא מומחה או חוות דעת רפואית אודות המגבלות הרפואיות לצורך ביסוס התביעה והוכחת הזכאות. לפיכך, בהחלט ניתן בשלב ראשון, להסתפק בתיעוד רפואי אשר סופק במסגרת הטיפול של יקירכם ברפואה הציבורית, וככל ותביעתכם תידחה, יש מקום לשקול עריכת תעודה או חוות דעת רפואית לצורך הליכי הערעור.

4. בדיקה באמצעות מלווה בלבד

נוכחות בן המשפחה המטפל, או המטפל העיקרי, שיכול להעיד על המצב הרפואי/תפקודי בבדיקה מומלצת, משום שביכולתו להסב את תשומת לב חברי הוועדה למגבלות התובע. מלבד ההיבט ההרתעתי והפיקוחי שיש בדבר, נוכחות מלווה חשובה על מנת שניתן יהא לבקר את ממצאי הבדיקה.

חשוב לדעת, התערבות הגורם המטפל במהלך הבדיקה יכולה להעמיד דברים על דיוקם ולהשפיע על שיקול דעת הגורם הרפואי, אך מנגד עשויה להתפרש כניסיון להטות את ממצאי הבדיקה. לכן, חשוב שלא להתערב במהלך הבדיקה ולכתוב לכל ארכה הערות, אותן יש להפנות לגורם הבודק רק בתום הבדיקה. אציין שאין שום מניעה או איסור להקליט את הבדיקה.

5. הימנעו מהסתרת פרטים

ישנה נטייה לסבור כי הטיפול התרופתי עשוי להציג בפני הגורם הרפואי תמונת מצב "אופטימית", שתוביל לדחיית התביעה. סיבה זו לפעמים מביאה להפסקת הטיפול התרופתי ערב הבדיקה, אלא שהתנהלות כזו לא רק עשויה לסכן את מצבו הבריאותי של יקירכם, היא אף עלולה להוביל לדחיית התביעה וסיכון תביעות נוספות. זכרו - בריאות יקירכם לפני הכל!בשום פנים ואופן אין להפסיק את השימוש בתרופות הקבועות ללא סיבה ועל דעת עצמכם. זכרו, רשימת התרופות שיקירכם נוטל תילקח בחשבון.

6. מי המומחה?

עם קבלת הזימון לבדיקה יש לבחון את זהות הרופא הבודק ולבדוק:

א. שהרופא אינו בניגוד עניינים, כלומר לא עובד עבור צד כלשהו באופן שעלול לפגוע באובייקטיביות ומהימנות מסקנותיו

ב.  בעל המומחיות הנדרשת, לדוגמא: במקרה של דמנציה יש לבדוק שהרופא בעל מומחיות בפסיכיאטריה או בנוירולוגיה להערכה מלאה של המגבלות.

7. הימנעו משימוש במונחים מקצועיים

שימוש במונחים מקצועיים, רפואיים או משפטיים, על ידי בן משפחה מטפל לרוב נעשה להוכיח בקיאות, אלא שזה עלול לעורר אצל הגורם הבודק את התחושה שמנסים "לבנות תיק" ודווקא לעורר חשד מיותר.

שיתוף פעולה עם הגורם הבודק הוא חשוב
שיתוף פעולה עם הגורם הבודק הוא חשוב Getty Images: vm

8. הימנעו מ"העמסת" ליקויים

יש לשתף פעולה בצורה מלאה עם הרופא ולא להתחזות או להמציא ליקויים יש מאין. יש לזכור שעסקינן בבודקים מקצועיים שמזהים בקלות מתחזים, והתנהלות זו עלולה לפגוע ביקירכם. אנא היזהרו, התחזות עלולה לפגוע בתביעה ולגרום לדחייתה על הסף.

9. הדגישו בעיקר את המגבלות

חשוב להסב את תשומת לב הרופא למחלות ולמגבלות מהן סובל יקירכם. זכרו שמחלה כשלעצמה אינה מזכה בזכויות, אלא המגבלות שהיא גורמת יזכו את יקירכם בגמלה, במוסדות המדינה ובתאגידי הביטוח. עבור יקירכם ועבורכם המעמד עשוי להיות מלחיץ ומבלבל, ולכן מומלץ להצטייד ברשימת המגבלות והליקויים, עליה הרחבנו בסעיף השני, ולהציגה לוועדה בזמן המתאים.

10. נהגו בנימוס ובכבוד

ברור שהליכים בירוקרטיים אינם מוסיפים לא לכם ולא ליקירכם בתקופה עמוסה זו, שלרוב מלווה גם במתחים נפשיים. יחד עם זאת, חשוב לשמור על כבודם של צוות הבודקים ולהתנהג באופן הולם לאורך כל שלבי הבדיקה. בסיום הבדיקה, מומלץ להודות בנימוס לרופא ולהמתין בסבלנות עד לתוצאות הבדיקה. זכרו, אין להתפרץ על הרופא או לבזות את עוזריו שכן התנהגות זו עלולה להיות בעוכריכם בלבד!

בריאות והצלחה.      

רוצים להכיר את המומחים שלנו? פה תוכלו לקרוא עליהם יותר

אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מיגרנות בגיל מבוגר – סכנת חיים או אקמול וגמרנו?

מיגרנות בגיל מבוגר – סכנת חיים או אקמול וגמרנו?

וידיאו-תרפיה: טיפול דרך צילום לבני משפחה מטפלים

וידיאו-תרפיה: טיפול דרך צילום לבני משפחה מטפלים

להתאים את הבית לבן המשפחה המתמודד עם דמנציה

להתאים את הבית לבן המשפחה המתמודד עם דמנציה

תרופות, מזון ומה שביניהם: מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע

תרופות, מזון ומה שביניהם: מה חשוב שבן המשפחה המטפל ידע

כיצד ניתן לצמצם את הסיכונים למחלות הדמנציה?

כיצד ניתן לצמצם את הסיכונים למחלות הדמנציה?

מה חשוב לדעת על תוספי תזונה בדגש על תקופת הקורונה?

מה חשוב לדעת על תוספי תזונה בדגש על תקופת הקורונה?

משפט מניעתי: הכלים המשפטיים שמסייעים בתכנון

משפט מניעתי: הכלים המשפטיים שמסייעים בתכנון

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן