ההורים שוחררו מבית חולים – ומה עכשיו?

Getty Images: alvarez

עבור רבים מבני הגיל השלישי הופך האשפוז בבתי חולים לחלק מהמציאות ואף לחלק לא סימפתי בשגרת החיים. לעיתים, בעקבות ארוע רפואי, מחלה או ניתוח משתחררים הורינו מבית החולים בתום הטיפול, אך ההתמודדות רק החלה. הם יוצאים מבית החולים אחרת מכפי שנכנסו אליו ונדרשים לשינויים והתאמות למצב החדש. שיקום רפואי, התאמת הבית, השגחה רפואית ועזרה סיעודית.

שיקום רפואי

שיקום רפואי הוא זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובאחריות קופת החולים בה מבוטח ההורה. תהליך השיקום הוא אישי ומותאם לכל אדם בהתאם למצבו וצרכיו והוא נועד לאפשר למטופל להשתקם ולשוב לאורח חיים פעיל, בצורה הדרגתית.

השיקום כולל מערך רפואי ומערך טיפולי תומך ורחב בהתאם לצרכיו של המטופל. בין היתר, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, ייעוץ דיאטני, אחיות, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.

המלצת השיקום הרפואי לקשיש תינתן על ידי צוות בית החולים או רופא גריאטרי והיא תיכלל במכתב שחרור מבית החולים. בכדי להשיג את התוצאות השיקומיות הטובות ביותר יש להקפיד על רצף טיפולי, ולכן יש לפנות לקופת חולים למימוש הטיפול ללא דיחוי.  

משך זמן השיקום ומיקומו ייקבעו על פי מספר משתנים, בהם צרכיו של המטופל, קצב התקדמותו, סוג השיקום הדרוש ותנאי הדיור של המטופל. בהתאם למשתנים אלו יוחלט האם לבצע את השיקום בביתו של המטופל, במחלקה שיקומית או גריאטרית בבית חולים, אשפוז יום או מרכז שיקום.

מכשירי שיקום וניידות

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות, כגון כיסא גלגלים, כיסא לשירותים ורחצה, מנוף להעברה ועוד בהתאם לזכאותו ומוגבלותו של הקשיש. השירות ניתן בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות, באמצעות המחלקות למחלות ממושכות ושיקום. את הרכישה יש לבצע דרך הספקים המוכרים ע"י משרד הבריאות ולאחר קבלת אישור המשרד. יחד עם זאת, ניתן להיעזר באופן מיידי בשירותי השאלת ציוד רפואי ושיקומי של עמותות שונות, בהם "יד שרה", עזר מציון" וכדומה. השאלת הציוד שימושית וחיונית מאד לתקופת הביניים עד לקבלת אישור הרכישה  ממשרד הבריאות .

סיוע בהתאמת הבית  

הידרדרות או החמרה בבריאותו ותפקוד של קשיש מחייבת לעיתים שינויים בסביבתו, בדרגי הגישה ומגוריו. משרד הבינוי והשיכון בשיתוף משרד הבריאות מסייע במימון התאמות אלה, לאנשים בעלי מוגבלות בניידות לצמיתות. השתתפות משרדי הממשלה בהוצאות הכרוכות בשיפוץ והתאמת הבית, ניתנים למי שעומד בקריטריונים כפי שנקבעו בנהלי משרד הבינוי והשיכון, ובהתאם לגובה הכנסתם ובעלותם על הנכס. תהליך קביעת הזכאות והכנת המסמכים מתבצע בסיוע מערכת הבריאות והעובדים הסוציאליים בקופות החולים. לפרטים נוספים הקשורים בהתאמת הדיור ניתן ללחוץ על הקישור  התאמת הדיור ובאתר משרד הבריאות ומשרד הבינוי.

