חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

Getty Images: Daisy-Daisy

ישנן שתי דרכים נפוצות המאפשרות לקחת חלק בהתנהלות הפיננסית של בן המשפחה המבוגר: חשבון בנק משותף או ייפוי כוח, עליו כבר פירטנו בהרחבה. 

רצוי מאד כי ההחלטה על חשבון בנק משותף יחד עם הורה מבוגר תהיה החלטה המתקבלת בהסכמה מלאה בין ההורה ויתר האחים במשפחה. זאת, מאחר ולנושא השלכות רבות, והיעדר הסכמה מוקדמת עשויה לפגוע ברגשות ההורה, או ברגשות בני משפחה אחרים. הסכמה רחבה כמוה כהבעת אמון בצורך ובזהותו של האדם שייכנס כשותף בחשבון. היעדר הסכמה עלולה להביא למשבר אמון שקשה להעריך ולצפות את השלכותיו.

ההורים צלולים אבל מתקשים - חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק?

קיימים מספר הבדלים מרכזיים שיעזרו לכם להחליט יחד עם הוריכם מהו האפיק המתאים ביותר בכדי לסייע להם להתנהלות פיננסית אחראית.

  • מיופה כוח הוא אינו הבעלים של חשבון הבנק. מעמדו הוא כשל מיופה כוח של בעל החשבון ותפקידו להוציא אל הפועל את החלטותיו הפיננסיות של בעל החשבון. שותף, לעומת זאת, נחשב  לבעלים משותף של חשבון הבנק, על כל המשתמע מכך. כולל הזכויות והחובות המיוחסים לחשבון הבנק. 

  • את ייפוי הכוח יכול מייפה הכוח לבטל בכל עת ובאופן מיידי. שותף בחשבון הבנק, הגם שבעל החשבון המקורי צירף אותו, אינו יכול להוציאו באופן חד צדדי אלא בהסכמה מלאה או לחלופין על פי צו בית המשפט. 
  • במקרה פטירה של מייפה הכוח מתבטל באופן מיידי גם תוקפו של ייפוי הכוח ומכאן גם היכולת לבצע פעולות בנקאיות. מנגד, שותף בחשבון הבנק יכול להוסיף ולבצע פעולות בחשבון הבנק גם לאחר מותו של אחד שותף אחר, ההורה לצורך העניין, במידה ובעת פתיחת החשבון נחתם סעיף "היוותרות בחיים". 
  • כאשר בן משפחה פותח חשבון בנק משותף עם הורה מבוגר, או מבצע איחוד חשבון עם ההורה, יש לשים לב לכך שההורה המבוגר עשוי להינזק נוכח הפסד זכויות מסוימות להן הוא זכאי מתוקף גילו או מעמד אחר לו הוא זכאי. לדוגמה, אזרחים וותיקים עשויים ליהנות מהטבות מס כלשהן בשוק ההון. אולם, אם חשבון הבנק של ההורה המבוגר יהפוך לחשבון משותף עם בן משפחה אחר שאינו אזרח ותיק, המבוגר עלול לאבד את הזכאות להטבות.
הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק


ניהול כספי ההורים – ישנן גם סכנות

במידה והוחלט כי אחד מבני המשפחה יהיה שותף בניהול החשבון של ההורה המבוגר מומלץ לשמור מול בני משפחה אחרים על שקיפות מלאה לגבי ניהול העניינים העסקיים. בכלל זאת, לספק לבני המשפחה דיווח תקופתי אודות מצב נכסיו הפיננסיים של המבוגר והפעולות שבוצעו בחשבון. שקיפות זו תסייע למנוע אי-הבנות ותאפשר לכל בני המשפחה להבין את המצב הפיננסי לאשורו.

אם קיים במשפחה חשד מבוסס ולפיו בחשבונו של הורה מבוגר או בנכסיו הבנקאיים מתבצע ניצול, תוך שימוש לרעה במעמד של ייפוי כוח או בעצם השותפות בחשבון הבנקאי - מומלץ לדווח זאת ללא דיחוי בבנק בו מתנהל החשבון, על מנת שנציגי הבנק יבדקו את העניין.

במידה וקיים חשד סביר לפיו בן המשפחה השותף / מיופה כוח בחשבון מנצל את המעמד לטובתו, כנגד אינטרס ההורה המבוגר, הבנק רשאי לפעול, ואף לדווח למשטרה.


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן