Life Effects

ההתמודדות עם מחלה כרונית אחת או יותר משפיעה על חייכם בדרכים רבות. האנשים היחידים שבאמת מבינים את מה שאתם עוברים הם אלה שעמדו בפני אותם אתגרים במשך שנים. לשם כך, יצרנו את Life Effects

מיגרנה

אונקולוגיה

ADHD

נשימה

דכאון

השמנת יתר

לא פשוט לחיות עם השמנת יתר, במיוחד כשאת חולת סוכרת | 4 דק׳

כבר חשבתי שלעולם לא אצליח לרדת במשקל | 4 דק׳

לא פשוט לחיות עם השמנת יתר, במיוחד כשאת חולת סוכרת | 4 דק׳

כבר חשבתי שלעולם לא אצליח לרדת במשקל | 4 דק׳

לא פשוט לחיות עם השמנת יתר, במיוחד כשאת חולת סוכרת | 4 דק׳

כבר חשבתי שלעולם לא אצליח לרדת במשקל | 4 דק׳

לא פשוט לחיות עם השמנת יתר, במיוחד כשאת חולת סוכרת | 4 דק׳

כבר חשבתי שלעולם לא אצליח לרדת במשקל | 4 דק׳

לא פשוט לחיות עם השמנת... | 4 דק׳

כבר חשבתי שלעולם לא אצליח... | 4 דק׳

לא פשוט לחיות עם השמנת... | 4 דק׳

כבר חשבתי שלעולם לא אצליח... | 4 דק׳

לקריאה נוספת