טיפול רפואי בבית הקשיש

במקרים בהם מצבו הבריאותי והתפקודי של המטופל מונעים ממנו לצאת מביתו לצורך בדיקה או קבלת טיפול רפואי הכלול בסל הבריאות, זכאי המטופל לקבלה בביתו, ובתנאי שניתן לבצעם בבית המטופל. בין השירותים הניתנים, בדיקות דם, ביקור רופא או אחות, טיפולי פיזיותרפיה וכדומה.

עובדים זרים

השחרור מבית החולים לא מבטל את הצורך הקיים לעיתים בטיפול והשגחה צמודים להורינו, וחשוב להיערך לכך בהתאם. חשוב לדעת שגם היתר להעסקת עובד סיעודי זר בהליך "מהיר" עשוי להימשך מספר שבועות. לכן, מומלץ להתחיל בתהליך מרגע שברור כי מצבו של ההורה יחייב השגחה צמודה גם בביתו וניתן להעריך את מועד השחרור מבית החולים. בכדי לייעל את ההליך הבירוקרטי מומלץ לערב את העו"ס בבית החולים הבקיא בתהליכים אלה. חשוב לזכור כי תוקפו של ההיתר להעסקת עובד זר בהליך מהיר הוא שלושה חודשים בלבד. במהלך תקופה זו, כדאי לפעול להנפקת היתר קבוע, שיתקבל אם יעמוד המטופל בתנאים המחייבים העסקת מטפל זר על בסיס קבוע ולאורך תקופה ממושכת.

רשות האוכלוסין וההגירה היא הגוף האחראי על מתן היתרים להעסקת עובדים זרים. את הבקשה בצירוף המסמכים הבאים יש לשלוח בטופס ייעודי של רשות האוכלוסין וההגירה. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • מכתב רפואי מבית החולים בו מודגש כי המטופל זקוק לרצף טיפולי והשגחה בביתו בכל שעות היממה
 • מכתב מלווה של העובד הסוציאלי בבית החולים
 • ציון מועד השחרור המשוער של המטופל מבית החולים
 • תשלום אגרה להעסקת עובד זר

לקריאה בהרחבה על זכאות למטפל סיעודי זר והדרכים להעסקתו לחץ על הקישור סיעוד.

גמלת סיעוד

השחרור מאשפוז חרף ההידרדרות התפקודית מציבה בפניהם אתגרים חדשים בחיי היום יום. מטלות פשוטות וחיוניות כמו רחצה, אכילה ולבוש, שבעבר הם ביצעו כדבר שבשגרה, הפכו כעת עבורם למשימה בלתי אפשרית, ללא עזרה מאדם נוסף. כאן בא לעזרתנו חוק הסיעוד.

גמלת הסיעוד נועדה לאפשר לקשישים הזכאים לה לקבל סיוע מאדם נוסף בתשלום, לביצוע פעולות היום יום בביתו. כך יוכלו הורינו להתגבר על קשיים תפקודיים וקוגניטיביים המלווים אותם שעה שעה, מבלי לוותר על אורח חיים המכבד את זקנתם.

גמלת סיעוד ניתנת למי שהגיעו לגיל פרישה, המתגוררים בביתם או בדיור מוגן כעצמאיים ונמצא כי הם זקוקים לעזרה (סעד) בביצוע פעולות יומיומיות שגרתיות והכרחיות כגון : לבוש, רחצה, אכילה, הליכה או השגחה למען ביטחונם, וכדומה.

את הגמלה ניתן לקבל באמצעות שירותים שונים או בתשלום לחשבון הבנק של הקשיש הסיעודי, באמצעותו יוכל לממן, באופן חלקי, העסקת עובד זר.

גמלת סיעוד בשירותים:

 • עובדת המגיעה לבית המטופל ומתן סיוע בטיפול אישי ותחזוקת הבית
 • מרכז יום לקשיש
 • אספקה חודשית של מוצרי ספיגה חד-פעמיים
 •  שירותי מוקד ולחצן מצוקה
 • שירותי כביסה

לגמלת סיעוד זכאי מי שעומד ב-5 התנאים הבאים:

 • תושב/ת ישראל שהגיע/ה לגיל פרישה
 • מתגורר בביתו או בדיור מוגן במחלקה עצמאית (ולא סיעודית)
 • אינו מקבל אחת מהקצבאות הבאות: קצבת שירותים מיוחדים, קצבה לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה, גמלה לטיפול אישי או השגחה ממשרד האוצר. בכדי לממש את זכאות הסיעוד ייאלץ הקשיש לוותר על קצבאות אלה. מומלץ לחשב את התועלת בכדי למקסם את הסיוע
 • מבדק התלות שביצע הביטוח הלאומי בביתו מצא כי הוא זקוק לסיוע או השגחה
 • עמידה במבחן הכנסות כמפורט מטה:
  • אדם יחיד בעל הכנסה חודשית עד לסכום  9,673 ₪  - זכאי לגמלת סיעוד מלאה
  • אדם יחיד בעל הכנסה 9,673 – 14,509.5 ₪ - גמלה מופחתת בשיעור של 50%
  • אדם יחיד שהכנסתו החודשית היא מעל 14,509.5 – אינו זכאי לגמלת סיעוד
  • זוג בעל הכנסה חודשית עד 14,509.5 ₪ - זכאי לגמלה מלאה
  • זוג בעל הכנסה חודשית 14,509.5 – 21,764.25 ₪ - גמלה מופחתת בשיעור של 50%
  • זוג שהכנסתו החודשית היא מעל 21,764.25 ₪ - אינו זכאי לגמלה
  • בני זוג מאותו מין נחשבים יוכרו כ"זוג" לעניין מבחן ההכנסות
  • כאשר שני בני הזוג סיעודיים, סכום ההכנסה יחושב כיחיד לכל אחד מבני הזוג

במקרים בהם הכנסותיו של אדם גבוהות מהרף הקבוע בחוק, הוא לא יוכל ליהנות מגמלה זו. יחד עם זאת, היעדר הגמלה אינה שוללת ממנו את הזכות להעסקת עובד זר בביתו, על חשבונו, אם נמצא כי הוא זקוק לכך במבדק התלות של המוסד לביטוח לאומי. על כך נפרט בהמשך.

לקריאה בהרחבה על זכאות לגמלת סיעוד והצעדים למימושה לחץ על הקישור סיעוד.

ביטוח משלים וביטוח בריאות

זה בהחלט הזמן לבדוק את פוליסות הביטוח הקיימות על שם הורינו, ובפרט את הביטוח הסיעודי וביטוחי הבריאות, אך לא רק.

ביטוחים משלימים בקופות החולים וביטוחי בריאות פרטיים מזכים לעיתים בהנחות או החזרים להוצאות עבור תרופות, יעוץ רופא, ניתוח או תשלום חודשי בגין נכות או מחלה קשה. ניתן לבדוק זכאות  לביטוחים משלימים בקופת החולים בה הם מטופלים וביטוחים פרטיים בחברות הביטוח. אתר משרד האוצר מספק את השירות המקוון הר הביטוח לאיתור כל פוליסות הביטוח הרשומות על שמכם.

מוסדות לטיפול ממושך

לעיתים מצבו התפקודי רפואי של הקשיש אינו מאפשר את המשך הטיפול בביתו, בשל העדר תנאי טיפול מתאימים. המסגרת המוסדית המתאימה נקבעת על פי מצבו התפקודי, הסיעודי, הקוגניטיבי  והגריאטרי. יש להיוועץ עם קופת החולים לגבי האפשרויות הקיימות להשגחה רפואית מתמשכת ומתאימה להוריכם.

