ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

Getty images: Ridofrantz

במקרים בהם מחלה גופנית או מנטאלית פוגעת ביכולתו של אדם לקבל החלטות עבור עצמו או להוציאן אל הפועל - אולי הגיע הרגע לקבל עבורו את ההחלטות הנכונות.

לצד הכוח הרב הטמון במסמך המשפטי הקרוי "ייפוי כוח" מונחת גם אחריות כבדה. הכוח והאחריות מועברים לידינו מתוך ציפייה של הורינו כי ננהג בהם ברגישות ובתבונה.

זה עלול לקרות בפתאומיות וללא סימנים מקדימים ולעיתים מדובר בתהליך מתמשך ומזדחל. כך או כך, מגיע הרגע בו אנו מזהים כי אדם הקרוב לנו פועל בצורה שאינה מתיישבת עם ההיגיון או הרציונל. החלטותיו, או לחלופין אי קבלת החלטות, פוגעות בו ומסבות לו נזק. כאשר לאדם זה יש רקע רפואי כלשהו, התמודדות עם מחלה או הידרדרות מתמשכת ייתכן והדבר מערער את יכולתו וכשירותו בקבלת החלטות או ביצוען - נראה שזהו הרגע לשקול התערבות בקבלת החלטות.

אפשר ורצוי להתכונן ליום סגריר שבו עלול ההורה לאבד את כשירותו. את השיחות על "היום הזה" מומלץ לקיים בין ההורים וילדיהם כאשר החלטות מתקבלות בצלילות דעת ולא במצב חרום או משבר. כך ניתן להגיע להבנות והסכמות רחבות בין בני המשפחה וישנה תמימות דעים בנוגע למה צריך לעשות ומתי ולהימנע מבעיות ודילמות שעלולות לצוף.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק


מעורבות או התערבות? באיזו מידה ובאילו תחומים אפשר להתערב חיי הורינו

ככלל, עומק ההתערבות היא כעומק העצמאות אותה מפגינים הורינו בחיי היומיום. השאיפה היא להותיר בידיהם את השליטה והאחריות על חייהם ובכך לצמצם את מידת התערבותנו.

ההעדפה שלנו לאפשר להורינו לנהל את חייהם על פי תפישת עולמם אינה חריגה. יש להניח כי גם הורינו יעדיפו לשמור על עצמאותם ככל שמצבם מאפשר זאת. מבלי לגרוע מההעדפות אלו, ניתן להימנע מהתערבות בחייהם אך במקביל לגלות מעורבות בנעשה בחייהם, בהתלבטויות ובקבלת החלטות. כך נוכל לזהות כאשר יתעורר אצלם הקושי שימנע מהם לקבל את ההחלטות הנכונות או לממשן. זהו השלב שבו אנו כמטפלים במשפחה עוברים משלב המעורבות בחייהם, להתערבות בחייהם.

גם בשלב ההתערבות ישנם מספר הסדרים שנועדו לנו כבני משפחה לקבל רק את החלטות הנחוצות וההכרחיות ולא להתערב בצורה גורפת ושלא לצורך. 

כך למשל, ניתן לקבל החלטות בתחומי החיים הבאים:

  • החלטות הנוגעות למצב רפואי
  • החלטות הנוגעות לממון ורכוש
  • החלטות הנוגעות להתנהלות יומיומית (קניות, לבוש, טיפול בדירה וכדומה)
  • החלטות "היום שאחרי" - צוואות, ימים אחרונים, קבורה וכדומה

לשם כך, נעשה שימוש בכלים המשפטיים השונים:

  • ייפוי כוח מתמשך
  • תומך החלטות
  • אפוטרופסות
  • מורשה חתימה

ייפוי כוח - על ההבדלים, הזכויות והחובות

ייפוי כוח משמעו מתן הרשאה למיופה הכוח לבצע פעולה משפטית כלשהי, בשם מייפה הכוח, כלפי צד שלישי. במילים פשוטות, מישהו נותן לכם את הכוח לנהל את ענייניו או חלק מהם. 

ישנם סוגים שונים של ייפוי כוח בהתאם לנסיבות והצורך: קיים ייפוי כוח כללי (לביצוע פעולות בכל תחום), ייפוי כוח מיוחד (לביצוע פעולה ספציפית או בתחום אחד בלבד) וכדומה.

לא אחת אנו נותנים לאדם אחר ייפויי כוח עבור ביצוע פעולה מסוימת, כמו להוציא עבורו דבר דואר או להעביר בשמו את מבחן הרישוי השנתי לרכב. ייפוי כוח זה מוגבל לפעולה ספציפית והוא מסתיים מייד עם ביצוע הפעולה ואנו ולכן אנו לא מייחסים לכך משמעות. אולם ייפויי כוח הוא מסמך משפטי המעניק במקרים מסוימים לאדם האוחז בו את הכוח והאחריות בקבלת החלטות או ביצוע פעולות הרות גורל.  

מה ההבדל בין ייפוי כוח רגיל לבין ייפוי כוח מתמשך ?

אדם יכול להעניק לאדם אחר "ייפוי כוח רגיל" לביצוע פעולות בשמו, וזאת באמצעות מסמך בכתב עם חתימתו או על גבי טופס רשמי מטעם הגוף או החברה הרלוונטיים. ייפוי כוח זה משמש בד"כ למטרה נקודתית בלבד. 

"ייפוי כוח מתמשך" הוא מסמך משפטי מיוחד, שנועד לסייע לאדם להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו ייכנס לנבצרות ולא יוכל עוד לקבל החלטות. באמצעות מתן ייפוי כוח מראש, בן המשפחה מיופה הכוח יוכל לקבל החלטות רבות עבור ההורה שבריאותו או שיקול דעתו נפגעו, מרגע שההורה נכנס לנבצרות, בהתאם לחוות דעת של רופא גריאטריה.

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על הן על תחומים אישיים ובתוכם עיניים רפואיים והן בנושאים של רכוש וממון, כולם או חלקם ובהתאם להחלטתו הבלעדית של הממנה –
מייפה הכוח.

ההורה המייפה את כוחו של אדם נותן בידיו כוח רב וסמכויות נרחבות. אז איך ניתן לוודא שמיופה הכוח מבצע את המוטל עליו ומקבל את ההחלטות הנכונות? ההורה הממנה רשאי לקבוע, במעמד מתן ייפוי הכוח "מיודעים" - בני משפחה או אנשים אחרים האמינים עליו, להם מיופה הכוח יידרש לתת דיווח על החלטות שקיבל או ביצע. חלופה נוספת היא לקבוע כי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים יהיה האחראי לפקח על מיופה הכוח, ויוודא כי הוא ממלא את תפקידו בנאמנות ובהתאם להסכם ייפוי הכוח המתמשך.

את ייפוי הכוח המתמשך יש לערוך בפני עורך דין מוסמך אשר סיים הכשרה מטעם האופוטרופוס הכללי.

מדריך משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך

אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן