8 אוק 2018

"תומך החלטות" ו"מקבל החלטות"

"תומך החלטות" ימונה על ידי בית משפט בכדי לעזור לאדם המתקשה בקבלת מידע, עיבודו והבנתו לצורך קבלת החלטה בענייניו. אך מסוגל לקבל החלטה לאחר קבלת עזרה, תמיכה ותיווך של אדם נוסף.

"תומך החלטות"

זמן קריאה ממוצע: 1 דקות

"תומך החלטות" הוא מינוי שניתן ע"י בית משפט לבקשת "מקבל החלטות" במטרה לסייע ולהקל עליו בקבלת החלטות או בביצוען במגוון נושאים ותחומים, בהתאם להחלטתו. עניינים כספיים, עניינים אישיים ועניינים בריאותיים.

"תומך ההחלטות" עשוי להידרש למשל לסייע בקבלת החלטות פיננסיות ע"י הצגת החלופות העומדות בפניו. "תומך ההחלטות" אינו מקבל החלטות במקום המבוגר הנתמך, אלא מסייע בהבנת המצב, הצגת החלופות והשלכותיהן, תוך הקפדה על כך שההחלטה הסופית תהיה של הנתמך בעצמו. כך למעשה, יכול הנתמך לשמור על עצמאותו ולשלוט בהחלטותיו ובהשלכותיהן. 

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק, אנחנו מחכים לכם. 

"תומך החלטות" ממונה בדרך כלל על ידי בית המשפט כאלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס, בהתאם לרמת כשירותו ותפקודו של הנתמך – "מקבל החלטות" . מודל זה חדש יחסית בישראל, אך הולך וצובר תאוצה כחלופה נוספת בסיוע בקבלת החלטות עבור אלה הזקוקים לכך. "מקבל ההחלטות" יוכל להפסיק בכל עת את ההסדר עם "תומך ההחלטות", לפי רצונו.

אם אין בסביבתו של "מקבל ההחלטות" אדם בו הוא בוטח  שיכול להתאים לתפקיד, ניתן לאתר "תומך החלטות מקצועי" שאין לו היכרות מוקדמת עם "מקבל ההחלטות".

1 ינו 0001 | זמן קריאה ממוצע: 1 דקות

אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו  איתנו קשר

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק, אנחנו מחכים לכם

כתבות נוספות בנושא