הזכויות שלכם כבני משפחה מטפלים

 • בני משפחה המטפלים בקרוב משפחה זכאים למספר הטבות הניתנות מכוח החוק וללא קשר לרצונו הטוב של המעסיק
 • זכאות להיעדרות בשל מחלת הורה או מחלת בן זוג, על חשבון ימי מחלה, עד 6 ימי עבודה (חוק דמי מחלה).
 •  במידה ובן הזוג חלה במחלה ממארת תהיו זכאים, ל 60 ימי מחלה בשנה על חשבון ימי המחלה שצברתם
 • במקרים בהם מצבו הרפואי של בן משפחתכם מחייב אתכם להתפטר אתם זכאים לקבלת פיצויי פיטורין מהמעביד (סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג, 1963) לינק לחוק 
 • איסור להפלות עובד בשל מוגבלות בן משפחתו. הדבר נכון בכל הקשור לקבלתו וקידומו בעבודה, תנאי תעסוקה או פרישה. גם במידה ונדרשת התאמה או גמישות, בשעות העבודה למשל, המעסיק מחויב לכך, בתנאי שלא מדובר בנטל בלתי סביר.

 יחידת סגולה

"יחידת הסגולה" הינה מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים הוותיקים המאושפזים בבתי החולים ולבני המשפחה המטפלים בהם. ב"יחידת הסגולה" ניתן לקבל מידע אודות הזכויות הבריאותיות להן עשוי להיות זכאי האזרח הוותיק עם שחרורו מבית החולים, בשל השינוי במצבו הבריאותי.

"יחידת הסגולה" היא יוזמה של המשרד לשוויון אזרחי ופעילה בחלק מבתי החולים לבירור הנושאים הבאים:

 • בירור זכויות מאושפז במעמד של "אזרח ותיק"
 • הזכות לשיקום וסיוע בבירור זכויות המגיעות מקופות החולים
 • סיוע בבירור זכויות המגיעות מהביטוח הלאומי
 • אפשרויות לקבלת גמלת סיעוד
 • בירור הטבות וזכויות עבור ניצולי שואה
 • יידוע בדבר זכויותיהם של בני המשפחה המטפלים באזרח הוותיק המאושפז

רשימת "יחידת הסגולה" בבתי החולים: זיו - צפת, אסף הרופא, שערי צדק – ירושלים, ברזילי – אשקלון, קפלן – רחובות, סורוקה – באר שבע, פוריה, רמב"ם – חיפה, מאיר – כפר סבא, שיבא - תל השומר, המרכז הרפואי לגליל – נהריה, איכילוב- תל אביב

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

ארבעת הרופאים שחשוב להכיר בגיל השלישי

ארבעת הרופאים שחשוב להכיר בגיל השלישי

חשוב לדעת: זכויות דיירים במוסדות הגריאטריים

חשוב לדעת: זכויות דיירים במוסדות הגריאטריים

הבדיקות התקופתיות שחשוב לבצע אחרי גיל 65

הבדיקות התקופתיות שחשוב לבצע אחרי גיל 65

הבדל של יום ולילה? מה בין אשפוז מלא לאשפוז יום?

הבדל של יום ולילה? מה בין אשפוז מלא לאשפוז יום?

משחק הזיכרון: כיצד נתמודד עם אשפוז בן משפחה המתמודד עם דמנציה

משחק הזיכרון: כיצד נתמודד עם אשפוז בן משפחה המתמודד עם דמנציה

זכויות המאושפז וזכויות בני המשפחה המטפלים – מה צריך לדעת?

זכויות המאושפז וזכויות בני המשפחה המטפלים – מה צריך לדעת?

5 עצות שיסייעו בניהול ההוצאות בזמן אשפוז בן משפחה

5 עצות שיסייעו בניהול ההוצאות בזמן אשפוז בן משפחה

מה חשוב לדעת כבן משפחה מטפל לפני השחרור מהאשפוז?

מה חשוב לדעת כבן משפחה מטפל לפני השחרור מהאשפוז?

מתלבטים בין אשפוז לטיפול בבית?

מתלבטים בין אשפוז לטיפול בבית?

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן