ייפוי כוח מתמשך בענייני ממון ורכוש

Getty Images: shapecharge

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מעניק למיופה הכוח סמכויות נרחבות, בהן את הסמכות לקבל החלטות הנוגעות לכספו ורכושו של אדם, על כל המשתמע מכך.

מייפה הכוח -  האדם שבשל מצבו נזקק לנציג, הוא האדם שקובע את מידת כוחו וסמכותו של האדם אותו הוא ממנה. האם להעביר לידיו את הכוח והסמכות לקבל בשמו את כל ההחלטות על פי שיקול דעתו הבלעדי או להגביל ולהגדיר את התחומים בהם יוכל מיופה הכוח לקבל את ההחלטות, וזאת באמצעות מסירת "הנחיות מקדימות".

כוחו של המיופה (ייפוי הכוח המתמשך) נכנס לתוקף אם וכאשר בן המשפחה המבוגר אינו מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות בנושאים אשר ייפוי הכוח מתייחס אליהם - היבטי רכוש וכספים, היבטי בריאות וכדומה, וזאת בכפוף לתנאים שפורטו במסמך ייפוי הכוח.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק


על מנת להגן על בן המשפחה המבוגר ממצבים של ניצול או הונאה, נדרשת בנקודה זו קביעה משותפת מצד מיופה הכוח וגם גורם חיצוני - בן משפחה נוסף, אדם קרוב המכיר את המבוגר, או חוות דעת חיצונית של מומחה רפואי.

כאשר תנאי ייפוי הכוח מתקיימים, על מיופה הכוח המוטלת חובה למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה לפיה התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובת היידוע.

רק בעקבות קבלת הצהרת מיופה הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי, נציג האפוטרופוס הכללי רשאי להעניק למיופה הכוח ולבן המשפחה המבוגר אישור, ולפיו ייפוי הכוח אכן נכנס לתוקף.


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן